Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Optimism i Nykarlebys budgetarbete: "Vi vänder det kanske inte på en dag, en månad eller ett år, men vi ska tro att vi vänder på det för framtiden"

Från 2019
Nykarlebys stadskansli.
Bildtext Staden investerar bland annat i ett nytt centrumdagis.
Bild: YLE/Roger Källman

Efter flera år av minusresultat är Nykarlebys ekonomi ansträngd. Nästa års budget är ändå både bra och realistisk, tycker kommunstyrelsens ordförande Maria Palm (SFP). Hon tror på en vändning.

- Vi budgeterar för ett nollresultat kan man säga. Jag tycker det är en bra och realistisk budget, säger Palm.

Stadsstyrelsens budgetförslag utgår från att inga skatter höjs och att det vidtas åtgärder för att stabilisera stadens ekonomi. I höst har Nykarleby samarbetsförhandlat med stadens personal, som ett led i att få ner kostnaderna.

Maria Palm tror att man åtminstone på sikt kommer att kunna vända trenden, efter alla minusresultat.

- Det måste vi tro. Vi har haft samarbetsförhandlingar och går igenom strukturella förändringar. Vi vänder det kanske inte på en dag, en månad eller ett år, men vi ska tro att vi vänder på det för framtiden.

En kvinna med mikrofon framför sig.
Bildtext Maria Palm.
Bild: Yle

Pälsnäringen är viktig för staden och den är konjunkturkänslig, vilket återspeglar sig i skatteintäkterna.

- Det gör det svårt att sia om framtiden, och svårt att veta hur stora strukturella förändringar som kan behövas.

Investerar i industriområde och nytt daghem

Statsandelarna stiger något nästa år, vilket är ett välkommet tillskott i kassan i Nykarleby. Dessutom investerar man blygsamt.

Spjutspetsen bland satsningarna är det nya industriområdet med 25 nya industritomter invid Pälsvägen i norra centrum. Det enda fastighetsbyggandet är det nya centrumdaghemmet i närheten av Södra Ringvägen.

Totalt landar värdet av investeringarna på 3,8 miljoner.

Vad hoppas ni satsningarna på industriområdet ska ge?

- Vi hoppas locka fler företag till staden och ge en möjlighet för företag att verka här. Man gör ju inte strukturella förändringar för att man vill avveckla en komman utan för att få möjlighet att utveckla. Man behöver göra en satsning på framtiden och jag ser det som en utveckling som visar att vi tror på framtiden.

Eniga om att inte höja skatten

Verksamhetskostnaderna i staden landar på cirka 54 miljoner euro.

Det är en halv procent under bokslutsprognosen för 2019, det kommer alltså att ske en reell minskning av stadens resurser. Nykarleby kommer ändå att kunna erbjuda en god servicenivå, påpekar man.

Att man dessutom låter bli att höja skatten från nuvarande nivå på 21,25 ser Maria Palm som en viktig signal till invånarna.

- Vi var väldigt eniga i styrelsen om att skattesatserna inte ska ändras. Klart att det alternativet alltid måste finnas som alternativ, men vi har varit eniga. Vi höjde skatterna 2018, det ska inte vara en sak man höjer varje år. Det här är en nivå vi behöver vara på en tid framöver. Vi måste komma ihåg att en skattehöjning drabbar alla invånare som betalar skatt.

Sluttvistat kring skolnätet?

Maria Palm vågar också lova att det inte på en tid blir fler nedskärningar i Nykarlebys skolnät.

- Beslutet gällande Kovjoki-Markby och Hirvlax är ett beslut som vi ser ska gå långt in i framtiden. Vad gäller Socklot skola ser vi inte att den skulle vara under hot just nu, för den växer. I det här skedet finns det inga andra lösningar för skolnätet, vi ska stärka skolorna på de ställen de finns kvar.

Hirvlax skola i Nykarleby.
Bildtext Hirvlax skola stängs hösten 2023, beslöt staden nyligen. Kovjoki-Markby skola stängs däremot redan till hösten 2020.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det är inte bara föräldrar och barn utan också stadens utbildare som ska få arbetsro nu, enligt Palm.

- Hur situationen ser ut om tio till femton år vågar jag inte säga. Men det här beslutet som vi gjorde ska vara ett beslut som skolväsendet i Nykarleby kan lita på för en längre tid.

Fullmäktige har sitt budgetmöte den 12 december.

Diskussion om artikeln