Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Samarbetsförhandlingar på is och sänkt skatt i Kaskö trots kärv ekonomi

Från 2019
En cykel lutar sig mot en busshållplats i Kaskö.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Det blir inga samarbetsförhandlingar i Kaskö, åtminstone inte ännu. Fullmäktige återremitterade förslaget om att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Kaskö planerade att inleda samarbetsförhandlingar på grund av stadens dåliga ekonomi.

Förra året gick Kaskö stad back med 1,4 miljoner euro och årets resultat förväntas bli ännu sämre, ett minusresultat på 1,7 miljoner euro.

Enligt styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) är situationen i staden katastrofal.

För att balansera ekonomin krävs tuffa åtgärder och stadsstyrelsen ansåg att det inte fanns någon annan utväg än att inleda samarbetsförhandlingar.

Enligt förslaget skulle samarbetsförhandlingarna ha inletts omedelbart och 10 till 20 av stadens 90 tjänster skulle ha varit hotade.

Men fullmäktige röstade alltså ner styrelsens förslag om samarbetsförhandlingar och återremitterade ärendet.

Sänkt fastighetsskatt

Trots att ekonomin är i dåligt skick kom fullmäktige också med ett förslag att sänka den allmänna fastighetsskatten trots sparkrav. Efter omröstning godkändes förslaget och skatten sänks från 1,8 till 1.4.

Orsaken till skattesänkningen var att man vill behålla företag i Kaskö. Men fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) är kritisk.

En skallig man med glasögon.
Bildtext Kari Häggblom.
Bild: Yle/Juho Teir

- En majoritet av Kaskö fullmäktige vill nog inte att Kaskö ska klara sig själv. Man har kommit överens om det här på skuggmöte som man hade förra veckan på Svenska gården, säger Häggblom.

De övriga fastighetsskatterna förändras inte och inkomstskatten bibehålls på 22 procent.

"Skuggmötet var inget skuggmöte"

Det skuggmöte som Kari Häggblom sade att hållits förra veckan var ett möte där Svenska folkpartiet, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och de Gröna var samlade.

Socialdemokraterna och Sannfinländarna var inte på plats, utan enbart partier som talar för en fusionsutredning tillsammans med Närpes.

Styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) tycker inte att det var frågan om något skuggmöte och inte heller ett möte där man på förhand kommit överens om hur man skulle rösta på fullmäktigemötet.

Carl-Gustav Mangs
Bildtext Carl-Gustav Mangs.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Det är lite konstigt att vi ska ha beslut om samarbetsförhandlingar innan vi vet hur det går med fusionen med Närpes. Om man vill kalla det skuggmöte så får man ju kalla det det. Men det kom absolut inte i något skede fram hur var och en kommer att rösta utan vi diskuterade överhuvudtaget frågan med de övriga partierna, säger Mangs.

Kaskö och Närpes har utrett en sammanslagning. Den 18 november fattar både Närpes och Kaskö fullmäktige beslut om eventuell fusion.

Diskussion om artikeln