Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldre i Ingå kan tillfälligt flytta in i Esperis lokal medan kommunen utreder mer långvarig lösning för äldrevården

Från 2019
Uppdaterad 05.11.2019 09:00.
servicehus
Bildtext Esperi Cares vårdhem i Ingå är byggt för personer med olika former av funktionsnedsättning.
Bild: Maria Wasström / Yle

I Ingå får servicehuset Lönneberga sällskap av Katthult som enligt nuvarande planer öppnar i Esperi Cares nya hus intill brandstationen. Tanken är att Ingå kommun hyr in sig i lokalen och tar hand om vårdarbetet själv.

Kommunen räknar med 17 vårdplatser för äldre i Katthult. Det här är en lösning som kommunen tar till eftersom kön till äldrevården är så lång. I dag står 13 personer i kö.

Planen att flytta en del av äldreomsorgen till Esperis lokaler beaktas i budgetförslaget för nästa år som Ingå kommunstyrelse behandlar på måndagkväll (4.11).

Det här arrangemanget beräknas kosta kring 450 000 euro år 2020 för Ingå kommun. Summan innefattar personalkostnader för sju vårdare som kommunen anställer för att kunna öppna vårdenheten.

Två personers fötter och en rollator.
Bildtext Antalet personer som behöver äldrevård blir allt fler i Ingå kommun.

Kommunen har en uppsägningstid på ett år enligt hyresavtalet med Esperi Care.

Långsiktig lösning utreds

Flytten till Katthult är ändå ingen långsiktig lösning och därför utreder kommunen nu mer långsiktiga alternativ för äldrevården.

Kommundirektör Robert Nyman föredrar en lösning där all äldrevård geografiskt finns på samma ställe vilket inte är fallet om en del av äldrevården finns i Esperis byggnad.

Nyman påpekar också att kommunen framöver får räkna med en högre hyra i Esperis fastighet eftersom kommunen nu förhandlat om ett hyresavtal där kommunen till en början betalar lägre hyra.

Han nämner ytterligare en orsak till att kommunen behöver en mer hållbar lösning:

- Vi hoppas ju också att Esperi ska kunna inleda verksamheten som de från början planerade för byggnaden.

Sievitalos projekt strandade

Till sammanhanget hör att planerna att öppna ett nytt privat serviceboende för äldre i närheten av Lönneberga strandade.

Sievitalot ville köpa ett markområde för att bygga ett serviceboende, men företaget ångrade sig och drog sig ur projektet.

Ingå kommun beslutade i december 2018 att sälja fastigheten Strandgården och en del av fastigheten Sjukstugan till Sievitalo för 600 000 euro. Företagets plan var att bygga elva hus med full service på en tomt och tillsammans med Mehiläinen Hoivapalvelut bygga ett servicehus på en annan tomt.

Tomten där Sievitalo har tänkt bygga ett äldreboende i Ingå. I bakgrunden skymtar serviceboendet Lönneberga.
Bildtext Fastigheten Strandgården (i förgrunden till höger) ligger i närheten av servicehuset Lönneberga.
Bild: Yle/Maria Wasström

Samarbetsprojektet med Mehiläinen hoitopalvelut blev inte av och i maj ansökte Sievitalot om förlängd tid för tomtreservation av Ingå kommun. I september meddelade Sievitalot sedan att projektet inte alls blir av.

Alternativ modell utreds

I ett brev till kommunen presenterar Sievitalot ändå en alternativ samarbetsmodell, en så kallad mellanuthyrning.

Den här modellen går ut på att ett privat bolag bygger en fastighet som kommunen hyr in sig i och sedan betalar invånarna i sin tur hyra till kommunen. Då innehåller invånarnas hyra inte någon mervärdesskatt eftersom kommunen kan göra momsavdrag på summan.

Går man in för den här modellen kan kommunen själv eller alternativt en privat aktör ta hand om vårdarbetet.

Det är bland annat den här modellen som kommunen ska utreda i sin strävan att få ordning på äldreomsorgen.

- Detta alternativ bör för vår del undersökas vidare. Den här modellen blir allt vanligare Finland. Vi måste dock fundera noggrant i Ingå hur den här modellen skulle passa för oss. Social- och hälsovårdsreformen påverkar också hur vi gör, poängterar styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Han hoppas att kommunen har en klar utredning kring äldrevården i augusti 2020, det vill säga lagom till budgetbehandlingen 2021.

Artikeln kompletterades 5.11 med information om att summan på 450 000 innefattar personalkostnader.

Diskussion om artikeln