Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ett barn i Delhi andas in ett paket cigarretter per dag - 22 av världens 30 mest luftförorenade städer finns i Indien

Från 2019
En man som rör sig i trafiken i New Delhi skyddar sig mot luftföroreningar 4.11.2019
Bildtext n man som rör sig i trafiken i New Delhi skyddar sig mot luftföroreningar 4.11.2019.
Bild: AFP / Lehtikuva

Myndigheterna i Indiens huvudstad New Delhi har beslutat att begränsa antalet bilar på stadens gator för att få bukt med den akuta luftföroreningskrisen. Att luften är farligt smutsig i huvudstaden är ett faktum. Men problemet finns också i ett stort antal andra städer i Indien. 22 av de 30 mest förorenade städerna i världen finns i Indien.

Under de kommande två veckorna kommer Delhiborna att få köra sin bil bara varannan dag. Val av dag sker enligt registerplåtens sista nummer - jämnt eller udda.

New Delhi har omkring 20 miljoner invånare som har uppmanats att hålla sig inomhus på grund av den tjocka, giftiga smog som har lagt sig över staden. Flygen har försenats, skolor håller stängt och byggarbeten har avbrutits. Allmänt hälsonödläge har utlysts.

Partikelnivån i staden är 32 gånger högre än den nivå (25 mikrogram/kubikmeter) som Världshälsoorganisationen WHO
betraktar som lämplig.

Andningsskydd delas ut i skolor i New Delhi 1.11.2019
Bildtext Andningsskydd delas ut i skolor i New Delhi 1.11.2019
Bild: EPA-EFE/STR

New Delhi är den huvudstad i världen som har världens mest förorenade luft, visar en rapport som Greenpeace och Air Visual sammanställde i våras utgående från uppgifter om luftkvaliteten 2018.

Det stora problemet gäller inte alls bara New Delhi

Att luften är farligt smutsig i Delhi är ett faktum. Men problemet finns också i många andra städer i Indien. Enligt rapporten ligger 22 av de 30 mest förorenade städerna i världen i Indien.

Allra sämst är läget i Gurugram sydväst om Delhi där många internationella bolag har sina högkvarter, bland annat Uber och Tripadvisor.

Rapporten visar att det utöver Gurugram fanns många andra städer där partikelnivån under mätningsåret i medeltal var högre än i New Delhi.

Se hela listan (Airvisual.com)

Ett barn som föds i Delhi andas in luft som motsvarar 20–25 cigarretter per dag.

― Arvind Kumar, indisk lungläkare till nyhetsbyrån AFP i november 2018
En man korsar en gata i New Delhi 4.11.2019. Hostande människor försökte skydda sig mot svidande smog, skolor stängdes, bilar förbjöds att köra och byggverksamheten avstannade.
Bildtext Den värsta smogen på många år: Hostande människor skyddar sig mot den svidande luften, skolor stängs, bilar förbjuds att köra och byggverksamhet avstannar.
Bild: AFP / Lehtikuva

Förbränningen av fossila bränslen det stora problemet

- Det är helt klart att den stora skurken globalt sett är förbränningen av fossila bränslen - kol, olja och gas. Det här förvärras ytterligare då skogarna dessutom huggs ner, konstaterar Yeb Sano, chef för Greenpeace i sydöstra Asien i en intervju för CNN.

Luftföroreningarna är en kombination av svedjebruk, trafikavgaser och industriutsläpp.

Svedjebruk utanför Amritsar i Indien
Bildtext Svedjebruk utanför Amritsar i Indien
Bild: EPA-EFE/RAMINDER PAL SINGH

Smogen är som värst i november och december, främst för att bönder bränner marken på sina skördade fält för att öka näringshalten i jorden.

Vintertid bränner också många fattiga människor skräp nattetid för att hålla sig varma.

Brist på vind innebär att utsläpp "fångas" i luften.

"Låt oss andas. Sluta förgifta luften i New Delhi"står det på skylten som bärs av en man med andningsskydd i New Delhi 3.11.2019
Bildtext "Låt oss andas. Sluta förgifta luften i New Delhi" står det på den här skylten som bärs av en man med andningsskydd i New Delhi 3.11.2019
Bild: AFP / Lehtikuva

På federal nivå har det styrande partiet BJP och det största oppositionspartiet, kongresspartiet, skyllt ifrån sig och anklagar varandra för att luftföroreningsproblemen inte löses.

