Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadskamrer Thomas Karlsson går i pension

Från 2019
En medelålders man i glasögon tittar på ett papper. I bakgrunden syns en stor skärm.
Bildtext Thomas Karlsson har länge fungerat som stadskamrer.
Bild: Pia Santonen / Yle

Raseborgs stadskamrer Thomas Karlsson går i pension efter många årtionden på posten. I augusti nästa år inleder han sina pensionsdagar. Förslaget är att tjänsten inte ledigförklaras.

Tidigare i år beslöt stadsstyrelsen att staden ansöker om att Karlsson får hederstiteln ekonomieråd.

Sedan år 2017 delar stadskamreren på ansvaret med en controller.

Ny titel och nya arbetsuppgifter

Istället för att ledigförklara tjänsten så är förslaget att ledningen inom avdelningen omorganiseras så att controllertjänsten ändras till ekonomichef. I samband med ändringen utökas också arbetsuppgifterna.

Controller Jeanette Bäckström har hittills fungerat som enhetschef och lett och koordinerat stadens ekonomiarbete och arbetsledningen inom avdelningen.

Thomas Karlsson har haft det övergripande ekonomiska ansvaret.

Ny tjänst

Dessutom föreslås inrättandet av en ny tjänst som intern controller som ska besättas under våren. Tjänsten ledigförklaras i så fall från medlet av november till medlet av december.

Den interna controllern skulle förutom att ansvara för intern kontroll också ha hand om vissa av de uppgifter som stadskamreren har för tillfället.

Till exempel finansieringsverksamhet, egendomsförvaltning och placeringsverksamhet samt riskhantering och sekreteraruppdraget i stadsutvecklingssektionen skulle höra till den interna controllern.

Stadsstyrelsen tar ställning till förslagen på sitt möte på måndag (11.11).

Diskussion om artikeln