Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fiskesektorn: Åtgärderna i skarvstrategin är otillräckliga

Från 2019
Uppdaterad 31.10.2019 16:26.
Fiskare lägger ut nät från båt
Bild: Yle/Jouni Aikio

Flera medlemmar inom skarvarbetsgruppen ställer sig kritiska till skarvstrategin som arbetsgruppen fört fram.

Fiskesektorns, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbunds (SLC) och Kristinestads representanter i Miljöministeriets skarvarbetsgrupp anser att man i arbetsgruppen inte erkänt det faktum att det överstora skarvbeståndet orsakar allvarlig skada för bland annat fiskbestånden, skärgårdsnaturen och fiskerinäringen.

Fiskesektorn och kustbefolkningen har redan länge varit på kollisionskurs med den växande skarvstammen. Skarvarbetsgruppens förslag till nationell skarvstrategi samt åtgärdsprogram som nu står klar ses inte på fältet som tillräcklig för att minska på de problem som skarven förorsakar och de konflikter som uppstått

Centralförbundet för fiskerihushållning

Fiskesektorns, SLC:s och Kristinestads representanter har därför lämnat in en kompletterande åsikt och sju åtgärdsförslag till förslaget till nationell skarvstrategi och åtgärdsprogram.

Ytterligare krav: Stammen ska minskas

Bland annat anser man att en nationell stamförvaltningsplan för skarven ska göras, den totala skarvstammen bör minskas märkbart och att undantagstillståndens behandlingstid bör förkortas märkbart.

- Vi får hoppas att tillståndsmyndigheten tar det här i beaktande och att tillstånden ska behandlas fort, konstaterar Paavo Rantala som varit Kristinestads representant i arbetsgruppen då ordinarie medlemmen Mila Segervall varit förhindrad.

- Det är vissa undantagstillståndsansökningar som har tagit mycket lång tid och det är oacceptabelt. Det har blivit bättre, men snabba åtgärder får man inte med flera månaders behandlingstid.

Dessutom anser man att Finland framöver aktivt behöver jobba inom EU för att skarven flyttas till listan över jaktbara fåglar.

Skarvstammen är kolossalt mycket större i dag och det verkar som om man inte skulle kunna göra något åt det problemet

Paavo Rantala

Tillsammans med exempelvis oljning av ägg skulle de åtgärder som föreslås möjliggöra en rimlig skarvstam, både ur fiskbeståndens och människors synvinkel.

- Vi har strävat till att vi ska återgå till den nivån vi hade för några år sedan. Skarvstammen är kolossalt mycket större i dag och det verkar som om man inte skulle kunna göra något åt det problemet, konstaterar Rantala.

- De åtgärder som ska tas i beaktande är skyddsjakt och oljning av ägg. Det är det här som inte kommer fram på den nivå som vi skulle ha önskat och därför är inte strategin tillräcklig.

Artikeln uppdaterad 31.10 kl. 14.13 med kommentarer av Paavo Rantala.

Diskussion om artikeln