Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen får svårt att uppnå sina sysselsättningsmål – ungas situation bekymrar, bättre för 55-plussarna

Från 2019
Uppdaterad 08.11.2019 15:19.
Statsminister Antti RInne talar i plenum 7.11 2019. I bakgrunden syns också ministrarna Ville Skinnari och Aino-Kaisa Pekonen samt Sanna Marin.
Bildtext Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsprognos är dystrare än tidigare. Regeringen svarade på frågor under riksdagens frågetimme i går på torsdag.
Bild: Lehtikuva

Sysselsättningsgraden stiger de kommande åren, men inte i den takt regeringen har räknat med, visar en prognos från Arbets- och näringsministeriet.

Regeringen Antti Rinne (SDP) har som mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent och skapa 60 000 nya jobb före år 2023.

Sysselsättningsgraden stiger till 72,5 procent i år, till 73 procent år 2020 och till 73,4 procent är 2021, enligt prognosen.

Efterfrågan på arbetskraft ökar i år med 25 000 personer, år 2020 med 13 000 personer och år 2021 med bara 7 000.

Industrin och byggbranschen backar - servicesektorn drar

Inom industrin räknar ministeriets prognos med att sysselsättningen minskar med 4 000 personer i år och att nivån sedan hålls på oförändrad nivå. Permitteringarna inom industrin kommer att fortsätta.

I byggbranschen minskar tillväxten årligen med cirka 2 000 och 3 000 personer.

Det är bara inom servicebranschen sysselsättningen ökar i år med till och med 28 000 nya jobb. Efter det mattas ökningen av, år 2020 ökar tillväxten till 15 000 personer och år 2021 till 10 000 personer.

Erno Mähönen är specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet.
Bildtext Erno Mähönen är specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Den arbetsföra andelen minskar

I våras förväntade sig ministeriet att antalet sysselsatta skulle stiga med 35 000 personer i år, men nu är prognosen justerad till endast 25 000 personer.

I år fortsätter ännu andelen personer i arbetsför ålder att öka. Men från och med år 2021 minskar den arbetsföra befolkningen.

Det finns en större efterfrågan på arbetskraft än vad det finns utbud. Samtidigt har många företag rekryteringsproblem. Det förekommer också matchningsproblem, det är svårt för de utlysta jobben att hitta rätt arbetstagare.

- Strukturerna är styva i det finländska samhället, säger specialsakkunnig Erno Mähönen vid Arbets- och näringsministeriet.

Bättre för äldre, sämre för yngre arbetstagare

Prognosen visar också att sysselsättningsläget ser ljusare ut för äldre, över 55-åringar än för yngre arbetstagare.

- Visst är det en ljusglimt att läget ser bra ut för dem som fyllt 55 år, säger Mähönen. Sysselsättningen ökar mest här. Arbetslösheten bland unga är oförändrad, särskilt för dem som har låg utbildning eller helt saknar utbildning.

Antalet långtidsarbetslösa och unga arbetslösa förväntas inte längre minska i antal, enligt prognosen från ministeriet. De långtidsarbetslösa håller på att stabilisera sig kring 63 000.

- De byts ut nu i den här gruppen, säger sakkunnig Erno Mähönen vid ministeriet. De äldsta pensioneras, de som drabbades av den senaste finanskrisen och nya långtidsarbetslösa kommer in.

Arbets- och näringsministeriet offentliggör sin prognos om sysselsättningen två gånger om året. Den beaktar inte de politiska reformerna under pågående regeringsperiod. Hur slopandet av aktiveringsmodellen kommer att utfalla syns således inte i prognosen.

Diskussion om artikeln