Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ett eventuellt införande av flygskatt väcker känslor - frågan är om det påverkar resandet

Från 2019
Uppdaterad 01.11.2019 22:07.
Hilla Pyötsiä och Suvituuli Lehtovirta på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bildtext Hilla Pyötsiä och Suvituuli Lehtovirta är båda för ett möjligt införande av flygskatt.
Bild: Yle/Sonja Fredriksson

Medborgarinitiativet om att införa flygskatt på flygresor har fått 50 000 underskrifter och kommer därmed att behandlas i riksdagen. Hur skatten skulle se ut i praktiken är i nuläget svårt att säga. Frågan är hur mycket flygandet skulle minska om det införs en flygskatt.

Jaakko Aarniala, aktivist för medborgarinitiativet, säger att det för honom kom som en stor överraskning att initiativet fick så många underskrifter, eftersom det i ett skede inte såg ut att hinna bli så.

- De flesta började nog först på onsdag, torsdag tro att medborgarinitiativet skulle få tillräckligt många underskrifter.

Initiativet ska nu behandlas av riksdagen.

Oklart hur skatten skulle se ut i praktiken

Vesa-Matti Lahti som ingår i Sitras strategi- och prognostiseringsteam säger att det inte går att säga hur den eventuella flygskatten skulle se ut och exakt hur man skulle höja på priserna.

Han säger att det är regeringens uppgift att utforma flygskatten.

- I praktiken skulle biljettpriserna stiga. Vi vet inte om det skulle handla om högre skatt för olika flygklasser eller om skatten möjligtvis skulle räknas enligt längden på resan.

Lahti kan inte heller bedöma om skatten skulle gälla flyg från Finland, till Finland eller både och.

Vesa-Matti Lahti, glasögonprydd med skägg och svart skjorta stående framför en svart bakgrund.
Bildtext Vesa-Matti Lahti tycker att flygskatten är ett steg på vägen.
Bild: Miikka Pirinen/Sitra

Jaakko Aarniala säger att han tolkar medborgarinitiativet så att det finns en vilja hos många att betala mera för att flyga.

Skatterna skulle inte röra sig om stora summor. Vesa-Matti Lahti säger att en flygskatt antagligen skulle handla om några tiotals euro per flyg.

Åsikterna kring frågan är delade

Det ser ut som om de människor som oroar sig för miljön redan nu funderar på att minska sina flygresor oavsett om det finns en flygskatt eller inte.

Suvituuli Lehtovirta är för flygskatten och hon har också skrivit under initiativet. Hon säger att 100 euro i skatt för en flygbiljett som kostar 400 euro skulle leda till att hon troligen skulle välja ett annat färdmedel.

Lehtovirta tror att redan ett tillägg på tjugo euro påverka resandet för vissa människor.

- Mitt flygande beror inte bara på priset. Det finns också annat som gör att jag försöker flyga lite.

Enligt henne borde den eventuella skattepengen användas till att minska på utsläppen, till exempel genom att försöka hitta nya miljövänligare alternativ till flygbränsle.

Båtar och bussar förorsakar också utsläpp

Ulla Ojanen är däremot emot ett införande av skatten. Hon säger att också båtar och bussar innebär utsläpp.

- Om flygbiljetterna skulle kosta tio euro mer än tidigare så skulle jag överväga ett annat färdmedel.

Ojanen känner ingen flygskam eftersom det finns andra saker hon tycker man borde ta hand om i första hand, till exempel all plast som finns i havet.

I Sverige infördes flygskatten redan för ett år sedan

Tanken med medborgarinitiativet är att flygandet minskar ifall priset höjs.

I Sverige införde man flygskatt för att man ville minska utsläppen genom att minska på flygresorna.

- Sverige är kanske det enda landet där flygandet har minskat. Jag vet inte om det är ett sammanträffande, men skatten kan påverka, säger Vesa-Matti Lahti.

Vesa-Matti Lahti säger att det ju finns den möjligheten att flygandet inte minskar bara för att man inför flygskatt. Ändå är flygskatten ett försök att minska på utsläppen.

Jaakko Aarniala, aktivist, framför riksdagshuset i Helsingfors tillsammans med andra miljöaktivister som syns i bakgrunden.
Bildtext Jaakko Aarniala är glad över att ärendet nu behandlas i riksdagen.
Bild: Yle

Bränslet för bil beskattas men inte flygbränslet

Förutom att beskatta passagerarnas biljetter direkt kan man också beskatta bränslet för flygen.

- Bränslet för flyg är inte beskattat i dag, men kör du bil så betalar du skatt, säger Jaakko Aarniala.

Enligt Jaakko Aarniala är flygskatten något konkret och den lyfter fram att flygandet är ett problem.

- Folk har insett att det kanske inte är okej att flyga så mycket som man har gjort.

Jaakko Aarniala säger också att flygbolagen kommer inse att de måste göra sitt.

- Vad som kommer att hända nu är svårt att säga. Själv hoppas jag åtminstone att det från sådana partier som är emot flygskatten finns enskilda riksdagsledamöter som är för förslaget, säger Jaakko Aarniala.

Artikeln uppdaterades 1.11.2019 kl. 20.40. Ulla Ojanens citat korrigerades. Det stod tidigare: "Om flygbiljetterna skulle kosta tio euro mer än tidigare så skulle jag välja ett annat färdmedel". Meningen ändrades till: "Om flygbiljetterna skulle kosta tio euro mer än tidigare så skulle jag överväga ett annat färdmedel". Artikeln uppdaterades 1.11.2019 kl. 22.08 med meningen om alternativ till flygbränsle.

Diskussion om artikeln