Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna godkänner inte tjuvjakt men ändå jagas varg olagligt - ny förvaltningsplan ska skydda vargen från att dö ut

Från 2019
Uppdaterad 05.11.2019 16:55.
En varg på nära håll
Bild: Mostphotos

Av alla rovdjur i Finland är vargen fortfarande det svåraste att förvalta, enligt jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsplan. En av orsakerna är att vargen förknippas med konflikt.

Hela förvaltningsplanen hittar du här.

Trots att vargen inte är skyldig till flest skador på egendom, husdjur eller renar så känner sig människor otrygga om de vet att det finns ett vargrevir i närheten.

Det här har lett till att många har tagit saken i egna händer och idkat olaglig jakt av vargar för att minska på det upplevda hotet.

– Vi måste ha åtgärder så att människor inte är rädda, säger Jaana Husu-Kallio som är kanslichef på jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt en undersökning från år 2018 utförd av Finlands viltcentral är människor väldigt negativt inställda till tjuvjakt. Tjuvjakt tolereras inte någonstans i Finland.

Däremot är hälften av finländarna av den åsikten att man får döda ett rovdjur som tar sig in på gårdsplanen.

Liknande undersökningar har utförts med jämna mellanrum. I undersökningen framgår det tydligt att rädslan för björn och varg inte har förändrats. Hälften av finländarna är rädda för både björn och varg.

Varg i skog.
Bildtext Hälften av finländarna är rädda för björn och varg.

Förvaltningsplanen som jord- och skogsbruksministeriet har tagit fram är ett verktyg för att reglera vargstammen men också för att hantera konflikter som handlar om vargen och dess utbredningsområde.

Ett mål för ministeriet är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos folk som bor och arbetar i områden där det finns vargrevir.

– Det är väsentligt att förstå att det inte finns en enskild åtgärd, eller en vises sten, som kan lösa vargproblematiken, säger Sami Niemi som är konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Vargpopulationen i Finland är låg om man jämför med resten av Europa

2007 var vargstammen som störst sedan man började fundera på förvaltning av vargar. Då beräknades antalet vargar vara 270-300.

Efter det började populationen minska. 2013 uppskattades antalet vargar vara 120-135 vargar.

Olaglig jakt ansågs vara den största faktorn till att populationen minskade så drastiskt på bara några år. Senare har stammen igen vuxit något, bland annat på grund av strängare lagar.

Varg i Tyskland
Bild: Filip Singer

År 2015 hade populationen ökat. Antalet uppskattades då vara 220-245. Sedan minskade stammen igen. 2017 uppskattades storleken vara ungefär 150-180 vargar. Orsaken tros vara den stamvårdande jakten som tilläts 2015.

I juni 2019 bedömde Naturresursinstitutet att antalet flockar i Finland var 24, det betyder ungefär 185-205 vargar.

Jämförelsevis är antalet vargar i Sverige ungefär 410, i Tyskland finns det omkring 75 flockar, i Frankrike ungefär 52. I Spanien kryllar det av vargar. Där uppgår vargstammen i flera tusentals individer.

Vargstammen ska inte dö ut

Målet är att se till att vargstammen inte dör ut i Finland. Kortsiktigt vill man se att vargstammen uppnår minsta livskraftiga vargpopulation. Det betyder att det åtminstone finns 25 reproducerande par.

Med reproducerande par menar ministeriet vargpar som har under ett år gamla avkommor.

Ministeriet hoppas uppnå målet genom att bredda toleransen för varg i områden där det finns vargrevir. Man hoppas att tolerans kan leda till att tjuvjakten minskar.

Det skulle i sin tur leda till att det långsiktiga målet: att en gynnsam skyddsnivå kan uppnås. Enligt ministeriet är enda sättet för Finland att uppnå en gynnsam skyddsnivå att skapa en grund för acceptans mot vargar.

Dessutom måste man främja kontakten mellan vargstammar i Finland Sverige och norra Ryssland.

En varg i kvällssolen.
Bildtext Vargar i Sverige har vandrat hundratals kilometer för att hitta sina hemtrakter.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Ändå finns det inga planer på utplantering av varg i Finland. Undersökning visar att unga vargar är mycket rörliga och förra årets valpar lämnar redan nästa vår sina hemtrakter för att hitta en partner och eget revir.

I Sverige har man som en del av förvaltningsplanen flyttat vargar. Det har ändå visat sig vara en utmaning att få vargarna att stanna på det nya området.

Vargar som flyttats har vandrat hundratals kilometer för att komma tillbaka till sina ursprungstrakter.

Orsakar bekymmer för lokalbefolkningen

Ministeriet är också medvetet om att folk som bor i områden med vargrevir bekymras av vargen. Det betyder att ministeriet vill främja kommunikation och skadeersättning.

