Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alkoholrelaterade problem är fortfarande vardag på arbetsplatserna – enkät vittnar om berusade och bakfulla arbetstagare och olovlig frånvaro

Från 2019
En flaska med Koskenkorvan viinaa ligger i en skrivbordslåda tillsammans med en massa gem.
Bildtext 66 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FCC har stött på alkoholrelaterade problem på sin arbetsplats.
Bild: YLE/Seppo Sarkkinen

Enligt en enkät från FFC har två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom organisationen stött på alkoholrelaterade problem på den egna arbetsplatsen.

De vanligaste problemen som kom fram i enkäten som Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC låtit göra handlade om att någon kommit bakfull eller berusad till jobbet.

Åtta procent av de som svarade på enkäten uppgav att de märkt att någon varit drogpåverkad på arbetsplatsen.

I de öppna svaren var det också många som lyfte fram olovlig frånvaro som ett problem.

Enligt FFC beskriver svaren inte nödvändigtvis nuläget, utan kan avspegla situationen under ett längre tidsperspektiv.

– En sak som indirekt tyder på det här är att vissa i de öppna svaren konstaterade att det tidigare har funnits alkoholproblem på arbetsplatsen, men att problemen med tiden har minskat, säger FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring i ett pressmeddelande.

Haring konstaterar ändå att realiteten är att alkoholrelaterade problem fortfarande är vardag på många arbetsplatser.

Problemen har lett till uppsägningar på var fjärde arbetsplats

Enligt enkäten ingriper arbetsgivarna oftare i missbruksproblem i dag än för fem år sedan. I år uppgav 84 procent att de ingriper, medan motsvarande siffra år 2014 var 75 procent.

På 58 procent av arbetsplatserna har man hänvisat arbetstagare till vård. På en fjärdedel har alkohol- eller droganvändning lett till att arbetstagare har sagts upp.

– Om man kommer fram till att arbetstagaren ska sägas upp på grund av missbruksproblem så har problemet redan eskalerat. På arbetsplatsen har man då misslyckats med att identifiera och förebygga problemet i ett tidigt skede, säger Haring.

Det förebyggande arbetet kunde förbättras

Tre fjärdedelar av dem som svarade på enkäten uppgav att deras arbetsplats har en skriftlig plan för hur man ska hantera missbruksproblem.

I planerna ingår nästan alltid anvisningar om när man ska ingripa och hur man ska hänvisa till vård. Det som inte är lika vanligt är instruktioner om hur man ska förebygga problemen.

– Att endast hänvisa personer till vård räcker inte, utan på arbetsplatsen måste man ha flera olika metoder för att lösa problem som beror på alkohol- och droganvändning. Arbetsgivarna måste fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande åtgärder, betonar Haring.

Sammanlagt 844 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher svarade på enkäten i maj 2019.