Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färsk rapport: Flesta hatbrott riktade mot irakier, utförda av infödda män och det handlar om misshandel

Från 2019
Demonstranter går på Alexandersgatan i Helsingfors. Kvinna talar i en megafon.
Bildtext Lejonparten av brottsanmälningarna (69,7 procent) handlar om hatbrott riktade mot personer av utländsk härkomst. Bilden från en demonstration mot rasism i Helsingfors.
Bild: Marcus Rosenlund/Yle

Över lag minskade hatbrottsanmälningarna i fjol. Bara brottsanmälningar som gällde hatbrott relaterade till sexuell läggning ökade. Det här framgår av statistik som Polisyrkeshögskolan har publicerat i dag.

Dagens rapport är en fortsättning på de årsrapporter som inrikesministeriets polisavdelning och polisyrkeshögskolan har publicerat årligen sedan slutet av 90-talet.

Det handlar om hatbrott när brottet begås på grund av offrets etniska eller nationella bakgrund, religion eller övertygelse, sexuella inriktning, könsidentitet eller handikapp.

Polisen tog under 2018 emot 910 brottsanmälningar om hatbrott. Det här är 22 procent färre anmälningar än under 2017.

Nästan 70 procent av offren utlänningar

Lejonparten av brottsanmälningarna (69,7 procent) handlar om hatbrott riktade mot personer av utländsk härkomst. 634 brottsanmälningar var misstänkta brott som riktats mot offret på grund av dess etniska eller nationella bakgrund.

Hatbrott som relaterade till offrets religion utgjorde 17 procent av brottsanmälningarna, sexuell inriktning och identitet sammanlagt 8 procent och handikapp 5,3 procent.

Misshandlaren infödd finländare - den misshandlade muslim

Brotten begicks till största delen av majoritetsbefolkningen. Förövarna var 67 procent män och 33 procent kvinnor. Brotten begicks på vägar, gator och torg. De manliga brottsoffrena misshandlades, medan kvinnorna utsattes för ärekränkning.

Mest utsatta för hatbrott var irakier. 12 procent av brottsanmälningarna handlade om misstänkta brott begångna mot romer. Hatbrott med religiös bakgrund minskade med 34 procent i förhållande till året innan. Mest utsatta var muslimer och en tredjedel av dem utsattes för misshandel.

Polisen klassade bara en fjärdedel som hatbrott

De misstänta hatbrotten som riktas mot sexuella minoriteter steg med 22 procent. De flesta brottsanmälningar handlade om misshandel. I 36 procent av fallen kände offret förövaren.

Hatbrotten gentemot handikappade minskade med 16 procent. Drygt hälften var ärekränkningar och 36 procent av förövarna kände offrena.

Polisen själv klassificerade dessutom endast en fjärdedel av de 2018 rapporterade hatbrotten som hatbrott. Det här ska jämföras med 39 procent föregående år. I rapporten efterlyses därför mera utbildning om hatbrott och satsningar på att identifiera och förhindra hatbrott.

Diskussion om artikeln