Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sex minuter mera per dag - nej tack säger arbetstagarna på verkstadsgolvet, samtidigt som förhandlingarna i teknologibranschen avbryts

Från 2019
Susanna Svensk står och kör en truck, en stor mängd elkablar i bakgrunden
Bildtext Susanna Svensk är teamleader på Ensto i Borgå. Arbetstagarna arbetar sex minuter mera per dag, sedan konkurrentkraftsavtalet kom till.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Sex minuter mera arbete per dag. Arbetstagarna vill till inget pris hålla kvar en förlängning av arbetstiden och frågan har bromsat upp avtalsförhandlingarna i teknologibranschen. Det säger arbetstagarna på Ensto i Borgå, samtidigt som avtalet löper ut vid midnatt.

På arbetsmarknaden riktas många blickar mot Teknologibranschen, där förhandlingarna om ett nytt avtal avslutades utan resultat på torsdag eftermiddag. Det nuvarande avtalet löper ut vid midnatt.

Industrifacket meddelar att det ska ta ställning till eventuella åtgärder imorgon. Det kan i praktiken betyda strejkvarsel eller andra stridsåtgärder, som till exempel övertidsförbud.

Den svåraste frågan är arbetstiden - arbetsgivarna önskar hålla kvar en förlängd arbetstid, medan facket vill slopa de extra timmar som kom till i samband med konkurrenskraftsavtalet.

På företaget Ensto i Borgå jobbar 120 personer på verkstadsgolvet. Ensto utvecklar olika lösningar inom elektricitet. Arbetstagarrna anländer kl. 6-8 och går hem kl. 14-16, beroende på när de har kommit på jobb.

Riku Aalto och andra personer går uppför en trappa.
Bildtext Teknologiindustrin och Industrifacket, med ordförande Riku Aalto (till höger) inledde förhandlingar om ett nytt kollektivavtal i augusti.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Arbetstiden registreras exakt, och sedan tre år tillbaka ska arbetstagarna jobba sex minuter mera per dag.

Det systemet kom man överens om sedan konkurrenskraftsavtalet kom till. I det bestämdes att arbetstagarna skulle arbeta 24 timmar extra per år. Det har förverkligats på olika sätt på arbetsplatserna.

Å ena sidan märks timmarna inte så mycket i det dagliga - å andra sidan känns det viktigt att arbetstidsförlängningen slopas för gott.

- Man har blivit kanske lite van vid det. Men helst vill man ha tillbaka de timmarna, förstås. Det syns inte i lönen heller. Det känns ju inte bra, eftersom vi i tiden har jobbat för de här förmånerna och nu var det ett steg tillbaka, säger produktionsarbetare Nina Eshan.

Metallfacket, som gick samman med några andra fackförbund till Industrifacket, har sagt upp avtalet från och med nästa år.

Men frågan är igen uppe till diskussion eftersom de nya kollektivavtalen förhandlas fram inom flera branscher. Först ut är teknologibranschen och därför riktas blickarna på arbetsmarknaden mot just den.

- Det lovades ju att vi skulle få tillbaka de här timmarna. På sätt och vis blir det ju ett bakslag om det inte blir så, säger Eshan.

Minna Helle är arbetsmarknadsdirektör på Teknologiindustrin
Bildtext Minna Helle på Teknologiindustrin säger att arbetsgivarna inte kommer att pruta på konkurrenskraften.

Arbetsgivaren har svarat att det inte blir några betydande löneförhöjningar om man inte förlänger arbetstiden - allt med hänvisning till konkurrenskraften.

Är det viktigare med högre lön eller mera ledig tid?

- Jag tycker att folk har börjat uppskatta mer att ha ledigt, men man vill ju ha lön för sitt jobb också.

- Jag tycker att löneförhöjningarna inte går hand i hand med hur mycket allt annat i samhället stiger, som hyror och matpriser, säger Eshan.

Jouni Roponen är huvudförtroendeman vid Ensto i Borgå. Han säger att alla förväntar sig att de extra dagarna nu slopas.

- Om det igen blir en arbetstidsförlängning så gissar jag att metallarbetarna kommer att reagera kraftigt, säger Roponen.

Jouni Roponen tittar mot kameran, ser glad ut, elkablar och maskiner i bakgrunden.
Bildtext Huvudförtroendeman Jouni Roponen säger att alla förväntar sig att arbetstiden inte förlängs i det nya avtalet.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Från och med imorgon är det avtalslöst tillstånd, och det betyder att facket har möjlighet att lämna in strejkvarsel. I så fall kommer riksförlikningsmannen att inleda medling.

Och Jouni Roponen säger att arbetstagarna nog vill undvika en strejk om det bara är möjligt.

- Det är svårt att säga, men ingen vill säkert strejka. Alla väntar på att få en överenskommelse, säger han.

Teknologiindustrins arbetsmarknadsdirektör Minna Helle har sagt att förhandlingsläget är extra svårt, dels på grund av arbetstidsfrågan och dels på grund av de dystrare ekonomiska utsikterna.

I sista hand handlar det om att kunna ha kvar arbetsplatserna, säger hon. Så hur ser man på den frågan här på verkstadsgolvet?

- Ja det är väl alltid samma sak. Arbetstagarna vill ha högre lön och mera ledigt. Medan arbetsgivarna vill just tvärtom, svarar Nina Eshan.

Under de senaste åren har det varit fler motsättningar på arbetsmarknaden. Den förra regeringens hot om försämrat uppsägningsskydd ledde till politiska strejker på flera håll.

När aktiveringsmodellen infördes och konkurrentkraftsavtalet förhandlades fram var fackligt aktiva ute på gator och torg, och syntes mer än på åratal.

- De säger att alla ska vara med "i talkot". Men det är vi jobbare, lågavlönade, som får mindre pengar. Så finns det andra som det inte känns så mycket för, säger Eshan.

Artikeln uppdaterad 1.11.2019 kl. 6.21. Industriförbundet ändrades till Industrifacket.