Människor har gått ut på gatorna i New Delhi för att demonstrera med krav på att myndigheterna börjar vidta åtgärder på allvar.

WHO: Luftföroreningar leder årligen till att sju miljoner människor dör i förtid

De farliga luftföroreningarna består av ytterst små luftburna partiklar. De här minipartiklarna förorsakar omfattande hälsoproblem i lungor och blodomlopp.

Bland de 3 000 städer världen över som undersökts har 64 procent sådana föroreningsnivåer som ligger över Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer.

WHO bedömer att sju miljoner människor globalt årligen dör i förtid för att de utsatts för luftföroreningar.

En polis med andningsskydd i New Delhis smog 2.11.2019
Bildtext Luftkvalitetsindexet (AQI) som mäter PM2,5-nivåer i luften visade att största delen av Delhis luft 4.11.2019 låg över siffran 600. Det är en mycket hög siffra - men dock lägre än 900 vilket uppmättes dagen innan. Polis med andningsskydd i New Delhis smog 2.11.2019.
Bild: AFP / Lehtikuva

En ljuspunkt: Kina har med kraftåtgärder lyckats ändra på trenden

Kina har tidigare kopplats direkt till de värsta urbana luftföroreningarna - men nu har man sett märkbara positiva förändringar också i tidigare svårt smogdrabbade städer.

I rapporten konstateras det att koncentrationerna av luftföroreningar i medeltal sjönk i kinesiska städer med 12 procent från år 2017 till 2018.

Huvudstaden Peking har trillat ner från topp 100-listan över de mest förorenade städerna. Den mest förorenande luften påträffades år 2018 enligt rapporten i staden Hotan i västra Kina.

Det är tack vare gemensamma ansträngningar och en större miljömedvetenhet från statsledningens sida som Kina har börjat få utsläppen under bättre kontroll.

Då CNN besökte staden Baoding år 2015 sade invånarna att de ofta hade problem med att se grannhusen på grund av att luften var så full med smog. Nu har Baoding - som tidigare rankades som en av de värsta nedsmutsarna i Kina - sjunkit till 33:e plats.

Värre läge i Indonesien, Sydkorea, Vietnam och Thailand

Trots att Kina lyckats förbättra sin situation så har många grannländer upplevt allt värre föroreningar, bland annat Indonesien, Sydkorea, Vietnam och Thailand.

I januari försökte myndigheterna i Bangkok fukta luften med hjälp av flygplan. Planen var försedda med en speciell regnmakarutrustning som skapade moln.

Avsikten vara att luckra upp de ihärdiga luftföroreningarna i den thailändska huvudstaden. Vid samma tidpunkt kom det rapporter om betydliga föroreningstoppar både i Sydkorea, Kina och Indien. Förbränningen av bränsle vintertid bidrog till att smogen lade sig som ett täcke över de här områdena.

Sarajevo i Bosnien och Hercegovina insvept i smog
Bildtext Sarajevo insvept i smog
Bild: EPA-EFE/FEHIM DEMIR

Städer i Indien, Kina, Pakistan och Bangladesh toppar klart listan på luftföroreningar. Dhaka i Bangladesh och Kabul i Afghanistan är exempel på städer med dålig luft.

Också Bahrain, Mongoliet och Kuwait finns med på listan på bland svårt drabbade. Även i Afrika finns det många städer med mycket dålig luft.

I Europa finns det främst i Polen och i Bosnien och Hercegovina städer där luftföroreningarna nått höga nivåer. Bosniens huvudstad Sarajevo har den smutsigaste luften i Europa i en jämförelse mellan huvudstäder.

Också luften i London och Washington visar höga nedsmutsningsvärden.

Utrustningen för mätande av luftkvalitet är bristfällig på många håll i världen vilket betyder att det finns begränsad tillgång till exakta uppgifter om den dåliga luftkvaliteten globalt.

Luftkrisen i New Delhi förvärras - Spela upp på Arenan

New Delhi ligger insvept i vit, tjock och giftig smog.

Källor: The Guardian, Reuters, CNN

Diskussion om artikeln