Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Museet i Ekenäs stärker sin ställning - museichefen lättad: "Fatalt om vi inte hade fått regionansvar"

Från 2019
Borgargården
Bildtext Borgargården i museikvarteret i Ekenäs är en del av det som i dag heter Västra Nylands landskapsmuseum. Vid årsskiftet byter museet namn till Västra Nylands museum.
Bild: Yle / Jonas Sundström

Västra Nylands landskapsmuseum kan nu dra en lättnadens suck. Utbildnings- och kulturministeriet har utsett museet i Ekenäs till ett av 31 museer i Finland som får statusen "museum med regionalt ansvar".

Det är ett viktigt beslut för landskapsmuseet eftersom det tryggar betydligt mera statliga pengar än om museet inte hade fått statusen som regionalt ansvarsmuseum.

Ekenäs museum
Bildtext Museikvarteret Ekta ligger i Ekenäs centrum. Arkivbild.
Bild: Yle/Minna Almark

Museichefen Dan Lindholm är mer än nöjd.

- Det skulle ha varit fatalt för oss om vi inte hade fått den här statusen.

Lindholm vill inte spekulera i till exempel hur många jobb som kunde ha varit hotade om museet i Ekenäs inte hade fått status med regionansvar.

Men man behöver inte vara en expert för att inse att det skulle ha inneburit krympt verksamhet och färre anställda.

Två nyanställningar

Den nya statusen innebär att museet också har myndighetsansvar för arkeologi, en uppgift som tidigare skötts av Museiverket. Museets byggnadsvårdsexpert har hittills endast jobbat deltid.

Nu kan museet nyanställa både en arkeolog och en expert på byggnadsvård på heltid.

Museet har i dag nio årsverken.

Dan Lindholm och Georg Haggren vid en utgrävning i Snappertuna.
Bildtext Museet i Ekenäs har jobbat med arkeologi också hittills. Men nu blir ansvaret annorlunda och museet kan anställa en arkeolog på heltid. På bilden museichefen Dan Lindholm tillsammans med arkeologen Georg Haggren från Helsingfors universitet vid utgrävningar vid Raseborgs slottsruin 2015.
Bild: Yle/Malin Valtonen

I reda pengar innebär den nya statusen att museet får nästan dubbelt mer i statsandelar. I dag ligger summan på drygt 200 000 euro men den kommer nu stiga till cirka 380 000, uppger Lindholm.

Ansvaret för konst flyttades ännu inte

Den enda törnen i beslutet är att museet i Ekenäs inte fick ansvar som regionalt konstmuseum. Konstansvaret sköts fortfarande av Helsingfors stads konstmuseum HAM. De har ansvaret för hela Nyland.

- Om museet i Ekenäs hade börjat ansvara också för konsten, skulle statsandelarna ha stigit till närmare 450 000, säger Lindholm.

Ministeriet utvärderar den nya statusen med fyra års mellanrum. Lindholm låter förstå att Ekenäs har en bättre chans att också få konstansvaret nästa gång i och med att det byggs ett nytt konstmuseum i staden.

Nytt kortare namn

Västra Nylands landskapsmuseum byter vid årsskiftet namn och heter från 2020 kort och gott Västra Nylands museum.

Museet i Ekenäs har ett verksamhetsområde som täcker åtta kommuner: Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Vichtis och Högfors. I Nyland finns det allt som allt fyra museer med regionansvar.

Orsaken till förändringarna är att museilagen revideras. Den nya museilagen och det nya statsandelssystemet utgör i sin tur en del av finansieringsreformen som gäller kulturinstitutionerna i Finland.