Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fem landskap i Nyland - bättre för svenskan bedömer politiker, men kommunerna hade önskat bestämma själva om vården

Från 2019
En sjukskötare kontrollerar kanyl på en hand.
Bildtext Det är säkrare att få vård på svenska om det blir fem områden i stället för ett jättelandskap bedömer politiker.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Den svenska servicen kommer att fungera bättre när vårdreformen ska föverkligas i Nyland, om det blir fem områden i stället för ett stort landskap. Men ute i kommunerna funderar man alltjämt på hur mindre kommuner ska få sin röst hörd i förhållande till de stora städerna.

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som inom kort ska berätta hur förvaltningen för vården ska se ut i Nyland, och den har stor inverkan på de svenskspråkigas möjligheter att få sin röst hörd.

Arbetsgruppen är inte ännu färdig med sitt förslag men en del uppgifter har läckt ut. Helsingin Sanomat skrev i veckan att det skulle bli fem områden i Nyland, i praktiken handlar det om landskap, förutom för Helsingfors, som inte nödvändigtvis skulle definieras som ett landskap.

Det här bekräftas för Svenska Yle på Social- och hälsovårdsministeriet, men man betonar att förslaget inte ännu är färdigt. Landskapsmodellen är den plan som är mest sannolik, men man har inte ännu kastat den kommunbaserade modellen i skräpkorgen, uppger ministeriet.

Personporträtt på Robert Nyman.
Bildtext Robert Nyman i Ingå hade önskat en kommunbaserad modell, för att Ingå bättre skulle få sin röst hörd.

Landskapet i västra Nyland skulle sträcka sig från Esbo till Hangö, i östra Nyland från Sibbo till Lappträsk. Vanda och Kervo skulle vara ett eget landskap, medan sex kommuner kring Tusby bildar ett landskap för sig.

Kommundirektören i Ingå, Robert Nyman, säger att han är nöjd med hur landskapet i västra Nyland skulle se ut, men Ingå och många andra kommuner hade föredragit en kommunbaserad modell.

- För det första, när det blir direkta val för landskapet, är kommunens möjlighet att påverka begränsad - om vi alls kommer att ha egna beslutsfattare i landskapet. Det andra är att det är ytterst osäkert hur finansieringen kommer att se ut, säger Nyman.

Nu kommer den svenskspråkiga servicen att fungera bättre än i den förra modellen

Riksdagsledamoten Veronica Rehn-Kivi har arbetat med vårdreformen i flera år. SFP har talat för en kommunbaserad modell, men fem landskap är ändå betydligt bättre än ett, med tanke på svenskans ställning, bedömer hon.

- Det är klart att mindre geografiska områden och områden med färre invånare gör att den svenska servicen fungerar bättre, åtminstone då det blir västra Nyland och östra Nyland, som är mycket starkare svenskspråkiga områden än ett stort Nyland.

Veronica Rehn-Kivi uusi kansanedustaja eduskunta / RKP
Bildtext Veronica Rehn-Kivi säger att möjligheten att få den svenska servicen att fungera är mycket bättre i fem landskap än i ett jättelandskap.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Men alltid då det blir större förvaltningsreformer kan de svenskspråkigas inflytande bli mindre.

Och i det landskap som består av Vanda och Kervo skulle de svenskspråkigas andel bli så liten att särskilda klausuler kan behövas för att garantera den svenskspråkiga servicen. Därför har också grundlagsexperter hörts i det arbete som pågår.

"Det blir en svenskspråkig kritisk massa"

Om man som en mindre och ganska svenskspråkig kommun som Ingå ska få sin röst hörd, i ett landskap där stora städer som Esbo ingår, kan man ändå få kämpa en del.

- Man kan uppleva att det finns vissa hot med att det blir en storstad som får en så stor roll. Men fördelarna är att de svenskspråkigas andel blir ganska stor, de facto. Så vi kommer att få en svenskspråkig kritisk massa som kommer att kunna utnyttjas bättre för hela området, säger Robert Nyman.

Nyman tillägger att det bland annat kan handla om att lättare locka personal till hälsovården inom mindre kommuner, vilket är en utmaning just nu.