Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stefan Thölix om skarvrapporten: En fars

Från 2019
De glada minerna till trots är Stefan Thölix och Mats Nylund djupt oroad för det finska jordbruket.
Bildtext Stefan Thölix.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Stefan Thölix, SLC:s representant i skarvarbetsgruppen är både bitter och besviken över resultatet.

En fars, kallar Thölix det hela.

- Det är inte meningen att vi ska få något resultat. Det är en form av teater, säger Thölix.

Thölix upplever att SLC och övriga organisationer som är av samma åsikt i skarvfrågan, har haft svårt att få fram sina synpunkter.

Märks svårigheterna i arbetet också i slutrapporten?

- Inte egentligen, för vi har fått med så otroligt lite.

Vad tycker du att borde vara med?

- Vi fick ett tillägg, det var det enda positiva. Där pekar vi på de akuta problemen, säger Thölix.

De största problemet är enligt Thölix att skarvarna gör stor skada för fisket med sina stora kolonier.

- Antalet måste begränsas på något sätt. Trots att det inte erkänns så gör de en fruktansvärt stor skada.

Thölix är inte nöjd med det som arbetsgruppen nu föreslår.

- Det kommer att bli ett invecklat system med regionala ansökningar som sen ska behandlas i Åbo.

Kommer det att bli någon skillnad från hur det är nu?

- Nej, det är synnerligen osannolikt, säger Thölix.

Nu sätter Thölix sitt hopp till politikerna, eftersom han tycker att det krävs lagändringar.

- Skarvfrågan borde flyttas över till jord- och skogsbruksministeriet och naturskyddslagen mildras.

Diskussion om artikeln