Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ja till fusion i Kaskö stadsstyrelse – stadsdirektören lämnade avvikande åsikt

Från 2019
Uppdaterad 07.11.2019 20:54.
Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes.
Bildtext En fusion mellan Kaskö och Närpes närmar sig.
Bild: Yle/Juho Teir

Det blev ett ja till en fusion med Närpes, då stadsstyrelsen i Kaskö diskuterade frågan på sitt möte på torsdagen.

Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen att föreslå för fullmäktige att Kaskö ska gå samman med Närpes. Rösterna föll 4-3.

Stadsdirektören Minna Nikanders förslag i beredningen var att inte gå samman med Närpes, eftersom en majoritet av Kaskös befolkning är emot en fusion.

Hon lämnade också en avvikande åsikt till styrelsens beslut, vilket enligt stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) var aningen märkligt.

- Tjänstemännen ska i mitt tycke hålla sig neutrala, det är vi politiker som får ha åsikter, säger han.

Man med glasögon och skägg står framför en tegelvägg.
Bildtext Carl-Gustav Mangs förundrar sig över stadsdirektörens agerande i frågan.
Bild: Yle/Juho Teir

Nu är det fullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet gällande en möjlig fusion. Fullmäktige behandlar ärendet den 18 november.

Budgeten återremitterades

Styrelsen behandlade också nästa års budget, men tvingades återremittera ärendet.

- Vi konstaterade att vi inte kan godkänna förslaget, eftersom kravet på att alla sektorer ska spara tio procent inte uppfylldes, säger Mangs.

Skattesatserna beslöt styrelsen att hålla på samma nivå som i år. Det innebär att bland annat inkomstskattesatsen även nästa år är 22 %.

Diskussion om artikeln