Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Näsdagen ger barn en barndom – det här gick bidragen till i fjol

Från 2019
Näsdagens logo år 2019
Bildtext Näsdagen inbringar miljontals euro för barn i utvecklingsländer

Finländarna donerade i fjol drygt 2,7 miljoner euro till välgörenhetskampanjen näsdagen. Medlen fördelades på nio välgörenhetsorganisationer som fick en nettosumma på knappt 190 000 euro var.

Så här använde Rädda Barnen sin andel

De donerade pengarna som kommer in genom näsdagskampanjen riktas alltid till barn i utvecklingsländer.

För Rädda Barnen blev summan från näsdagen 2018, så att säga ett startkapital som var avgörande.

– För att överhuvudtaget kunna ansöka om projektbidrag från Utrikesministeriet och EU, för projekt vi vill genomföra måste vi gå in med en egen andel, säger informatör Max Holm på Rädda Barnen.

I slutändan mångdubblades alltså fjolårets summa på knappt 200 000 till hjälpverksamhet för långt över 2 miljoner i Burkina Faso, enligt Holm.

Fakta om barns situation i Burkina Faso

Fattigdom och en starkt begränsad tillgång till centrala tjänster, såsom hälsovård, socialskydd och utbildning är centrala utmaningar.

· Risken för att ett barn i Burkina Faso dör före fem års ålder är nästan 40 gånger större än i Finland.

· 1,5 miljoner barn och unga är inte i skola

· T.o.m. hälften av flickorna är gifta före de fyllt 18 år.

· Över en fjärdedel av barnen lider av hämmad tillväxt (2016 uppgifter)

· Barnarbetet är utbrett

Källa: Rädda Barnen

Max Holm har själv besökt Burkina Faso som ligger i inlandet i Västafrika.

Under sitt senaste besök mötte han en ensamstående mamma och hennes två barn. Pappan hade dött och de hade bara lite jord att odla på.

De hade det svårt att klara sig från en dag till en annan.

– Med vår hjälp kunde familjen kopplas till ett socialskyddssystem.

Mamman fick regelbundet bidrag och tack vare det kunde syskonparet fortsätta att gå i skola och få mat på bordet.

Foto på Max Holm som poserar intill Rädda Barnens röda logotyp
Bildtext Max Holm har besökt Burkina Faso och träffat barn som Rädda Barnen har hjälpt.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

– Jag träffade också en flicka vars föräldrar hade tänkt gifta bort henne. Men tack vare stöd från näsdagen har hon fått en ny chans i livet. Hon går i skola igen och kom undan barnäktenskapet.

Han säger att barnen han har träffat har varit glada. Glada för att de kan få en fortsatt barndom och tacksamma att de får chansen till att gå i skola.

Målet är att bygga upp barnskyddet i Burkina Faso tillsammans med myndigheter och lokala samfund så att barn inte far illa och utnyttjas.

Utan ett brett understöd av människor i Finland skulle vi inte kunna vara verksamma

― Max Holm, Rädda Barnen

Näsdagen ger förutom klirr i kassan också synlighet och en möjlighet för människor att delta i verksamheten.

Man får inblick i hur organisationerna arbetar och hör och ser barn som redan har fått det bättre och själv kan man vara med och skapa en bättre värld för oss alla, säger Holm.

Unicef 'spolade ner pengarna' i nya toaletter

På Finlands Unicef dirigerades summan från näsdagen till ett vatten- och sanitetsprojekt i Uganda.

Ifjol byggdes 98 toaletter med vatten och handtvättsmöjligheter i skolor och på hälsostationer.

– Bättre hygienpraxis förbättrar barnens och familjernas hälsotillstånd, säger Leena Jolkkonen, chef för frivilligverksamheten på Finlands Unicef.

skola i norra uganda
Bildtext Skolbyggnad i norra Uganda
Bild: Yle/Liselott Lindström

När barnen hålls friskare blir det inte sjukfrånvaro från skolan och flickor behöver inte vara borta från skolan, när de har menstruation.

– Vi ger också hygienfostran till personal och elever och lär dem hur de ska sköta underhållet av toaletterna.

– 14 600 barn i Uganda har dragit nytta av det här vatten- och sanitetsarbetet, berättar Jolkkonen.

Toalettbygget är ett större Unicef-projekt, som inte enbart stöds av medel från Finland. Målsättningen är att kunna fortsätta att förbättra saniteten i Uganda.

Organisationerna som delade på fjolårets donationer genom kampanjen näsdagen var:

Finlands Unicef, Finlands Röda Kors, Kyrkans utlandshjälp, Fida International, Rädda Barnen, Plan Finland International,
Solidaarisuus, SASK och Finska Missionssällskapet.

Läs mer: Näsdagens årsberättelse (finska) 2018

Diskussion om artikeln