Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo slotts murar måste renoveras så att stenar inte ramlar ner på besökare

Från 2019
Åbo slott sett från luften. Det västra tornet är inpackat i vit plast för att repareras.
Bildtext Åbo slotts murar repareras av säkerhetsskäl.
Bild: Paula Collin/Yle

Konstruktionsplanerare Ari Leppäniemi visar på en tjugo centimeter djup grop i Åbo slotts murar. Vi står på en byggnadsställning vid det västra tornet, på tiotals meters höjd.

– De här fogarna i murbruket har spruckit så mycket att vatten kan komma in och göra skadorna ännu värre. De stora stenarna bär upp sig själva, men där finns mindre kilstenar emellan, visar Leppäniemi.

Arkeologi Kari Uotila katsoo muurissa oleva aaukkoa.
Bildtext Arkeolog Kari Uotila undersöker murbruket.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Hela muren måste inte rivas, men på sina ställen måste enstaka större stenar tas bort från sina platser. Det här är det torn som syns i alla turistbroschyrer om Åbo slott. Det är en av de viktigaste väggarna i Finland.

Åbo slotts reparationer

Risk för att stenar faller ner

Det är Senatfastigheter som ansvarar för reparationerna på Åbo slott, och byggprojektchef Sami Brück bekräftar att reparationerna behövs.

– Vi befarar att små stenar och murbruk så småningom börjar falla ner i nacken på besökare. Vi har gjort reparationer under tre års tid och de pågår sammanlagt under tio år. På den tiden hinner vi gå igenom hela huvudborgen, säger Brück.

Åbo slott fotograferat uppifrån, med hamnen i bakgrunden.
Bildtext Åbo slotts huvudborg och den vitkalkade förborgen byggdes under medeltiden som försvarsanläggning och som renässansslott.
Bild: Paula Collin/Yle

Senatfastigheter fick 2014 ta över bland annat Åbo slott och Tavastehus slott av Museiverket. Ett av målen med överlåtelsen var att säkra en tillräcklig finansiering för att reparera slotten.

Brück är med också om att reparera vallgraven på Tavastehus slott och han betonar hur viktigt det är att reparera slotten.

– Slotten är nationalklenoder, och alla anser säkert att det är viktigt att de bevaras för eftervärlden, säger Brück.

Åbo slott sett från hamnen, med västra tornet inpackat i plast då det repareras.
Bildtext Åbo slotts västra torn är inpaketerat ända till slutet av våren 2020.
Bild: Paula Collin/Yle

Ny information om hur slottet byggdes för hundratals år sedan

Arkeolog Kari Uotila besöker regelbundet arbetsplatsen vid Åbo slotts murar. Han berättar att man under arbetets gång fått information om murarbetarnas arbetsmetoder förr i tiden.

– På medeltiden byggdes murarna oftast ett stenlager åt gången. Ovanpå stenarna ser vi en tunn fog. Den visar att byggnadsarbetet har stannat av för en vecka eller två då man väntat på att murbruket ska torka. Sotlagret visar att man emellanåt varit tvungen att värma upp muren för att få murbruket torrt innan vintern, säger Uotila.

Åbo slott sett från hamnen.
Bildtext Så här ska Åbo slotts västra torn se ut igen efter reparationerna.
Bild: YLE/Nadine Aschan

I det västra tornet syns de olika byggnadsskedena ända från slutet av 1200-talet. Den översta våningen som är ljusare är från 1500-talet. Det var då Hertig Johan lät bygga festvåningen i renässansstil, det som i dag är Kungssalen och Drottningsalen

– Då fick huvudborgen en våning till och man lät bygga försvarsanläggningar i 1500-talsanda, det vill säga med skottgluggar i det västra tornet.

Turun linnan rakennustelineet hupun alla
Bildtext Det finns byggnadsställningar i 14 våningar längs det västra tornets mur.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Noggrann övervakning av reparationerna

Det krävs naturligtvis en noggrann övervakning av reparationerna på Åbo slott. Man får inte sätta vilket murbruk som helst på väggarna och man måste använda traditionella metoder att reparera med.

Ari Leppäniemi visar det rum på byggplatsen där murbruket blandas. Det är ett drygt arbete att kontrollera konsistensen och sammansättningen.

Mies esittelee laastivarastoa
Bildtext Konstruktionsplanerare Ari Leppäniemi berättar att man noggrant mäter upp ingredienserna till det nya murbruket.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Uppe på den översta våningen som renoveras är det bara sex meter kvar till slottstaket. Här syns det vita bruket som murades 2018.

