Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Folkhälsan: Barn som spenderar för mycket tid framför skärmar blir ofta överviktiga tonåringar

Från 2019
Pojke som ser på tv
Bildtext För mycket skärmtid kan leda till övervikt hos unga, säger Folkhälsan.
Bild: Creative Commons / Vidmir Raic

En ny forskning utförd av Folkhälsan visar att barn som spenderar för mycket tid framför skärmar riskerar att bli överviktiga i framtiden.

Forskare vid Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med Helsingfors universitet, följde med över 5 000 barns skärmtid och viktutveckling under tre års tid.

Barnen var i medeltal 11 år gamla när forskningen inleddes och 14 år när den avslutades. Barnen vägdes och mättes då forskningen inleddes och på nytt då den avslutades.

Elina Engberg, forskare vid Folkhälsans forskningscenter säger att forskare tidigare inte har kunnat dra slutsatser utgående från tidigare forskningar.

– Det har inte gjorts särskilt många uppföljningsstudier inom det här forskningsområdet. Resultaten som finns är ganska motstridiga, därför har vi inte tidigare kunnat dra några slutsatser om några samband, säger Engberg.

Mycket skärmtid leder till högre BMI

Barnen uppskattade själva hur mycket tid de spenderar framför skärmar, både på vardagar och veckoslut och dels också hur mycket tid de ser på film, tv eller videor.

De som uppgav mycket skärmtid hade en större ökning av kroppsmasseindex (BMI) än de som uppgav mindre skärmtid.

Eftersom mer skärmtid både under vardagarna och veckosluten påvisade högre BMI tre år senare, konstaterar forskarna att mera skärmtid leder till större risk för högre BMI.

De flesta tittar på skärm i viloläge. Antingen sittande eller liggande. Energiförbrukningen minskar om kroppen är stilla, vilket betyder att skärmtid påverkar energibalansen i kroppen.

Fyra barn står lutade över bord och använder pekplattor.
Bildtext Rörliga aktiviteter kan motverka övervikt.
Bild: Lev Dolgachov

Därför är sambandet mellan högre vikt och skärmtid ingen överraskning för forskarna. Däremot var den starka kopplingen mellan riklig skärmtid under veckoslutet och ett högre BMI en överraskning.

– Barn har mer tid att spendera framför skärmar under veckoslutet. Samtidigt har de också mera tid att röra på sig. Tidigare forskning har fokuserat på veckan som en helhet, därför är dessa resultat särskilt intressanta, säger Engberg.

Förutom vikten, ökar ofta skärmtiden när barn blir tonåringar. Andelen barn som ägnade minst tre timmar åt tv eller liknande streamingtjänster ökade på tre år från 16 procent till 23 procent.

De som tittade på tv eller liknande streamingtjänster minst fyra timmar per dag ökade från 19 till 30 procent på de tre åren.

Förebygg övervikt med rörliga aktiviteter

Forskarna föreslår att man för att förebygga övervikt bland unga kunde ersätta barnens passiva skärmtid med rörliga aktiviteter.

Enligt Engberg är utomhusaktiviteter, lekar och egna motionshobbyer som blandas med en hälsosam kost är ett bra sätt att motverka övervikt.

– Egentligen vad som helst som bygger på att man tar en paus från den passiva skärmtiden och rör på sig är bra för barnen, säger Engberg.