Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sannfinländska unga blir antifeministisk organisation: “Jämställda rättigheter för kvinnor är redan uppnådda”

Från 2019
Jämställdhet
Bildtext Sannfinländarnas ungdomsförening är rädda för att ett kön förtrycks genom feminism.
Bild: Johannes Jansson/norden.org

Sannfinländarnas ungdomsorganisation anser att feminism leder till att kvinnor privilegieras, därför tar organisationen ställning mot feminism.

I helgen höll Sannfinländska unga sitt höstmöte och fattade bland annat beslutet att organisationen ska betecknas som antifeministisk.

Organisationen anser att feminism är skadligt och förtrycker ett kön. I sitt uttalande nämner organisationen inte vilket kön som förtrycks.

Organisationen säger att feminism förespråkar en privilegierad ställning för kvinnor.

“Jämställda rättigheter för kvinnor har redan nått samma nivå som motsvarande rättigheter för män”, säger organisationen i ett uttalande.

Flera utredningar pekar på ojämställdhet

Finland brukar visserligen klara sig bra när man jämför jämställdhet i olika länder, men påståendet att det finländska samhället skulle vara jämställt kan mötas med flera argument.

Social- och hälsovårdsministeriet påpekar till exempel att omsorgsansvaret inte är jämnt fördelat, och kvinnornas löner fortfarande ligger under männens.

De här två leder dessutom i förlängningen till sämre pensioner för kvinnor.

Våldet mot kvinnor är fortfarande ett problem enligt ministeriet. Kvinnor utsätts oftare för våld i nära relationer, och våldet är grövre än det våld som män utsätts för i liknande situationer.

Enligt en kartläggning som Helsingin Sanomat gjorde i oktober är könsfördelningen fortfarande ojämn i styrelser för de bolag som finns på Helsingforsbörsens huvudlista, och endast sju av listans 128 bolag har en kvinnlig ordförande.

Enligt tidningen Talouselämäs utredning i augusti 2018 hade endast 38 av Finlands 500 största företag kvinnliga verkställande direktörer.

Diskussion om artikeln