Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafikledsverket: En bro till Skåldö i Ekenäs skärgård sparar pengar - investeringen betalar tillbaka sig på tio år

Från 2019
Uppdaterad 08.11.2019 17:51.
En färja som är på väg att lägga till vid brofästet.
Bildtext Skåldöfärjan transporterar medeltal 621 bilar per dygn. Bilden är tagen från fastlandssidan.
Bild: Marica Hildén / Yle

En bro till Skåldö i Ekenäs skärgård skulle vara en lönsam investering som betalar tillbaka sig på tio år. Det framgår av en färsk utredning från trafikledsverket Väylä.

De totala kostnaderna för en bro till Skåldö skulle vara 21 miljoner euro.

Det är statsägda Finferries som nu har hand om färjetrafiken till Skåldö. Kostnaderna för färjetrafiken uppgår till 728 000 euro per år.

Trafikledsverket har bedömt den samhällsekonomiska lönsamheten om nio korta färjeförbindelser på olika håll i Finland ersätts med broar.

Den klart lönsammaste av de nio investeringarna skulle vara broförbindelsen till Skåldö. Den skulle också betala sig tillbaka på kortaste tiden, tio år.

Samhällsnyttan närmare 50 miljoner

Nyttan av broförbindelsen till Skåldö beräknas vara nästan 49 miljoner euro. Av den här summan utgör kostnaderna i bland annat väntetid som väganvändarna sparar 30 miljoner euro. 15 miljoner av summan utgörs av kostnader för färjetrafiken.

I medeltal rör sig 651 fordon med Skåldöfärjan varje dag. Trafiken är betydligt livligare under sommaren än under vinterhalvåret.

Om färjan ersätts med en bro beräknas personbilstrafiken öka med 28 procent och den tunga trafiken med 50 procent. Det innebär 200 personbilar och nio tyngre fordon till per dygn.

En karta där en bro har ritats in.
Bildtext Trafikledsverket har gjort upp en skiss på hur en bro kunde se ut. Fastlandet till vänster och Skåldö till höger på bilden.
Bild: Trafikledsverket

Trots mera trafik beräknas trafiksäkerheten öka om Skåldö får en bro. Bilister skulle inte längre köra för fort eller göra farliga omkörningar för att hinna till färjan.

En fast vägförbindelse beräknas höja fastigheternas värde på ön och också öka andelen sommargäster.

Nytt vägavsnitt på 1,4 kilometer

Bron skulle byggas så att vägen på fastlandssidan flyttas litet västerut. Avtaget till Jomalvik skulle också byggas om.

På Skåldösidan skulle bron komma i land öster om den nuvarande vägen och också här skulle det byggas ett nytt vägavsnitt. Vägavsnittet som byggs om skulle vara 1,4 kilometer långt.

Den nya vägen på fastlandssidan skulle börja ungefär 150 meter från nuvarande färjeplatsen och vara ungefär 500 meter lång. Den skulle delvis byggas på grundvattenområde.

Den nya bron till Skåldö skulle vara 536 meter lång och 10,5 meter bred. Segelbåtar som är upp till 18 meter höga skulle kunna passera under bron. Det nya vägavsnittet skulle vara 900 meter långt.

Elva minuter

Landsvägsfärjan till Skåldö är för tillfället en 90 tons färja. Den ska enligt planerna ersättas av en 150 tons färja i början av år 2022.

Skåldöfärjan går med tidtabell och i medeltal är väntetiden plus överfarten elva minuter per fordon. Färjans rutt är 460 meter lång.

I Trafikledsverket Väyläs rapport räknar man med att brobygget skulle kunna bli verklighet år 2025.

Det gjordes en miljökonsekvensutredning för en bro till Skåldö år 1999.

Om brobygget blir verklighet kan det hända att utredningen behöver kompletteras eller göras om. Det behövs också en ny vägplan och olika miljötillstånd.

De övriga avsnitten där nyttan av att ersätta en landsvägsfärja med en bro som trafikledsverket Väylä undersökte var: Saverkeit, Kivimo och Mossala i Pargas, Kyläniemi i Ruokolax/Taipalsaari, Hätinvirta i Puumala, Kuparonvirta i St Michel, Hanhivirta i Enonkoski och Tappuvirta i Nyslott/Varkaus.

Diskussion om artikeln