Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skarvarbetsgruppen: Mer regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens

Från 2019
Uppdaterad 01.11.2019 10:42.
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bildtext Skarv med unge i bo, Vasa skärgård.
Bild: YLE/Joakim Lax

Den lokala kunskapen ska utnyttjas bättre för att förebygga skador som skarvar orsakar. Det anser den nationella skarvarbetsgruppen.

Arbetsgruppen har nu överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till Miljöministeriet.

För att den lokala kunskapen bättre ska kunna utnyttjas vid förebyggande av skador som skarvar orsakar föreslår arbetsgruppen att det regionala samarbetet utvecklas.

Också handläggningen av dispens gynnas av bättre lokal kunskap.

Det är klokt att i beslutsfattandet ge ytterligare tyngd åt den lokala informationen

Krista Mikkonen

Målet med strategin är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens mellan människan och skarven.

Om människan och skarven kan existera tillsammans bevaras en gynnsam skyddsnivå och olägenheterna för i synnerhet fiskerinäringen minskar.

I strategin har sex mål fastställts och flera konkreta åtgärder för vart och ett av målen.

- Arbetsgruppen har haft ett utmanande uppdrag. Trots de åtgärder som den tidigare arbetsgruppen rekommenderade förekommer det fortfarande utmaningar, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

- Det är inte lätt att åter hitta de vises sten för att lösa problemen. Det är klokt att i beslutsfattandet ge ytterligare tyngd åt den lokala information som tas fram inom de regionala samarbetsgrupperna, som inlett sitt arbete på förtjänstfullt sätt.

henkilökuva
Bildtext Det har varit ett utmanande uppdrag, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.
Bild: Mikko Koski / Yle

Skarvarbetsgruppen anser att de problem som skarvarna orsakar oftast är lokala, vilket innebär att den sakkunskap som de regionala samarbetsgrupperna besitter ges stor vikt när det gäller att förebygga problemen.

Verksamheten ska förenhetligas och utvecklas

Den regionala växelverkan mellan olika aktörer och myndigheter hör till de viktigaste strategiska målen. Dessutom ska de regionala samarbetsgruppernas verksamhet förenhetligas och utvecklas.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att det i alla regioner ska utarbetas regionala åtgärdsplaner och utredningar som syftar till att minska och förebygga problem.

I strategin föreslås också att de material som de regionala samarbetsgrupperna tar fram ska få större tyngd i de tillståndsprocesser som behövs för att förebygga skador.

På spaning efter fisk
Bildtext Processen kring åtgärdstillstånd mot skarven ska bli snabbare och smidigare.
Bild: YLE/Patrik Enlund

De regionala åtgärdsplanerna och utredningarna ska bland annat kunna användas som stöd när det gäller att rikta och motivera ansökningar och fatta tillståndsbeslut.

Enligt arbetsgruppen ska åtgärderna leda till snabbare och smidigare handläggning av dispens.

Det föreslås också andra åtgärder för att handläggningen av tillstånd ska bli effektivare, till exempel att man utarbetar tydligare anvisningar och ansökningsblanketter.

Arbetsgruppen föreslår också åtgärder som syftar till att förbättra kunskapsunderlaget, upprätthålla samarbetet mellan länderna och utveckla kommunikationen.

Kompletterande synpunkt: Skarvbeståndet bör begränsas betydligt

Representanter för centrala aktörer inom fiskerinäringen samt staden Kristinestad har i sin tur lämnat in en kompletterande åsikt till arbetsgruppens förslag.

De framhåller att det också behövs en förvaltningsplan för skarv och att skarvbeståndet bör begränsas betydligt.

Handläggningen av dispens bör också enligt dem som framfört den kompletterande synpunkten förenklas och snabbas upp.

Diskussion om artikeln