Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Peking gjorde en rekordsnabb helomvändning - luften inte längre en av världens smutsigaste

Från 2019
Uppdaterad 08.11.2019 16:47.
En kvinna går över en bro i Peking iklädd en ansiktsmask på grund av den förorenade luften.
Bildtext Trots att luften förbättrats avsevärt i Peking är det fortfarande en vanlig syn att se människor bära ansiktsmask för att skydda sig mot hälsoskadliga partiklar i luften.
Bild: Lou Linwei / Alamy

Den kinesiska huvudstaden var länge ökänd för att kämpa med enorma luftproblem med dålig sikt, tjock dimma och invånare som oroar sig för sin hälsa. Men under senare år har situationen förbättrats betydligt.

För några år sedan talade man om att Peking drabbats av en "luftapokalyps" där nivåerna av farliga luftpartiklar var över 40 gånger högre än vad som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

En stor bidragande orsak till Kinas stora luftproblem berodde på den snabba industrialisering som landet genomgått från 1990-talet fram till 2010-talet. Det var framför allt de oreglerade kolkraftverken och den stora ökningen av antalet bilar som lett till föroreningarna.

Smog i Peking.
Bildtext Sedan 1980-talet har privatbilismen i Kina ökat kraftigt.
Bild: EPA/HOW HWEE YOUNG

De kinesiska myndigheterna försökte länge ducka undan för problemet och hävdade att luften inte var hälsoskadlig. Men till slut blev luftföroreningarna ett så stort problem att myndigheterna inte längre kunde ignorera dem.

Sedan 2014 har man därför fört vad man kallar ett krig mot luftföroreningar.

Utsläppsdimma över Peking den 19 december 2016.
Bildtext År 2014 ansågs Peking vara obeboeligt för människor på grund av de svåra luftföroreningarna.
Bild: EPA/ Wu Hong

Nya miljöåtgärder vidtogs

Myndigheterna förbjöd att nya kolkraftverk skulle byggas i närheten av Peking och andra svårt förorenade städer. Samtidigt krävde man att samtliga existerande kolkraftverk skulle minska sina utsläpp och ersätta kolen med naturgas.

Myndigheterna minskade också på järn- och stålindustrins verksamhet och stängde ned kolgruvor.

Hushåll fick inte längre värma upp sina hus genom att bränna kol utan skulle i stället byta till gas eller elektricitet.

I Peking och andra storstäder infördes begränsningar på antalet bilar i trafiken. I stället investerade man stort på att utveckla kollektivtrafiken.

Inte längre bland 200 mest förorenade

Åtgärderna verkar ha gett resultat. I september rapporterades det om att Peking är på god väg att inte längre räknas som en av världens 200 mest förorenade städer.

Man har på kort tid lyckats minska särskilt mängden PM2,5 i luften. Dessa räknas till de allra farligaste luftpartiklarna eftersom de kan tränga in sig i kroppens organ, till exempel i lungorna.

Partiklarna kan orsaka andningssvårigheter, lungcancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt en rapport från dataföretaget IQAir AirVisual har värdet av PM2,5 minskat med 20 procent jämfört med fjolårets nivåer. Jämfört med år 2017 har mängden minskat med ungefär en tredjedel.

En kinesisk pappa och dotter har på sig ansiktsmasker när de promenerar i luftförorenade Peking.
Bildtext Den förväntade livslängden i Kina kunde öka med nästan tre år om landets luft levde upp till Världshälsoorganisationens rekommendationer.
Bild: Rex Features/All Over Press

Vad förklarar minskningen?

En orsak till varför myndigheterna lyckats minska föroreningarna så snabbt beror delvis på att de företag som förorenade mest var statsägda, vilket gjorde dem lättare att kontrollera.

En annan orsak var att eftersom över hälften av Kinas föroreningar härstammade från kolverken kunde landet fokusera på att minska användningen av kol.

Det här gjorde det lättare att lyckas minska utsläppen jämfört med många andra platser där det finns flera källor som orsakar utsläpp.

Snart räknas inte längre Peking till en av världens 200 mest luftförorenade städer

Trots att luften blivit bättre är dagens nivåer av farliga luftpartiklar ändå fyra gånger högre än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar. Därför är det fortfarande vanligt att se invånare bära ansiktsmasker för att försöka skydda sig mot den dåliga luften.

Det rapporteras också om att myndigheter flyttat fabriker från Peking och andra städer till mindre befolkade områden där miljökraven är lägre och teknologin inte lika utvecklad.

Källor: AFP, BBC, The Economist, The Independent, The New York Times.

Diskussion om artikeln