Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvevlax lärcenter delar fortfarande åsikterna – "med facit i hand har det blivit jättebra här"

Från 2019
Wille och Cecilia Ruotsala
Bildtext Wille och Cecilia Ruotsala
Bild: Yle/Anna Ruda

Omtvistade Kvevlax lärcenter slog upp sina dörrar i augusti. Wille Ruotsala och hans mamma Cecilia trivs i den stora och moderna skolan, men alla föräldrar är inte nöjda.

Wille Ruotsala från Petsmo går på tvåan i Kvevlax lärcenter. Sitt första skolår gick han i Petsmo lågstadium.

– Kvevlax skola är jättestor och här finns mycket plats. Skolan i Petsmo var inte lika stor och hade inte lika stor gård. Här finns fler klasser och i Petsmo fanns det bara en.

I år har Kvevlax lärcenter 298 elever och 70 elever i förskolan. Lärcentret bildades då byskolorna i Veikars, Petsmo, Hankmo och Kuni-Vassor stängde och alla elever flyttade till Kvevlax.

Willes mamma, Cecilia Ruotsala, är Hem och skola-föreningens ordförande. Också hon tycker att storleken på skolan är den största skillnaden, men hon säger att hon inte märker hur stor skolan är när hon är i den.

– Man märker att skolan är ny och byggd efter barnens behov. Man vet att det här är en jättestor skola, men jag upplever inte byggnaden som stor. Det känns mysigt här.

Kvevlax lärcenter
Bild: Yle/Anna Ruda

Skolbyggnaden är uppdelad i områden enligt elevernas ålder. Ettan och tvåan har ett område, trean och fyran ett annat och femman och sexan ett tredje område. Alla områden har egna ingångar.

Det fungerar bra och skapar lugn och ro.

Rektor Ulrica Nyström berättar att lärarkåren i ett tidigt skede av planeringen lyfte fram att det skulle vara viktigt med många ingångar. Hon är väldigt nöjd med planeringen av skolans utrymmen.

– På det sättet känns det inte som att vi skulle vara så väldigt många här. Det fungerar bra och skapar lugn och ro, säger Nyström.

Det är just helheten som Nyström är mest nöjd med.

– Själva byggnaden smälter väldigt bra in i landsbygdsmiljön och vi fick mycket att rymmas på tomten.

Rektor Ulrica Nyström
Bildtext Ulrica Nyström
Bild: Yle/Anna Ruda

Cecilia Ruotsala säger att det finns både negativa och positiva sidor med stora skolor.

– Jag upplever det som mera positivt med fler kompisar och fler möjligheter till kursverksamhet.

Många känslor

Stängningen av de fyra byskolorna väckte många känslor, men enligt skoldirektör Denice Vesterback är de flesta nöjda nu då skolan kommit igång.

– Jag tycker att det har gått riktigt bra. Det har kommit väldigt få samtal om att det inte skulle fungera, säger Vesterback.

Vesterback säger att hon förstår att det väcker känslor när man stänger ner service i byarna. Hon har också nu varit i kontakt med dem som var kritiska till stängningarna.

– De säger att de är väldigt nöjda. Klart att det ännu känns att byskolan inte längre är igång, men jag upplever att de flesta är nöjda. Det är en väldigt fin skola, säger Vesterback.

bildningsdirektör Denice Vesterback
Bildtext Denice Vesterback
Bild: Yle/Anna Ruda

Cecilia Ruotsala säger att de flesta föräldrar verkar nöjda.

– Klart att vissa säger att det inte är som det har varit, men överlag är föräldrarna positiva.

Jag har inte anpassat mig.

Det finns också de som inte tycker om Kvevlax lärcenter. En av dem är Daniel Lindvall från Petsmo. Han har en son på femman och en dotter på tvåan i Kvevlax lärcenter.

– Barnen har väl nog accepterat att de nu går i Kvevlax och anpassat sig till en större skola. Jag har inte anpassat mig. Jag står fortfarande för byskolorna.

