Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas höjer inkomstskattesatsen till 20,00

Från 2019
Uppdaterad 13.11.2019 07:07.
Pargas stadsfullmäktigeledamöter samlade till möte.
Bildtext Pargas stadsfullmäktige höll en förhandlingspaus innan man kunde besluta om inkomstskattesatsen.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Pargas höjer sin inkomstskattesats med 0,25 procent till 20,00 procent.

Enligt stadsdirektör Patrik Nygrén kommer år 2020 och de följande åren att se mycket bättre ut ekonomiskt, trots att man i år har ett underskott på mer än 6 miljoner euro.

- Det här året började med ett underskott på 2 miljoner euro, det finns en överskridningsrisk på 2-2,5 miljoner euro inom social- och hälsovårdsavdelningen och skatteinkomster på 2,3 miljoner uteblir under 2019.

Trots detta föreslog stadsstyrelsen inga höjningar av skattesatserna, för Pargas stad räknar med ökade skatteinkomster och ökade statsandelar på nästan 6 miljoner euro redan år 2020.

Fullmäktige trodde inte helt på de goda prognoserna

Stadsfullmäktige diskuterade inkomstskattesatsen i över 1,5 timme på sitt möte på tisdagen.

Flera ledamöter var oroliga för att prognoserna inte kommer att förverkligas, att man i dessa dåliga ekonomiska tider borde anpassa budgeten till de verkliga utgifterna och att nästa års löneförhöjningar ännu är oklara.

- Vi måste anpassa verkligheten enligt de förutsättningar vi har, sade ekonomichef Petra Palmroos.

Oförändrad skattesats, höjning med 0,25 eller med 0,50 procent?

I diskussionen föreslog Vidar Nyberg (SDP) att skattesatsen skulle höjas med en 0,5 procent till 20,25 procent.

Kurt Lundqvist (SFP) föreslog att skattesatsen skulle höjas med 0,25 procent till 20,00 procent.

Med rösterna 20-15 ansåg stadsfullmäktige att Lundqvists förslag var bättre än Nybergs.

I den andra omröstningen ställdes stadsstyrelsens förslag på att inte höja inkomstskattesatsen mot Lundqvists förslag på en skatteförhöjning på 0,25 procent.

Med rösterna 19-16 beslutade stadsfullmäktige att höja inkomstskattesatsen till 20,00 procent.

En platskarta med röda och gröna punkter för hur fullmäktigeledamöter har röstat.
Bildtext Omröstningen blev spännande.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Fastighetsskattesatserna godkändes däremot oförändrade utan diskussion; den allmänna fastighetsskatten bibehålls på 1,50 procent, för stadigvarande bostad 0,47 procent, för andra bostäder 1,50 procent och för obebyggd byggplats 3,00 procent.

Diskussion om artikeln