Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stora avtal mellan Åbo stad och torgparkeringsbolaget ska godkännas: "Viktigt att inga stöd för torgparkeringen är inbakade i avtalen"

Från 2019
Uppdaterad 04.11.2019 07:03.
Torgparkeringsbygget i Åbo
Bildtext Arkivbild på torgparkeringsbygget från september.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Hur ska hyresavtalen för verksamheten på Salutorget i Åbo se ut, sedan då torgparkeringen och det nya Salutorget står klar? Det är en fråga som politikerna i stadsstyrelsen ska ta ställning till på sitt möte på måndag.

Flera avtal ska slutas och det är frågan om stora pengar för staden.

Åbo stad ska bland annat hyra lokaler under jorden av torgparkeringsbolaget, besluta om vinterunderhållet på torget och grunda ett bolag tillsammans med Turun toriparkki för att bygga paviljonger på torget.

En illustration över en upplyst paviljong i trä och glas på Salutorget i Åbo.
Bildtext Arkitekternas vision över det nya Salutorget.
Bild: Schauman Nordgren Architects

Inför stadsstyrelsens möte har politikerna lämnat in frågor till stadens tjänstemän om avtalen - och listan på frågor är lång.

"Viktigt att inga understöd för torgparkeringen är inbakade i avtalet"

Enligt stadsstyrelsens medlem Mikaela Sundqvist (Gröna), vill De gröna vara säkra på att staden inte indirekt deltar i torgparkeringsbygget i och med avtalen.

I de underjordiska lokaler som staden ska hyra av torgparkeringsbolaget finns bland annat sociala utrymmen och lager för torgförsäljare, samt laddningsstationer för elbussar.

Sundqvist vill ha bättre uppgifter om hur stora lokaler staden behöver för det här ändamålet, med tanke på hyreskostnaderna.

Hon önskar också att en helhetslösning för torget redan skulle presenteras, alltså exempelvis hur kollektivtrafiken ska fungera.

Enligt det förslag som stadsstyrelsen tar del av är årshyran högst 350 000 euro per år, beroende på investeringskostnaderna.

- Vår uppgift i stadsstyrelsen är att se till att lösningarna är de rätta för staden och att inga stöd för torgparkeringen är inbakade i dem. När majoriteten beslöt om torgparkeringen så skulle Åbo stad inte kompensera för torgparkeringslösningarna, utan staden står för torgytan. Nu vill vi ha koll på att det faktiskt är så, säger Sundqvist.

Närbild på Mikaela Sundqvist, utomhus vid en grön buske.
Bildtext Mikaela Sundqvist.
Bild: Yle/Marie Söderman

Därför måste politikerna få en detaljerad utredning över kostnaderna, menar Sundqvist.

- Om vi inte får några detaljer över kostnaderna utan endast helheter, så finns det inga garantier för att stöden inte finns med och att vi betalar hyra för större lokaler än vad vi har behov för, säger Sundqvist.

Paviljonger ska byggas och torgytan värmas upp med solenergi

Staden ska också grunda ett fastighetsbolag tillsammans med Turun toriparkki och investera högst drygt 9,3 miljoner euro i bolagets byggnadsfond.

Meningen är att bygga tre paviljonger med bland annat kaféer och andra offentliga utrymmen.

Salutorget ska också värmas upp under vintern för att minska på halkan med hjälp av solenergi.

Torgparkeringsbygget i Åbo
Bild: Yle / Peter Karlberg

De här tjänsterna ska köpas av ett konsortium för 665 000 euro per år. Det här alternativet är billigare än om staden skulle sköta underhållet själv, anser stadens tjänstemän.

De olika avtalen behandlades i stadsstyrelsen för två veckor sedan och då bordlades alla punkter.

"Ligger inte i våra intressen att hyra mer än vad vi behöver"

Politikerna ville ha mer information om de olika avtalen innan beslut fattas.

Stadsstyrelsens medlem Piia Elo (SDP) säger att hon inte vill kommentera frågan närmare innan mötet och innan politikerna har fått svar på de frågor som de ställer till stadens tjänstemän gällande avtalen.

Elo konstaterar ändå att frågorna är många.

Även stadsstyrelsemedlem Niko Aaltonen (Saml) tror att lokalernas storlek och priset på hyrorna är en fråga som väcker diskussion under måndagens möte.

Han litar på att politikerna får svar på sina frågor under mötet.

- Vi går säkert igenom de här frågorna på måndag, alltså hur stora lokaler som är tillräckliga för oss. Det ligger förstås inte i våra intressen att hyra ut mer än vad vi behöver. Säkerligen får vi ett svar på vad behovet är och hur det här behovet är uträknat.

Samtidigt understryker Aaltonen behovet av att genomföra projektet.

Han ser framemot det nya Salutorget.

- Byggarbetet är igång och de här frågorna måste lösas. Vi måste komma vidare i det här projektet så att vårt nya, fina centrum blir klart, säger Aaltonen.

Diskussion om artikeln