Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska du ha ditt avlopp i skick om du har hus nära stranden eller på grundvattenområde

Från 2019
Uppdaterad 31.10.2019 05:22.
Strand i Langansböle
Bildtext Alla fastigheter med mindre än hundra meter till stranden ska nu ha sin avloppsvattenrening i skick. Arkivbild från Langansböle.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Senast i dag ska du ha din avloppsvattenrening i skick om du bor på grundvattenområde eller mindre än hundra meter från stranden. Lagen gäller både fast bosatta och fritidsbostäder.

Den nya miljöskyddslagen trädde i kraft år 2017, men fastigheterna fick en övergångsperiod på två år för att fylla kraven i lagen. Tidsfristen tar slut den 31 oktober.

Miljöminister Krista Mikkonen säger till nyhetsbyrån STT att det inte blir aktuellt med någon ny tidsfrist för att förnya avloppsvattenreningen.

I våras hade ungefär 114 000 fastigheter renoveringen ogjord enligt uppgifter från Finlands miljöcentral. Läget har enligt Kommunförbundets miljöchef Miira Riipinen inte blivit mycket bättre under sommaren.

På bilden finns text som berättar om vem som bör ha sitt avloppssystem i skick före den sista oktober 2019.
Bildtext Klicka på bilden för att se den större. Observera att frikortet för personer födda 1943 endast gäller ägare av fasta bostäder, inte fritidsbostäder.
Bild: Miljöministeriet

Ett sätt att fylla lagens krav är att byta ut vattenklosetten mot en torrtoalett eller komposterande wc. Vattenklosetten är den största förorenaren.

Dessutom ska alla vätskor ska samlas in en behållare. Riktigt små mängder vatten kan ledas genom ett stenöga.

Ett sätt att fylla lagens krav är också att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

En renovering behövs inte i fastigheter med utedass och där vattnet bärs in från brunnen.

Mängden avföring och urin i avloppsvatten
Bildtext Orenat avloppsvatten kontra avloppsvatten renat enligt basnivå
Bild: Yle/ Miro Johansson

Kommunernas miljöinspektörer har ansvar för att övervaka att miljöskyddslagen följs, men resurserna är knappa. Kommunerna har enligt miljöchef Miira Riipinen vid Kommunförbundet inte i lagen getts tillräckligt med resurser för övervakningen.

Meningen är ändå inte enligt Riipinen att kommunerna ska granska alla fastigheter, utan att de ska göra en riskanalys och sedan granska de fastigheter där riskerna är störst. Hon nämner till exempel fastigheter som finns intill kommunernas vattentäkter.

Många kommuner är fortfarande i startgroparna då det kommer till att planera hur övervakningen ska ske.

I Jakobstad finns det mycket fritidsfastigheter vid havet och där kommer miljöinspektörerna troligen att gå in för stickprov.

I Vasa räknar miljöinspektör Esa Hirvijärvi med att staden så småningom ska granska alla fastigheter som finns på ett grundvattenområde eller nära stranden.

Diskussion om artikeln