Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Byråkratin kring inkomstregistret lättas upp

Från 2019
En man som skriver på en laptop. Bredvid honom står en kaffekopp.
Bildtext Det administrativa jobbet sägs ha ökat på grund av inkomstregistret
Bild: Robert Kneschke / Alamy

Förpliktelserna som det nya - och omstridda - inkomstregistret för med sig, lättas. Regeringen föreslår att småföretagare och medborgarorganisationer får mera tid på sig att göra anmälningar till inkomstregistret.

Tidsfristen förlängs bland annat för anmälningar om naturaförmåner, förskott på lön och skattefria kostnadsersättningar. Då inkomstregistret infördes var det meningen att försummelser skulle beläggas med förseningsavgifter, men det systemet tas i bruk först om ett år.

Små tävlingspriser behöver inte heller anmälas till inkomstregistret, förutsatt att deras värde inte överstiger 100 euro.

Lintilä medger att kraven varit orimliga

Finansminister Mika Lintilä (C) säger att de förpliktelser som registret fört med sig anses orimliga i synnerhet av många små föreningar och medborgaraktörer.

- Vi har sökt lösningar på problemen och jag betraktar korrigeringarna som viktiga, säger Lintilä.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som infördes den 1 januari 2019.

Till en början har enbart löner anmälts till registret, men meningen är att det ska utökas an efter och småningom innehålla uppgifter om alla inkomster och förmåner.

Registret har kritiserats för att det ökar arbetsgivarnas administrativa börda - och det problemet försöker regeringen nu åtgärda.

Diskussion om artikeln