Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fler poliser tillkallas till Malmö - Polisen: "Öppen droglangning bakom våldet i Malmö"

Från 2019
Uppdaterad 11.11.2019 14:12.
Tre personer står framför mikrofoner.
Bildtext Malmöpolisen fokuserar på att långsiktigt kunna kuva brottsligheten i Malmö.
Bild: Marianne Sundholm

På lördagskvällen skedde en explosion i Malmö och strax efteråt sköts två femtonåringar på en pizzeria. En av dem dog, den andra skadades allvarligt.

Polisen fattade på söndagen beslut om att gå upp i stabsläge och utlysa en så kallad särskild nationell händelse, meddelar polisens nationella pressavdelning.

Det innebär att den som blir utnämnd till kommenderingschef får befogenhet att fatta beslut och fördela resurser på ett mycket mer effektivt sätt än i vanliga fall.

Tidigare exempel då polisen i Sverige har utlyst nationella särskilda händelser är bland annat skogsbränderna 2018 och terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Nationell särskild händelse ska leda till att linjearbetet stärks

Under en presskonferens på måndagen sa polisen i Malmö att det inte finns några kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Nu kommer polisen i Malmö att få mera nationella resurser för att komma åt den organiserade kriminaliteten i staden.

- Vi ser att det vi gör, gör skillnad. Även om våldsbrotten skymmer det. Vi vet att polisen stör maktförhållandena i de kriminella gängen, säger Carina Persson, regionpolischef för polisregion Syd.

En kvinna står och blir intervjuad
Bildtext Carina Persson säger att arbetet behöver intensifieras.
Bild: Marianne Sundholm

Förra veckan utfördes fyra tillslag mot personer som är kopplade till gängkriminalitet i Malmö. Också en rättegång mot tio personer involverade i sprängningar pågår.

Polisen säger att det inte kan accepteras att unga män skjuts till döds på gatorna och att allmänhetens säkerhet äventyras.

- Vi tror på vårt långsiktiga arbete. Vi har under en lång tid försökt kuva brottsligheten i Malmö. Däremot behöver vi intensifiera arbetet, och det kommer den nationella särskilda händelsen att göra. Den kommer också hjälpa med att stärka linjearbetet ytterligare.

Kriminella försöker vilseleda polisen

Från och med måndagen kommer Stefan Sintéus att jobba som regional koordineringschef. Han ska fokusera arbetet och även satsa på det långsiktiga arbetet.

- Stefan Sintéus har mycket erfarenhet och han har stor kunskap om det pågående arbetet i Malmö, säger Persson.

Enligt Stefan Sintéus jobbar polisen för tillfället med en teori om att sprängningen som riktades mot en bil utfördes för att vilseleda polisen från skjutningen i pizzerian.

- Vi har redan en tid jobbat med teorin om att de kriminella på ett eller annat sätt försöker vilseleda oss med avledande manövrar. Vi tror att lördagens sprängning kan ha varit en sådan.

Polis blir intervjuad
Bildtext Stefan Sintéus säger att läget i Malmö är under kontroll.
Bild: Marianne Sundholm

Polisen bekräftar att gärningsmännen har fastnat på en övervakningskamera i närheten. Enligt polisen kom två gärningsmän cyklande mot pizzerian, stannade utanför och sköt in mot pizzerian.

- Personerna som sköts blev skjutna med flera skott. Den ena personen dog rätt så omgående, den andra är svårt skadad. Han är för tillfället nedsövd och polisen har inte kunnat förhöra honom. Läget är stabilt men livshotande enligt läkarna, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Sintéus säger också att polisen främst kommer att fokusera på det långsiktiga arbetet.

- Vi kommer att kraftsamla kompetenser. Vi har haft ett bra underrättelseläge men vi kommer prioritera om och rikta insatser till region Syd och mot personer på gatunivå, alltså personer involverade i det vi kallar gatulangning. Vi tror att den öppna drogmarknaden är en stor del av orsakerna till våldsdåden.

Enligt polisen i Malmö är skjutningarna i lång utsträckning orsakade av den öppna droghandeln. Sintéus säger ändå att läget i Malmö är
under kontroll och att polisen jobbar för fullt med att se till att allmänhetens säkerhet kan tryggas.

