Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kvinnors pensioner i genomsnitt en femtedel lägre än männens

Från 2019
Matkustajia nousemassa metron kyytiin
Bildtext Rapporten uppskattar att år 2085 kommer kvinnors pensioner fortfarande att vara 15 procent lägre än mäns.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Brister i jämställdhet på arbetsmarknaden och den ojämna fördelningen av omsorgsansvaret är de största bakomliggande orsakerna till pensionsskillnaderna, visar en ny rapport av Pensionsskyddscentralen.

Vid en övergripande granskning av de månatliga pensionerna var kvinnornas pensioner 21 procent lägre än männens. År 2018 var kvinnornas arbetspension 68 procent av männens genomsnittliga arbetspension.

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har en stor inverkan på hur pensionerna utvecklas, enligt en färsk rapport som social- och hälsovårdsministeriet beställt av Pensionsskyddscentralen. I rapporten sammanställs finländsk forskning och statistik som publicerats år 2000 eller senare om pensionsskillnader och bakomliggande faktorer.

Det är särskilt den ojämna fördelningen av familjeledigheter och att kvinnor oftare stannar hemma i långa perioder med hemvårdsstöd som bidrar till ökningen av att inkomst- och pensionsskillnaderna.

På grund av den lägre arbetspensionen är det oftare kvinnor som är beroende av folkpension och familjepensioner.

Jämställdhetsutvecklingen sker långsamt

Skillnaderna i mäns och kvinnors pensioner har minskat under de senaste två årtiondena, men utvecklingen sker långsamt. Jämfört med andra EU-länder är inkomstskillnaderna mellan könen i Finland fortfarande betydande.

Däremot finns inga avsevärda skillnader i sysselsättningsgrad, längden på karriären eller pensionsåldern. Rapporten uppskattar att kvinnors pensioner år 2085 fortfarande kommer att vara 15 procent lägre än männens pensioner.

Familjeledigheten orsakar ofta ett betydande avbrott i kvinnors karriärer, men majoriteten har inga större problem med att återgå till arbetet. Finland är det enda europeiska landet där sysselsättningsgraden bland 60-åriga kvinnor är högre än den bland män i samma ålder.

Fattigdomsrisken bland äldre kvinnor mer än dubbelt så stor än bland äldre män

Enligt rapporten har den senaste tidens pensionsreformer inte haft någon väsentlig inverkan på skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner. Däremot bedöms vissa enskilda reformer, såsom ändringar som gjordes år 2005 i intjänandet av pension under familjeledigheter, ha förbättrat kvinnornas pensionsskydd.

Skillnaderna i pensioner leder till att fattigdomsrisken är högre bland äldre kvinnor än äldre män. Låg inkomst är ett starkt könsrelaterat fenomen bland de äldre åldersgrupperna, och fattigdomsrisken bland äldre kvinnor är mer än dubbelt så stor som bland äldre män.

År 2017 var 27 procent av kvinnorna över 75 år låginkomsttagare. Andelen låginkomsttagare av män i samma åldersgrupp var 13 procent.

Rapporten påpekar att pensionsskillnaderna i framtiden kommer att framhävas då livslängden ökar och människor är pensionerade en allt längre tid. Pensionstiden är en betydande del av en människas liv: folk är i snitt pensionerade en fjärdedel av sina liv.

Diskussion om artikeln