Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dödsfall i samband med långt gångna graviditeter väcker debatt i Sverige – i Finland sätts förlossningarna igång tidigare

Från 2019
Bakhuvudet på en nyfödd baby.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Lina Frisk.

I Sverige har diskussionen om igångsättningar av förlossningar av långt gångna graviditeter väckt diskussion.

Svenska medier har uppmärksammat en studie, där en del förlossningar sattes igång graviditetsvecka 41 och andra vecka 42, alltså i praktiken antingen en eller två veckor efter beräknad tid.

I den grupp där man väntade till vecka 42 innan förlossningen sattes igång har sex barn dött. Fem av barnen dog innan förlossningen och ett barn efter förlossningen.

I Sverige har det varit vanligare att vänta till graviditetsvecka 42 innan förlossningen har sätts igång. Orsaken är att man har ansett att graviditeten är ett naturligt tillstånd som man inte vill ingripa i lika mycket som i de övriga nordiska länderna, berättar forskningsprofessor Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) till Yle Uutiset.

Förlossningsavdelningen vid ÅUCS
Bild: Yle/ Nora Engström

Swepis-undersökningen, som leddes av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har avbrutits och nu väntar man på det slutliga forskningsresultatet.

Bland annat har Iltalehti och Helsingin Sanomat berättat om studien här i Finland.

Moderkakans funktion försämras så småningom efter den beräknade tiden

Vid Åbo universitetscentralsjukhus sätts i praktiken alla förlossningar igång innan vecka 42. Det berättar avdelningsöverläkare Eeva Ekholm på BB vid ÅUCS.

- I Åbo sätts förlossningen igång då graviditeten är i vecka 41 plus fem dagar om graviditeten går över den beräknade tiden.

Förlossningen sätts igång senast då med tanke på barnets välmående.

- Man anser att moderkakans funktion försämras så småningom efter den beräknade tiden och risken blir högre efter vecka 42.

Cirka 8 procent av graviditeterna går över vecka 41

Enligt Ekholm är det svårt att ta ställning till den svenska studien innan resultatet har presenterats.

- Vi behöver mer information om den svenska studien. Hurudana patienter som ingick i studien och hur uppföljningen av kvinnorna var efter den beräknade tiden. Studien har inte ännu publicerats så vi vet inte allt om den. Naturligtvis så tar vi resultaten på allvar på vår enhet och också nationellt, sedan då de publiceras.

Profilbild på Eeva Ekholm.
Bildtext Eeva Ekholm.
Bild: Yle/Nora Engström

En liknande studie är på gång också i Finland, där man jämför igångsättningar av förlossningar i vecka 41+0 och det nuvarande vecka 41+5, berättar Ekholm.

I den studien har inga liknande resultat observerats som i Sverige.

- Cirka 8 procent av graviditeterna går över graviditetsvecka 41. Det är en ganska stor andel och därför sätter vi inte igång förlossningarna i vecka 41+0.

"Igångsättningen innebär också risker"

Enligt Ekholm är igångsättningen i graviditetsvecka 41+5 en nationell överenskommelse inom den finska mödravården.

- Det att förlossningen skulle sättas igång efter vecka 42 är väldigt sällsynt, säger Ekholm.

Förlossningen kan sättas igång redan tidigare om det finns riskfaktorer, såsom graviditetsdiabetes eller preeklampsi, alltså havandeskapsförgiftning, berättar Ekholm.

I andra fall väntar man alltså på att förlossningen ska få en naturlig start fram till graviditetsvecka 41 + 5.

- Jag anser att igångsättningen av förlossningen innebär risker. Om vi måste framkalla ett stort antal förlossningar så leder det antagligen till att vi måste ingripa i förlossningen. Det innebär risker för mamman och barnet i följande graviditet, säger Ekholm.

Det att man ingriper i förlossningen betyder exempelvis kejsarsnitt eller att man hjälper ut barnet med en sugklocka.

Bebisens storlek oroar inför förlossningen

Enligt Ekholm är det vanligt att gravida kvinnor är oroliga över bebisens storlek inför förlossningen.

- De flesta hoppas på en naturlig start av förlossningen. Men efter den beräknade tiden är det vanligt att de gravida kvinnorna har olika besvär och därför önskar de att förlossningen ska sättas igång, säger Ekholm.

Ekholm försäkrar att det är tryggt att föda i Finland och säger att föräldrar som väntar på sitt barn inte ska bli oroliga över nyheterna från Sverige.

- Förlossningarna sätts igång innan graviditetsvecka 42. Vi följer med riskgraviditeter och vid behov sätts förlossningen igång redan tidigare. Jag önskar att kvinnorna kan njuta av sin graviditet och lita på den finska mödravården. Den perinatala dödligheten i Finland är en av de lägsta i hela världen, säger Ekholm.

Diskussion om artikeln