- Kriminella kommer inte nöja sig med att vi ökar trycket. Så vi kommer att öka vår beredskap och övervakning.

Operation Rimfrost inleds i Sverige

En stund efter att presskonferensen i Malmö avslutas inleds en andra presskonferens i Stockholm. Den här gången med Polisens Nationella operativa avdelning (Noa) som ska leda polisverksamheten nationellt och internationellt mot gängkriminaliteten.

Stefan Hector, chef för den operativa avdelningen inom Noa har utsetts till kommenderingschef.

- Operationen som kallas Operation Rimfrost kommer nu att inledas mot gängkriminaliteten i Sverige. Polisen kommer att omorganisera sig med en ledningsstab. Det vill säga en grupp specialiserade rådgivare och en kommenderingschef. En sådan stab finns nu tillsatt både nationellt och regionalt, säger Stefan Hector.

Hector säger att antalet personer i kriminella nätverk ska reduceras genom användning av tvångsmedel. Det vill säga gripanden, häktningar och domar.

- Vi har fyra stycken målformuleringar. Det vi vill uppnå är att skjutningar i gängmiljö reduceras avsevärt, vi vill också att antalet personer som ingår i kriminella nätverk reduceras. Det gör vi via användning av tvångsmedel. Vi vill också se till att beslagtagande av vapen, sprängämnen och så vidare ska öka. Det sista delmålet är att allmänhetens trygghet ska öka, säger Hector.

Ingen enkel lösning

Hector betonar också att det inte finns någon enkel lösning på problemen med gängkriminaliteten i Sverige. Enligt honom påverkar polisen det som händer i samhället, men de kan inte styra vad som händer.

- Av uppenbara skäl vill vi inte beskriva hur vi kommer att gå tillväga för att uppnå våra mål. Det jag kan säga är att vi har tre operationslinjer. Den första är fokuserad på utredning och lagföring. Där vi anhåller, häktar och får gärningsmännen dömda. Den andra är förebyggande arbete. Den kan handla om att med andra instanser se till att vi kan förebygga att våldsdåd sker. Den tredje är ordning och säkerhet. Helt enkelt poliser på gator och torg som säkerställer säkerheten, säger Hector

Polisen undersöker en sprängning vid ingången till en nattklubb i mars 2019.
Bildtext Ett mål för polisen är att trygga allmänhetens säkerhet. Ett sätt för polisen är göra det är att se till att polisen syns i gatubilden.
Bild: Johan Nilsson / EPA

Enligt Hector kommer det att ta tid. På sex månader räknar polisen med att antalet skjutningar och sprängningar har reducerats. Att målen som polisen ställt upp helt enkelt börjar synas i vardagen.

- Det är inte nödvändigtvis så att vi slutar efter sex månader eller fortsätter efter sex månader. Det är relativt kostsam lösning att arbeta på det här sättet. När vi inleder en särskild nationell händelse är en del av arbetet att ha en exit-plan vilket betyder att vi försöker se hur sättet vi kommer att arbeta de kommande sex månaderna kan involveras i linjearbetet, säger Hector.

En särskild nationell händelse innebär att kommenderingschefen – i detta fall Stefan Hector, chef för operativa enheten vid polisens Nationella operativa avdelning – får befogenhet att fatta beslut och fördela resurser på ett effektivare sätt än i vanliga fall. Stabsläget gäller gängkriminaliteten i hela Sverige.

Brotten verkar minska i Malmö

För bara några veckor sedan skedde också flera explosioner i Malmö. Ändå ser det ut som att brotten i Malmö minskar.

Smällen natten till söndag är nummer 29 för i år. Sprängningarna har alltså minskat jämfört med i fjol då det totala antalet var 45.

För bara några dagar sedan meddelade polisregion Syd att allt färre utsätts för brott i regionen, och att en trygghetsmätning dessutom visar att allt färre oroar sig för att utsättas för brott.

Också antalet skjutningar och dödsskjutningar i Malmö har minskat kraftigt under de två senaste åren.

Artikeln uppdaterades 13:45 med kommentarer från Stefan Hector från Polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

Diskussion om artikeln