Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tatueringsbläck innehöll hälsofarliga ämnen – myndighet prickade åtta färger

Från 2019
tatuering
Bildtext Det gäller att kolla tatueringsfärgerna innan du låter tatuera dig.
Bild: All Over Press

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, har undersökt hur säkra de färger som används för tatueringar och permanent pigmentering är. Nästan hälften av de testade färgerna innehöll hälsofarliga ämnen.

Av sammanlagt tjugo olika bläck innehöll åtta kemikalier som kan orsaka cancer eller ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. Färgerna innehöll olika aromatiska aminer, polycycliska aromatiska kolväten eller tungmetaller.

Tukes har kontaktat företagen som säljer färgerna och krävt att de slutar sälja de här produkterna.

Det här var första gången som finländska myndigheter utreder säkerheten hos tatueringsfärger. Färgerna köptes från inhemska företag och från en nätbutik inom EU-området samt en nätbutik utanför EU.

Av alla de testade färgerna var 14 tatueringsfärger, 6 av färgerna användes för kosmetisk pigmentering.

En stor del av bläcket sprids i kroppen

Bara en liten del av de färger som används för tatueringar och pigmentering fastnar i själva tatueringen. En stor del av bläcket hamnar i andra delar av kroppen. Man kan därmed bli utsatt för ämnena under hela sin livstid.

– De ämnen som använts i tatueringsbläck är inte ursprungligen avsedda för att injiceras och det finns knappt någon forskning om hur säkra de är när de används för det här ändamålet, säger överinspektör Petteri Talasniemi vid Tukes i ett pressmeddelande.

Åtta av de testade produkterna innehöll så höga halter av de testade ämnena att de översteg den maxnivå som Europarådets rekommendation för tatueringar och permanent pigmentering fastslår.

Kan vara allergi- och cancerframkallande

I Tukes test hittade man bland annat 4-metyl-m-fenylendiamid, benso(a)pyren, kadmium, bly och nickel.

Olika ämnen som finns i färgerna kan orsaka allergiskt beröringseksem och andra lokala hudreaktioner.

Ännu finns inte tillräckligt med forskning om kopplingen mellan tatueringsbläck och cancer och därför kan man inte vara säker om ett samband.

– Vi kan ändå inte utesluta de hälsorisker som de här ämnena medför. Ämnena som finns i tatueringsfärger kan öka risken för cancer, vara skadliga för reproduktionsförmågan och de kan ha andra skadliga effekter, säger Talasniemi.

Gör så här innan du tar en tatuering

 • Fråga om de färger som tatueraren använder är testade och trygga.
 • Fråga hur man ser till hygienen under tatueringsprocessen. Att göra en tatuering kräver väldigt god hygien. Brister i tatueringsfärgernas renhet eller bristande hygien under tatueringsprocessen kan utsätta dig för en bakterie- eller svampinfektion eller för virusinfektioner som smittar via blodet.
 • Ta reda på om tatueraren har tillräckliga kunskaper och yrkesfärdigheter för att göra tatueringar. En tatuering som görs hemma av en privatperson kan utgöra en risk.
 • Om din tatuering orsakar hälsoproblem eller ovanliga symtom, kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

EU förbereder ny lagstiftning

Tatueringsfärger består av flera olika ämnen. Man kan använda olika metallsalter, eller organiska föreningar, som färgämnen. Dessutom innehåller färgerna olika hjälpämnen som lösningsmedel.

Det finns inte en egen lagstiftning för tatueringsfärger, utan färgerna klassas som kemikalier och regleras av kemikalielagstiftningen.

För tillfället finns det heller inte någon separat EU-lagstiftning för färger som används vid tatuering, men en sådan förbereds just nu.

Tukes kommer att fortsätta övervaka tatueringsfärger under de kommande åren.

EU vill försäkra sig om att bläcket i populära tatueringar är tryggt - Spela upp på Arenan

Produkter där Tukes hittade för stora halter skadliga ämnen

 1. Intenze The Alex De Pase Series, Magenta, (Lot SS265)
 2. Arte Stylo, Café (LOT 180624)
 3. BioTouch micro pigments black, partinummer: 30845
 4. Mastor permanent make up dark pink M307, MGF:2016.03.12 EXP 2019.03.12
 5. Dynamik BLK LOT: 12026230
 6. Bloodline all purpose black exp:01/22
 7. Color King Black
 8. Color King Orange

Diskussion om artikeln