Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyrkorådet i Nykarleby tar fallet Ahmady till justitieombudsmannen

Från 2019
Uppdaterad 08.11.2019 16:11.
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde i Nykarleby församling.
Bildtext Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde i Nykarleby församling.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kyrkorådet i Nykarleby vill att justitieombudsmannen granskar fallet med Nathanael Ahmady, som i september tog sitt liv, kort efter ett negativt asylbeslut.

Nathanael Ahmady (tidigare Taher Ahmady) tog sitt liv i september i år. Nu har kyrkorådet i Nykarleby kommit fram till att det behövs en utredning.

- Vi vill att justitieombudsmannen utreder huruvida lag och ordning har följts när Migri fattade avvisningsbeslutet, säger kyrkoherde Mia Anderssén-Löf.

Framförallt vill man att det utreds hur man kommit fram till att Ahmadys konvertering till kristendomen inte verkar trovärdig.

- Vi tycker att argumentationen är grund, säger Anderssén-Löf.

För Migrationsverket räcker det inte att en person blivit döpt till den kristna tron, och inte heller församlingarnas bedömningar i saken. I stället försöker Migri reda ut om personens tro är äkta och inte bara ett försök att få asyl i Finland.

Vilka frågor ställer man och varför?

Anderssén-Löf förstår att det är svårt att avgöra om en människa pratar sanning när det gäller religiös övertygelse.

- Det är säkert ingen lätt position att vara handläggare i dylika fall. Därför efterlyser vi nu en genomskinlighet. Vad är det för frågor man ställer och varför?

Nykarleby församling tar nu på sig rollen som Ahmadys anhöriga. Så vitt man vet har Ahmady ingen släkting i Finland. Man har inte heller koll på om det finns släktingar i något annat land.

- Vi vill reda ut vad som hände med vår vän och vi vill få svar på frågan om hur det här gick till.

Kyrkorådet vill också komma åt den större bilden.

- Nathanael får vi inte tillbaka. Men vi kan visa att de här processerna handlar om sårbara människor och rättssäkerhet.

Det här var Ahmadys andra negativa asylbeslut. Han kom till Nykarleby i samband med den stora flyktingvågen 2015. I oktober 2016 konverterade Ahmady till kristendom och tog då namnet Nathanael.

Avvisningsbeslutet tillhör dödsboet

Varken Anderssén-Löf eller församlingen har i dagsläget tillgång till avvisningsbeslutet. Det tillhör dödsboet och enligt Anderssén-Löf pågår utredningar om vem som ska handlägga dödsboet.

Man har dock sett delar av beslutet och argumentationen. Ahmady vände sig till flera personer för att få hjälp efter att beslutet kom.

- Många har sett beslutet, läst det och har delar av det. Och mer behöver vi inte ha i det här skedet. Det att man är orolig över huruvida mänskliga rättigheter tillgodosetts räcker för en anmälan till justitieombudsmannen.

- Det är vår entydiga tolkning att det att han inte befanns vara trovärdig kristen var en av grunderna till att han utvisades, säger Anderssén-Löf.

Av det som Anderssén-Löf sett finns det också annan argumentation i avvisningsbeslutet än själva trosfrågan. Men det är alltså främst den som kyrkorådet vill fästa uppmärksamheten vid.

Yle Österbotten har inte sett avvisningsbeslutet. Vi har per mejl bett Migri kommentera ärendet och frågat om det är möjligt att få ta del av avvisningsbeslutet.

Uppdatering: På fredag eftermiddag 8.11 meddelar Migri att man inte kommenterar enskilda fall och beslut. Man meddelar också att Yle inte får tillgång till avvisningsbeslutet eftersom det är konfidentiellt.