Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våra strömmingar innehåller mindre gifter än tidigare – allt större strömmingar duger för export

Från 2019
Strömming och sill i trålen.
Bildtext Strömmingen är den viktigaste arten för det kommersiella fisket i Finland.
Bild: Yle / Antti Kolppo

Strömmingarna i Östersjön innehåller allt lägre halter av miljögiftiga dioxiner och PCB-föreningar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Det här är goda nyheter för fiskexporten.

Gifthalterna har minskat med upp till 80 procent under de senaste 40 åren. Det här tack vare internationella avtal och begränsningar.

Att halterna sjunker bådar gott för den finländska fiskindustrin eftersom allt större strömmingar underskrider de gränsvärden som EU har satt upp för fiskar och fiskprodukter.

– För närvarande underskrider strömmingar på under 19 centimeter EU:s gränsvärden. Det ter sig sannolikt att också strömmingar på 21 centimeter kommer att underskrida gränsvärdena om några år. Detta är en märkbar förändring, säger specialforskare Panu Rantakokko.

I nuläget duger inte strömmingar större än 17 centimeter till export enligt EU:s lagstiftning om dioxiner.

– Av de strömningar som fångas i Bottenhavet, enligt statistiken från 2018, utgör fiskarna på 17–19 centimeter så mycket som 27 procent av den sammanlagda fångsten. Och de här duger inte för export, förklarar Rantakokko.

Datan finns – nu gäller det att förhandla

För att få till stånd en förändring måste Jord- och skogsbruksministeriet nu ta till sig datan och börja förhandla med EU-kommissionen.

– Det har varit tal om exportgränserna med kommissionen, men det finns inga uppgifter om tidtabellen, säger Rantakokko.

THL konstaterar också att strömmingen i Östersjön är hälsosam mat även om de fortfarande innehåller små mängder dioxiner.

Men institutet anser att det är av stor betydelse att situationen följs upp eftersom strömmingen är den viktigaste arten för det kommersiella fisket i Finland.

I forskningsprojektet som undersökte fiskarnas gifthalter medverkade förutom Institutet för hälsa och välfärd också Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och fiskmjölsfabriken Ab Salmonfarm Oy på Kimitoön.

Diskussion om artikeln