Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Experter: Cannabis orsakar skador, men är inte porten till tunga droger och psykoser

Från 2019
Uppdaterad 16.11.2019 07:22.
Närbild på en anonym man som håller på att tända en joint.
Bildtext Livsfarligt att röka på? Inte direkt, menar experter.
Bild: Mostphotos

Diskussionen om ifall cannabisanvändning borde avkriminaliseras går het.

På ena sidan har vi dem som menar att cannabis är farligt och leder till ett tyngre missbruk, på andra sidan står de som vill att man ostraffat ska kunna ta sig en joint. Men vem har rätt?

Vi människor har en tendens att jämföra våra laster och rangordna dem utifrån vad som är farligast att syssla med.

Problemet när det kommer till vilken drog som helst är att vad som är farligt beror på synvinkeln - vill man jämföra de fysiska, psykiska eller sociala skadorna?

Ur ett fysiskt hälsoperspektiv är finländarnas favoritdrog alkoholen farligare än cannabis eftersom den kan ge långvariga skador på många olika organ. I värsta fall leder alkoholmissbruk till dödliga överdoser.

- Alkohol har en snabbare inverkan på hälsan och skadar flera av våra inre organ. Effekterna av cannabis syns inte lika snabbt och de är svårare att känna igen, förklarar Kim Kannussaari, projektchef och cannabisexpert på föreningen EHYT.

Enligt Kannussaari är problem länkade till cannabis främst sociala. Långvarig användning medför en sorts passivitet och lättja som gör att användaren kan ha svårt att ta tag i sitt liv.

- Fysiskt blir människan lättare beroende av alkohol än av cannabis. Men talar man om beroende som en helhet som inkluderar både de fysiska, psykiska och sociala faktorerna kan man se alkohol och cannabis som lika farliga.

Cannabislöv i Södra Haga.
Bildtext Så här ser en cannabisplanta ut.
Bild: Lukas Rusk

En psykos är möjlig, men det förutsätter att personen i fråga hör till riskzonen, det vill säga att det finns andra faktorer som utsätter en för risken att gå in i en psykos

― Kim Kannussaari, Cannabisexpert på EHYT

Farligare för unga än vuxna

Cannabis är, precis som alla andra droger, farligare för unga människor som fortfarande håller på att utvecklas än för vuxna.

Cannabis medför främst effekter på hjärnan. Forskare har genom att ge cannabis åt försöksdjur hittat skillnader i hur hjärnorna påverkas beroende på om individen var ung eller vuxen.

De unga exemplarens kognitiva förmåga tog mera skada än de vuxnas.

Problemet är att människor inte är försöksdjur. Man kan inte se till att olika personer får exakt samma sorts doser i samma sorts förhållanden. Därför går det inte att dra slutsatser om människor baserat på resultaten.

På kort sikt finns det klara bevis på att hjärnan påverkas. Dagligt bruk av cannabis minskar bearbetningen av information betydligt

― Petri Hyytiä, hjärnforskare

Hjärnforskare Petri Hyytiä säger till Yle att man utifrån enskilda undersökningar inte kan dra alltför hårda slutsatser.

Enligt honom finns det inte bevis på att cannabis skulle medföra permanenta förändringar ens på unga personers hjärnor.

- På kort sikt finns det klara bevis på att hjärnan påverkas. Dagligt bruk av cannabis minskar bearbetningen av information betydligt.

Det här kan ha effekt på minnet, uppmärksamheten, inlärningsförmågan och förmågan att lösa problem.

Effekterna kan observeras ännu veckor efter att man rökt på eftersom det berusande ämnet i cannabis, THC, lämnar kroppen långsammare än till exempel alkohol.

- De här förmågorna kommer ändå tillbaka om man slutar, så det handlar inte om permanenta skador, förklarar Hyytiä.

Däremot kan användningen få sociala följder, till exempel att man hamnar på efterkälken i skolan, vilket i sin tur kan påverka betygen.

En person med genomskinliga handskar håller upp en vit råtta med röda ögon.
Bildtext Information från djurförsök kan inte automatiskt tillämpas på människan, vilket är en av orsakerna till att det är så svårt att forska i cannabisanvändning.
Bild: YLE/ Christa Mäkinen

Över tusen dör av alkohol årligen, cannabisöverdos omöjlig

Effekten av cannabis varierar beroende på hur preparatet används, kvalitén på preparatet, hur stor mängd som används och hur känslig användaren är.

Det är lätt att dra slutsatsen att cannabis fungerar som en port till drogmissbruk eftersom största delen av dem som använder tunga droger någon gång använt cannabis. Men om vi vänder på steken så ser vi att en klar majoritet av cannabisanvändarna aldrig rört tyngre droger

― Kim Kannussaari, Cannabisexpert på EHYT

Cannabis kan också förändra uppfattningen om tid och rum, göra en känsligare mot känslointryck och förstärka hungerskänslan. Stora mängder kan förorsaka hallucinationer.

Effekter av cannabis som upplevs som direkt negativa är försämrat korttidsminne, försämrad reaktionsförmåga och problem med koordinationsförmågan. Vanliga sidoeffekter är också ångestkänslor, rastlöshet och paranoia.

Det finns däremot inga bevis på att cannabisanvändning skulle lett till någons död på grund av överdos eller förgiftning. Alkoholen däremot dödade 1 600 personer i Finland år 2017.

En vanlig missuppfattning är också att användningen av cannabis automatiskt skulle innebära att man drabbas av psykos.

- En psykos är möjlig, men det förutsätter att personen i fråga hör till riskzonen, det vill säga att det finns andra faktorer som utsätter en för risken att gå in i en psykos, förklarar Kim Kannussaari.

Jag brukar säga så här: ju yngre du är och ju mer du använder, desto troligare orsakar det någon typ av skada. Det här gäller alla sorters droger och alkohol

― Kim Kannussaari, Cannabisexpert på EHYT

Seglivad portteori

När avkriminaliseringen av cannabisanvändning diskuteras finns det alltid någon i sällskapet som nämner portteorin.

Det är teorin om att ifall man provar cannabis så slungas man snabbt iväg till ett svårt missbruk av andra tyngre droger.

Myten är seglivad, eftersom många fått höra den i skolan under drogförebyggande föreläsningar. Det färre vet om, är att portteorin är förlegad.

- Portteorin stämmer inte, det är en alltför enkel lösning till ett komplicerat problem. Det är lätt att dra slutsatsen att cannabis fungerar som en port till drogmissbruk eftersom största delen av dem som använder tunga droger också använt cannabis. Men om vi vänder på steken så ser vi att en klar majoritet av cannabisanvändarna aldrig rört tyngre droger, säger Kannussaari.

Precis som alla andra sorters missbruk är ändå cannabisberoende någonting som kan ha dålig inverkan på livet, speciellt om du är ung.

- Jag brukar säga så här: ju yngre du är och ju mer du använder, desto troligare orsakar det någon typ av skada. Det här gäller alla sorters droger och alkohol, säger Kannussaari.

Källa: Statistikcentralen, A-klinikstiftelsen