Petsmobon Tomas Lund ser inte heller så mycket positivt med Kvevlax lärcenter. Han har en son som går i sexan.

– Han har fått nya kompisar och han är mycket i Kvevlax på fritiden, så jag tror att det är bra för honom.

Tomas Lund och Daniel Lindvall
Bildtext Tomas Lund och Daniel Lindvall.
Bild: Yle/Anna Ruda

Skolan byns samlingspunkt

Lund lyfter upp problemen när skolan i en by stänger och hur det påverkar resten av byn.

– Jag har alltid bott i Petsmo och skolan har varit en samlingspunkt. Tack vare att vi har dagiset kvar märks det ännu inte så mycket att skolan har stängt, men all kvällsaktivitet försvinner.

Hem och Skolas ordförande Cecilia Ruotsala bor i Petsmo och hon säger att hon också tyckte att det var synd att byskolan stängde.

Hon tyckte att det största minuset var att barnens vardagsmotion skulle försvinna när de inte längre själva kan ta sig till skolan.

– Nu med facit i hand har det ju blivit jättebra här i Kvevlax, och vardagsmotionen får de ju när de går eller cyklar till busshållplatsen.

Matsalen i Kvevlax lärcenter
Bildtext Matsalen i Kvevlax lärcenter.
Bild: Yle/Anna Ruda

Fler skolskjutsar

För eleverna från Veikars, Petsmo, Hankmo och Kuni-Vassor innebär flytten till Kvevlax lärcenter att de nu får skolskjuts till skolan.

– Det är ju en omställning och nu tar det längre att komma till skolan. I tid har eleverna mellan fem minuter till en timmes skolresa.

Är det många elever som ska plockas upp längs vägen så tar det tid.

Korsholms kommun har bestämt att en lågstadieelev inte ska ha längre än två och en halv timmes skolresa totalt per dag. För högstadieeleverna gäller tre timmar per dag.

– Är det många elever som ska plockas upp längs vägen så tar det tid. De som åker från skärgården till Keskuskoulu i Smedsby har den längsta vägen, säger Vesterback.

Korridor i Kvevlax lärcenter.
Bild: Yle/Anna Ruda

Wille Ruotsala åker buss ibland. Han tycker att bussresan går snabbt och det brukar, enligt honom, inte vara stökigt i skolbussen. Han stiger på i Petsmo, ganska i början av bussens rutt.

– Det brukar vara en som sitter i bussen när jag kliver på.

Cecilia Ruotsala berättar att just skolskjutsarna har varit den stora frågan för många föräldrar.

– Många föräldrar säger att transportsträckan tyvärr har blivit lång. Det var lite kaotiskt i början, men nu när de har fått in rutinerna går det riktigt bra och de flesta verkar ha plats att sitta.

Sparar en halv miljon

När planeringen av Kvevlax lärcenter inleddes och man bestämde att byskolorna skulle stänga räknade man med att spara 550 000 euro per år i driften.

Enligt de färskaste siffrorna från den 31 oktober sparar man nu 457 000 euro.

I den siffran ska man enligt Vesterback också räkna in att skolan har 20 elever fler än man räknade med i planeringsskedet plus en specialgrupp.

De extra eleverna och specialgruppen kostar nästan 100 000 euro, enligt Vesterback.

– Jag anser att vi nästan når målet vi satte upp. Det är nog väldigt bra att spara en halv miljon på årsbasis, säger Vesterback.

En klätterställning vid Kvevlax lärcenter.
Bild: Yle/Anna Ruda

Förskolan är i år större än man hade planerat och använder en del utrymmen som kan delas mellan skolan och förskolan. Dessutom har alla finskspråkiga barn i området valt den svenska skolan.

Elevantalet ser också ut att öka de kommande åren.

– De siffrorna är ju baserade på att det är svenskspråkiga barn i området som börjar i skolan. Hur de finskspråkiga gör vet vi inte och inflyttningen påverkar ju alltid, säger Vesterback.

Vesterback försäkrar att de har utrymme att ta emot fler elever.

– Vi får plats med nästan 400 skolelever i skolan.