Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kyrkomötet: Från och med årskiftet räcker det att barn bara har en fadder

Från 2019
Uppdaterad 07.11.2019 17:31.
präst döper en baby
Bildtext Faddern ska vara konfirmerad och kyrkomedlem.
Bild: Yle/ Mika Kanerva

Kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, har fattat beslut om att det vid dop räcker med en fadder. Faddern ska vara döpt, konfirmerad och medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Bakom Kyrkomötets beslut ligger ett behov att förenkla doparrangemangen, och sänka tröskeln för föräldrarna att välja att döpa sitt barn, eller för en vuxen att välja att bli döpt.

Det har visat sig vara svårt att hitta lämpliga faddrar som är såväl döpta, som konfirmerade och medlemmar i kyrkan.

Förfarandet med bara en gudförälder har redan tillämpats i församlingarna eftersom det sedan år 2010 har varit möjligt att kyrkoherden själv beviljar undantag.

Beslutet om att det räcker med en fadder vid dopet träder i kraft vid årsskiftet.

Kyrkomötet betonar att fadderskap ur historiskt perspektiv inte har varit någon statisk institution utan anpassat sig till olika kontexter i olika tider.