Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våra vägar och järnvägar ska vara snabbare snöfria och mindre hala än tidigare vintrar, lovar Trafikledsverket

Från 2019
En taxi, en lastbil och en personbil kör på en slaskig riksväg. Snön yr.
Bildtext En del långtradare och bussar får sensorer som ska ge info om väglaget i realtid.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Trafikledsverket Väylä har lyssnat på trafikanternas respons och tagit lärdom av förra vinterns långa, oavbrutna period med minusgrader och ymnigt snöfall som ledde till problem i järnvägstrafiken.

I år använder verket 12 miljoner euro mer till plogning och annat vinterunderhåll av vägar och järnvägar.

Privatbilisterna och yrkeschaufförerna kommer att märka att väglaget är bättre på huvudvägarna och de vägar som har den tätaste trafiken.

90 procent av trafiken kommer att färdas den här vintern på vägar som hör till den högsta prioriteringskategorin, när det gäller att bekämpa halt väglag och snö.

Inget blir sämre

Trafikledsverket försäkrar att det inte sker på bekostnad av att man skulle försämra underhållet på mindre trafikerade vägar.

- Nej, det har blivit enbart förbättringar. Vi har inte gjort sänkningar i någon prioriteringskategori, säger avdelningsdirektör
Magnus Nygård på avdelningen för underhåll vid Trafikledsverket.

Vägbeläggningen kan ändå vara i dåligt skick på mindre trafikerade vägar.

- Det försvårar också vinterunderhållet, men nästa år får vi mer pengar för asfaltering.

Konkret innebär förbättringarna i vinterunderhållet att tiderna för att rycka ut och åtgärda dåligt väglag förkortas, att kommunikationen och samarbetet mellan beställaren och entreprenören ökar.

Foto på Magnus Nygård med Trafikledsverketes logo upplyst i bakgrunden.
Bildtext 90 procent av trafiken är på vägar som har den högsta prioriteringsnivån i vinterunderhållet, säger Magnus Nygård, Trafikledsverket
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Ett pilotprojekt har startat på riksväg 4, där bussar och långtradare förses med sensorer som ger information i realtid om väglaget.

- Vi får bättre kunskap hur vi eller entreprenören har skött vägavsnitt och upptäcker om det finns avsnitt med problem som måste åtgärdas.

Vintern 2017-2018 var endast 33 procent av privatpersonerna nöjda med vinterunderhållet av vägar. I fjol ökade de nöjda användarna och siffran steg till 48 procent.

Salt eller inte salt

Bland bilisterna önskar många i sin kundrespons till Trafikledsverket mindre vägsaltning, medan yrkeschaufförerna lutar åt mer saltning av vägsträckorna.

Förklaringen ligger nog i att privatbilister använder dubbdäck, medan dubbdäcken inte förekommer i lastbilstrafiken.

Vägsaltningen fortsätter ändå som halkbekämpningsmetod nummer ett, säger Nygård. Till och med kan det bli en ökning i vissa områden där kustområdesväderförhållanden slår till.

Förra vintern var det sådant väder till exempel i Tammerfors och Jyväskylä.

- Det finns också kaliumformiat, men det är betydligt dyrare och passar inte för alla situationer.

Rälsen hålls öppen med hjälp av grannen i öster?

Förra vinterns period med ymniga snöfall och kyla blev en utmaning för järnvägsnätet.

Trafikledsverket framhåller hur viktigt det är att framför allt hålla tidtabellen i knutpunkten Tammerfors. Grötar trafiken till sig där uppstår förseningar och fördröjningar som avspeglas runtom i landet.

Tåg i Sjundeå
Bildtext Mer mankraft och kraftigare röjningsmateriel ska förhindra förseningar och avbrott i tågtrafiken.
Bild: Yle/Minna Almark

För att säkra gods- och persontrafik har Trafikledsverket kontaktat de ryska Oktober-järnvägarna.

Förhandlingar pågår och Magnus Nygård är optimistisk att det i januari - februari kan bli ett pilotförsök, där större snöröjningsmaskiner kan testas i tågtrafiken i Östra Finland; Kouvola och Kotka-området.

- Dessutom sätts större resurser in. Vi har cirka 30 procent större mankraft för snöröjning den här vintern, säger Nygård.

Aktuell info om trafikläget hittar du här

Läs mer om Appen Trafikläget

Diskussion om artikeln