Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Specialutbildad personal hjälper Lojobor som upplevt våld i familjen

Från 2019
En kvinna lutar sitt huvud mot ett regnigt fönster.
Bildtext En av tre kvinnor i Finland har utsatts för våld i en parrelation.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Över 50 kvinnor och män som har upplevt våld i sin familj eller i sitt parförhållande har sökt hjälp hos Lojo stad under det här året.

Lojo har specialutbildat personal för att att hjälpa dem som utsatts för våld i familjen.

Lojo stad erbjuder sedan i fjol höstas service till kvinnor, män och barn som har utsatts för våld i familjen.

Också kvinnor och män som är oroade över sitt eget våldsamma eller hotfulla beteende eller som använt våld erbjuds hjälp.

Lojo stad poängterar att det på basen av dem som har sökt hjälp inte går att dra några slutsatser av hur allmänt det är med våld i Lojo.

Vanligt med våld i Finland

Var tredje kvinna i Finland har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en parrelation, antingen av nuvarande eller tidigare partner.

Var tionde kvinna uppger att den tidigare eller nuvarande partnerns allvarligaste våldshandlingar har kommit till polisens kännedom.

Sedan år 1999 har den 25 november uppmärksammats av FN som en internationell dag för att få slut på våld mot kvinnor. I Finland uppmärksammas dagen genom evenemanget Ljus, inte våld (Valoa, ei väkivaltaa).

I Lojo ordnas evenemanget för första gången på Lojo huvudbibliotek 25.11 klockan 16-20. Lojo stad och Lojo zontaklubb är arrangörer.

Där ges bland annat information om vart man kan vända sig om man behöver hjälp.

Diskussion om artikeln