Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Storinvesteringar i Esbo, men också rekordskulder - budgeten 2020 satsar på skolor, bostäder och trafik

Från 2019
Två lyftkranar på en byggarbetsplats. Halvfärdiga byggnader i betongelement.
Bildtext Esbo blir större, med konsekvensen att också skulderna växer då man investerar i skolor och trafik. Lånestocken överstiger en miljard euro nästa år.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Esbo stad publicerade sitt budgetförslag på torsdag kväll. Storinvesteringar i skolor och trafik är att vänta samtidigt som stadens lånestock överstiger en miljard euro.

Esbos befolkningsmängd ökar nu årligen med 4600-4800 invånare per år vilket kräver storinvesteringar i bostäder, basservice och trafik.

Den ekonomiska tillväxten är också positiv. Företagens omsättning och personalantal fortsätter att växa och arbetslösheten fortsätter att minska, också då det gäller ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet.

Arbetslöshetsgraden i Esbo var i slutet av juni 8,4 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Antalet arbetstillfällen ökar stadigt med omkring 1 100 per år.

Trots den allmänt positiva tillväxten lider Esbo av en brist på skatteinkomster. En delorsak till detta är ändringar i som gjorts i Skatteförvaltningens system som har lett till att kommuner inte i förväg kan veta hur skatteinkomsterna kommer att utvecklas.

Sammanlagt investerar Esbo 335 miljoner år 2020 och sammanlagt 3,1 miljarder euro fram till 2030. En stor del av pengarna sätts på att fixa stadens skolor. Nästa år planeras eller byggs hela arton skolor och daghem.

Förutom skolor omfattar investeringarna spårjokern, utvecklingskorridoren längs metron, utveckling av områdescentrumen inklusive service- och verksamhetslokaler samt projekt för trafikleder och kollektivtrafik som behövs för en utveckling av stadsstrukturen.

Diskussion om artikeln