Turun linnan muurissa oleva reikä
Bildtext I det västra tornet vill man hitta hårt murbruk. Man borrar sig fram till det mellan stenarna.
Bild: Minna Rosvall / Yle

– För ett år sedan tog vi helt och hållet bort den gamla rappningen och den nya rappningen gjordes med hydrauliskt kalkbruk. Bakom hörnet här syns det var reparerat muren med nytt murbruk, visar Leppäniemi.

Vad har då mest skadat slottets murar och murbruk?

– Den största orsaken är att vatten kommer in i konstruktionerna och murbruket suger åt sig vatten. Om murbruket inte tål kyla, så smulas det sönder i kallt väder. Bränder kan få stenar att spricka, och på kalkstenar syns hur sura regn har fått göra åverkan.

Åbo hamn efter bombningarna 1941.
Bildtext Under fortsättningskriget skadades slottet svårt av bomber. Bara de starka murarna stod kvar.
Bild: Åbo museicentral/Yrjö Paldan

Skadorna ser olika ut på olika ställen på slottet. Leppäniemi visar hur diagonalt regn rakt från sidan har skadat muren på den sydvästra sidan, alltså på sidan mot Aura å.

Miehet katsovat Turun linnan pommituksia esittelevää kuvaa
Bildtext Tommi Vilkanen och Ari Leppäniemi undersöker ett foto som visar vilka skador Åbo slott fick under fortsättningskriget.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Inga föremål har gömts i muren, men på gården har man gjort fynd

Det har bott folk i och kring Åbo slott ända sedan 1200-talet. Naturligtvis har de som bott här lämnat spår efter sig. Men det har inte varit vanligt att gömma saker i muren, berättar arkeolog Kari Uotila.

– Inga slantar har hittats som skulle ha kunnat hjälpa oss med dateringen, men vi har påträffat benbitar från djur i murbruket och föremål i trä.

Däremot har arbetena med dagvattensystemet på slottsgården visat sig vara en verklig skattkammare. Då slottet reparerades på 1970-talet undersöktes aldrig detta område.

Arkeologi Sanni Salomaa kirjaa löytöjä Turun linnan edustalla.
Bildtext Arkeolog Sanni Salomaa noterar alla fynd och sätter dem i plastpåsar.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Kari Uotila skulle till en början bara övervaka arbetsplatsen, men då allt fler föremål hittades måste man inleda arkeologiska utgrävningar.

– Vid förborgen kom ett pålverk fram. Då vi fortsatte några metrar till kom vi till en jordvall. Sådana konstruktioner har vi åtminstone inte hittat på samma ställe i så här fint skick, säger Uotila.

Arkeologi näyttää 1500-luvun rahaa.
Bildtext Arkeolog Nikolai Paukkonen visar upp en upphittad slant.
Bild: Minna Rosvall / Yle

En slant rullade rätt ner i arkeologens hand

Arkeolog Nikolai Paukkonen arbetar tillsammans med några andra arkeologer på dagvattenarbetsplatsen. Han fick syn på ett gammalt mynt.

– Vi grävde fram jordvallen och dess bas av sten. Mellan stenarna rullade slanten fram. Det är ett silvermynt, men med en så stor andel koppar att den är ganska grön. Tack vare formen och storleken kunde jag preliminärt fastställa att den är från kung Johan III:s tid, alltså från slutet av 1500-talet, säger Paukkonen.

Arkeologi näyttää 1500-luvun rahaa
Bildtext På silvermyntet från 1500-talet kan man se bokstäverna I R.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Paukkonen vänder på myntet och tycker sig se bokstäverna I R, vilket står för IOHANNES REX, alltså kung Johan.

Vi befinner oss vid den nuvarande huvudingången till Åbo slott, nära busshållplatsen. På 1500-talet gick strandlinjen här, eftersom Åbo slott då var omgivet av vatten.

Turun linnan hulevesityömaa
Bildtext Hela arbetsplatsen för dagvatten blev en arkeologisk utgrävning.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Under den friska höstkvällen kommer en och annan turist in till slottet, som numera är ett museum. På vårarna kommer många skolklasser till Finlands äldsta stad, och till den äldsta byggnaden i staden.

Under 2018 besöktes Åbo slott av över 130 000 personer.

Turun linnan muureja korjataan turvallisuussyistä - Spela upp på Arenan

Artikeln baserar sig på Turun linnan muureja on korjattava, jotta kiviä ei putoa kävijöiden niskaan – kulut 500 000 euroa vuodessa skriven av Minna Rosvall.

På andra språk

Diskussion om artikeln