Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Animalia och SLC kritiska mot svenska WWF:s köttguide

Från 2019
Uppdaterad 08.11.2019 07:45.
En blond, mycket hårig ko av rasen highland cattle stirrar in i kameran på nära håll.
Bildtext Debatten om köttproduktionen väcker många känslor och är inte någon svartvit fråga med entydiga svar.
Bild: Yle/Heidi Grandell-Sonck, redigering Yle/Miro Johansson

Den finlandssvenska intresseorganisationen Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) och djurrättsorganisationen Animalia ställer sig skeptiska till att svenska WWF:s rekommendationer rödmarkerar finska köttprodukter.

Den färska rapporten av WWF i Sverige uppmuntrar att lämna kött- och mejeriprodukter i butikshyllan, och välja svenskt framför exempelvis finskt nöt- och griskött.

Mats Nylund, förbundsordförande för SLC, säger att det är positivt att den svenska miljöorganisationen vill försvara den inhemska svenska produktionen. Men han ifrågasätter metoden.

- Jag tycker ju inte att man behöver göra det genom att svartmåla det finska. Vi har ju nog den uppfattningen att vårt kött är lika hållbart som det svenska.

SFP:s Mats Nylund vid dörren till sitt arbetsrum i riksdagen.
Bildtext Mats Nylund anser det finns brister i svenska WWF:s rapport.
Bild: Yle/Kristofer Andersson

Nylund har bekantat sig med rapporten och är inte övertygad.

- Det är ju en tyckar-rapport, där man har ställt upp olika kriterier, inte vetenskap.

Olika kriterier i olika länder

Orsaken till att finländska kött- och mejeriprodukter inte lyckats leva upp till den svenska köttguidens kriterier tror Nylund finnas i att Finland har en betydligt äldre djurskyddslag. Den lagen ses nu över av den nya regeringen.

Nylund lyfter fram som en annan möjlig orsak skillnader i betesgång.

Lägre krav på sojafoder är en av faktorerna som drar ner på finska köttets poäng i guiden. Samtidigt flaggar svenska WWF för två specifika sorter av certifierad soja i svenskt djurfoder, vilket Nylund reagerar på.

- I framställningen av den soja som WWF rekommenderar tillåts användningen av bekämpningsmedlet parakvat, som är mycket giftigt. Det förbjöds i Finland redan år 1985, uppger han.

- Det upplever jag lite som dubbelmoral, den aspekten tycker jag att rimmar dåligt med hållbarhet.

Känslig fråga - alla försvarar inhemsk produktion

Vid djurskyddsföreningen Animalia har den svenska köttguiden också väckt en del frågor.

- Jag förstår varför de rekommenderar mindre kött än hittills, men att göra skillnad på finskt och svenskt kött är lite svårt att förstå, säger kampanjkoordinator Veikka Lahtinen.

Enligt Lahtinen är köttdiskussionen så känslig att man inte vill stöta sig med den inhemska produktionen.

Därför ser rekommendationerna vid WWF-föreningarna på olika håll ut att variera: kraven är olika och på de flesta ställen verkar man försvara produktionen i respektive land. Därför rekommenderar exempelvis finländska WWF finskt kött.

Veikka Lahtinen seisoo keltaisen seinän edessä.
Bildtext Veikka Lahtinen menar att WWF i de olika länderna räknar på olika sätt.
Bild: Teemu Laaksonen / Yle

Enligt Lahtinen påvisar köttguiden vissa relevanta skillnader: den svenska köttguiden beaktar exempelvis djurens välmående, vilket man inte gör i WWF:s guide i Finland. Ur den aspekten är den svenska lagen bättre exempelvis för kor än den finska.

- Här är det bland annat fortfarande lagligt att hålla djur i båsladugårdar, där de är bundna i nacken. Det här kan i och för sig ändras i samband med den nya djurskyddslagen, säger han.

"Klimatpolitiken ska inte bara handla om kött"

Överlag välkomnar SLC-ledaren Mats Nylund samhällsdebatten kring mat, men anser att den ställvis koncentrerar sig på oväsentligheter.

- Jag tycker det är bra att människor engagerar sig och aktiverar sig i vad de äter. Det dåliga är att saker tas ur sitt sammanhang, säger Mats Nylund.

- I Finland har produktionen av mat en mycket liten belastning på klimatet och miljön. Den är inte obetydlig, men den är mycket liten, jämfört till exempel med förbränningen av fossila bränslen och uppvärmning. Och det är där jag tycker att det brister i proportionerna.

Veikka Lahtinen vid Animalia poängterar att klimatpolitik inte bara ska handla om kött, utan om hela samhället. Han tror att man kan göra klimatpolitik som är bra för alla medborgare, men att kött är en fråga som absolut måste debatteras.

- Det är en stor del av ambitiös klimatpolitik som man inte kan lämna bort, säger Lahtinen.

”Sannfinländarna har dragit nytta av köttdiskussionen”

SLC:s Mats Nylund är också tidigare SFP-politiker.

Han anser att exempelvis Sannfinländarna har dragit nytta av den polariserade köttdiskussionen, vilket nu tar sig i uttryck i opinionsmätningarna som medvind för partiet.

- Jag är alldeles övertygad om att de har dragit nytta av den. Sådant blir slutresultatet när man tillämpar fel statistik i diskussionen.

Att diskussionen är inflammerad märks också inom regeringen, menar Veikka Lahtinen.

- Centern verkar ha en egen strategi jämfört med regeringskollegorna Gröna och Vänsterförbundet, delvis SDP också. Man ser nog en skillnad där. Kanske Centern är oroad för att tappa väljare då de sitter i en regering med ambitiösa klimatmål.

Finns det en risk för att den nuvarande regeringens fokus på klimatfrågor kan leda till att stödet för Sannfinländarna ökar ytterligare?

- Den risken är påtaglig, men om jag skulle vända mig till regeringen skulle jag säga att det finns ett mycket enkelt svar: följ ert eget regeringsprogram. Då slipper vi en massa bekymmer och gör ett gott klimatarbete. Och beaktar hela landet, säger Mats Nylund.

Diskussion om artikeln