Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nästa år måste underskottet minska – Vasa höjer skatten och skär i servicen

Från 2019
Uppdaterad 31.10.2019 16:12.
Vasas tf ekonomidirektör Jari Karjalainen och stadsdirektör Tomas Häyry.
Bildtext Vasas tf ekonomidirektör Jari Karjalainen och stadsdirektör Tomas Häyry.
Bild: Yle/Filip Sten

Vasa tar i med hårdhandskarna för att vända trenden i stadens ekonomi. För nästa år föreslås såväl skattehöjningar som nedskärningar.

Det har knappast kunnat undgå någon att många kommuner kämpar med att få ekonomin att gå ihop, Vasa en av dem. Stadens tf ekonomidirektör Jari Karjalainen skräder inte orden.

- Det här är ett historiskt dåligt år för hela kommunekonomin.

Att innevarande år inte gått enligt planerna skärper kraven på budgeten för nästa år. Det kumulativa underskottet uppgår till cirka 33 miljoner euro och nästa år måste det vända.

Vända underskottet

Budgetförslaget för 2020 skulle, om det förverkligas som sådant, ge ett plus på 20,5 miljoner euro, och året därpå skulle hela det kumulativa underskottet vara vänt till ett litet överskott.

För att nå dit föreslås kommunalskattesatsen höjas med en halv procentenhet till 21 procent. Också den allmänna fastighetsskatten föreslås höjas med 0,1 procentenheter.

Staden kommer också att tvingas skära i serviceutbudet. Exakt hur är ännu oklart.

- Vi har dragit ner på nämndernas utgifter med ca sju miljoner euro totalt, säger Karjalainen.

Det är sedan upp till nämnderna att förverkliga budgeten och bestämma hur man ska spara.

Investeringarna blir på nivån 45 miljoner euro nästa år. De största enskilda projekten är hamnen på Vasklot och renoveringen av vatten- och avloppsnäten.

Det stora problemet de senaste åren har varit svårigheten att prognostisera intäkterna. Skatteintäkterna och statsandelarna har 2018 och 2019 blivit rejält under budget av olika orsaker. Till nästa år utlovas ändå tio miljoner euro till i statsandelar.

- Tyvärr finns det ingenting idag som tyder på att Skatteförvaltningen får ordning på sina system och sina utbetalningar till kommunerna nästa år, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Det är å andra sidan ett problem som drabbar i princip landets alla kommuner.

- Vi ligger inte värst till, säger Häyry.

Om det ackumulerade underskottet inte krymper under nästa år kan finansministeriet börja dra öronen åt sig.

- Vasas utsikter är ändå så pass positiva på det stora hela, säger Häyry.

Till de positiva utsikterna hör de största Vasaföretagens planerade investeringar i regionen, vilka sägs uppgå till ett miljardbelopp under de kommande åren.

Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget på sitt möte på måndag den 4 november.

Diskussion om artikeln