Samtidigt planerar ministeriet att strängare ingripa i tjuvjakt. Hur det ska gå till har ändå ministeriet inte ett svar på. Enligt rapporten kräver det mycket resurser och kunnande.

Det närmaste ministeriet kommer en lösning är att polisen regelbundet sätter ut pressmeddelanden, ökar övervakningen och uppmuntrar folk att informera polisen om tjuvjakt.

Ministeriet skriver till och med i sin rapport att det är väldigt lätt att komma undan med tjuvjakt. Ministeriet vill ändå att polisinrättningen avsätter större resurser till jaktövervakning.

Straffet för att olagligt döda en varg är minst fyra månaders fängelse och högst fyra års fängelse. Däremot får man såklart försvara sig själv, en annan person, egendom och husdjur.

Olaglig jakt har flera gånger försvarats med att just jakthunden har anfallits eller hotats av en varg och att det gällt nödvärn.

Skador på 150 000 euro

Hot mot jakthundar är en överhängande orsak till att det idkas så mycket olaglig jakt i Finland. Jägaren blir av med ett arbetsredskap som tagit år att träna upp, men framför allt en trogen följeslagare och en familjemedlem. Det är klart att sådant gör ont.

En jakthund med sändare står bredvid en älg som fällts
Bildtext Jakthundar är väldigt viktiga redskap för sina ägare men också en familjemedlem.
Bild: Seppo Nykänen

En icke insatt person kanske tycker att det är jägarens eget fel som släppt iväg jakthunden på vargens revir. Problematiken bottnar ändå i ett mycket djupare fenomen, nämligen växelverkan mellan människa och natur.

Enligt viltskaderegistret orsakade vargen skador på omkring 150 000 euro år 2018. Av skadorna utgjorde skador på hundar 85 000 euro.

Ingen plan på hur laglig jakt ska genomföras

Däremot har inte ministeriet någon plan på hur stamvårdande jakt ska skötas. Den jakt som blev laglig 2015 ledde till att populationen minskade kraftigt.

Det är något man vill förebygga och nu har man tillsatt en arbetsgrupp som ska planera ett koncept för hur vargjakten skulle kunna se ut i Finland.

Jägare klädd i orange och kamouflerat står med hund iförd reflexväst med ryggen mot kameran i skogen.
Bildtext Ännu finns det ingen plan på hur stamvårdande jakt ska genomföras.
Bild: Mostphotos

Förutom de få lov som beviljas i samband med skadegörelse är loven i Finland väldigt få. Delvis på grund av att det måste finnas vetenskapliga bevis på att den lagliga jakten minskar olaglig jakt, men också eftersom att undantag inte får riskera vargens gynnsamma skyddsstatus.

Det betyder att om det inte finns en tillräckligt stor stam får inte den stammen försvagas. En stamvårdande jakt måste dessutom vara begränsad och selektiv.

Varför är vargen viktig?

Vargfrågan är svår eftersom att den väldigt långt handlar om åsikter som folk har om vargen.

Rovdjur har däremot en väldigt viktig roll i toppen av näringskedjan. Vargar lämnar efter sig kadaver. Fåglar, insekter och andra djur är beroende av as och därför är vargen en stor hjälp. Kadavren är också viktiga för mikrober.

Vargen har således en stor betydelse för näringskretsloppet, om en varg fäller en älg blir älgen kvar i naturens ekosystem. Jägare däremot för bort älgen från skogen och då bryts det naturliga kretsloppet.

Också intressegrupperna såg positiva sidor i resultatet

I arbetet att ta fram den nya förvaltningsplanen deltog också många intressegrupper. Då planen presenterades tackade alla varandra för ett gott samarbete och öppen och god dialog.

Trots att de olika intressegruppernas egna planer och mål varierar, var åtminstone Finlands Naturskyddsförbund och Jägarförbundet nöjda med åtgärderna i förvaltningsplanen.

– Jag tycker att man lyckades bra i att befrämja att människan och vargen kan leva tillsammans. Vi kommer aldrig till en sådan lösning att inte en enda jakthund skulle skadas av vargen, för det skulle kräva att alla vargar skulle skjutas och det kan vi inte göra för vi måste trygga en gynnsam skyddsstatus för vargen, säger Harri Hölttä som är ordförande för Finlands Naturskyddsförbund.

– Vi är relativt nöjda med resultatet. Att kunna förebygga skador är viktigt, trots att vi fick kritik från fältet för det. Det är trots allt något som har saknats i Finland och därför är det viktigt att de förebyggande åtgärderna finns med, säger Heli Siitari som är verksamhetsledare på Finlands Jägarförbund.

Artikeln kompletterades klockan 16.51 den 5.11.2019 med kommentarer från jord- och skogsbruksministeriet samt intressegruppernas kommentarer.

Diskussion om artikeln