Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jaktvårdsföreningarna i Västnyland planerar gå samman - största fusionen i Finland någonsin

Från 2019
jägare bär på skjuten älgkalv
Bildtext Många jägare vill hellre röra sig i skogen än sitta vid skrivbordet och sköta förvaltningsarbete. Arkivbild på älgjakt.
Bild: Yle

En stor förändring håller på att ske inom jaktvårdsföreningarna i Västnyland då sju jaktvårdsföreningar har för avsikt att gå samman. Föreningarna har allt som allt ungefär 2 800 medlemmar.

En arbetsgrupp har förberett fusionen redan i några år. Otto von Frenckell, ordföranden för Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening, säger att orsaken är den växande förvaltningen som krävs av varje jaktvårdsförening.

- Vi vill samla krafterna. Det vi sysslar med har blivit allt mer byråkratiskt. Varje förening måste till exempel göra ett bokslut, en verksamhetsplan, en årsberättelse. Sådana krav är lättare att möta om man är en större enhet.

von Frenckell betonar ändå att det lokala och regionala inte försvinner i och med en sammanslagning.

Fusionsarbetsgruppen har bestått av von Frenckell, Henrik Rehn och Mikael Fröberg.

Västra Nylands jaktvårdsförening grundas vid årsskiftet

Den nya föreningen grundas enligt planerna vid årsskiftet. Den ska heta Västra Nylands jaktvårdsförening - Länsi-Uudenmaan riistanhoitoyhdistys.

De som smälter ihop är Hangöudds, Ingå-Snappertuna, Karis, Pojo, Sjundeå, Ekenäsnejdens samt Tenala jaktvårdsföreningar.

Inom några veckor ska de olika föreningarna hålla extraordinarie medlemsmöten för att ta ställning till en sammanslagning. Om alla säger ja, lämnas det sedan ni en ansökan om sammanslagning till Finlands viltcentral.

Tre jaktvapen ligger på ett bord.
Bildtext Det finns nästan 3 000 jägare i de föreningar som nu vill gå samman. Arkivbild.
Bild: Yle/Juho Teir

Det är första gången i Finland som så här många jaktvårdsföreningar fusioneras.

Jord- och skogsbruksministeriet har därför beviljat Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening ett projektbidrag som gör det möjligt att anställa Tomas Randström som projektledare på deltid fram till nyår.

En jaktvårdsförening är en offentlig aktör

Finlands nästan 300 jaktvårdsföreningar utgör en del av det som kallas viltförvaltningen.

Jaktvårdsföreningen ansvarar på sitt verksamhetsområde för hållbar vilthushållning, organiserar jägarnas frivilligverksamhet samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifterna som hör till dem.

Diskussion om artikeln