Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ryska godståg till och från Hangö skapar problem i Lojo – skakar så att invånare vaknar på natten

Från 2019
Ryska tågvagnar som transporterar kol från Sibirien till Hangö.
Bildtext Ryska godsvagnar är annorlunda än de som används i Finland.

Godsvagnar fulla med rysk kol tros vara orsaken till att en del Lojobors nattsömn blir störd. Orsaken till de stora skakningarna hittas i vagnarnas konstruktion.

I slutet av oktober inleddes transporten av rysk kol, närmare bestämt antracit, i Koverhar hamn i Hangö.

Antraciten transporteras i godståg från Novosibirskområdet i Ryssland till Koverhar i Hangö för att sedan skeppas vidare till stålindustrin i Europa.

Bara några veckor efter att verksamheten kom i gång började transporterna skapa problem. I Lojo rapporteras om hus som skakar som om det vore en mindre jordbävning, skriver tidningen Länsi-Uusimaa.

Antracit lastas i Koverhar hamn i Hangö.
Bildtext Den ryska antraciten forslas bort från tågvagnarna och vidare till fartyg som tar den till Europa.
Bild: Yle/Maria Wasström

Före transporterna inleddes fick Trafikledsverket väldigt lite respons från Lojotrakten men då de inleddes började också responsen komma in.

Det är tåget som kör igenom Lojo klockan 3-4 på natten som folk har klagat på.

Tåget i fråga är den ryska transporten av antracit.

– Invånarna kan vakna om nätterna av skakningarna, säger Markku Nummelin som är direktör för järnvägstrafiken.

Godstågen på Hangö-Hyvingebanan kör snabbare i Lojoområdet än vad de gör i Ekenäs och Karis. Därför har de ryska tågvagnarna inte orsakat skakningar i hus i de trakterna.

I Ekenäs kör tågen långsammare på grund av bron över Pojoviken och i Karis är hastigheten lägre på grund av spårbyte.

Liknande problem i Uleåborg och Björneborg

Det är inte bara i Lojo som rysk godstrafik vållar problem. Även i trakterna kring Uleåborg och Björneborg har trafiken orsakat skakningar.

Orsaken går att finna i de ryska godstågens konstruktion, som är annan än i de tågvagnar som används i Finland.

Nummelin konstaterar att konditionen på vagnarna är i sin ordning men att skakningarna orsakas av boggiens placering på vagnarna.

En boggie är det vridbara under­redet på en tågvagn.

Ryska tågvagnar som transporterar kol från Sibirien till Hangö.
Bildtext Här syns boggier på två ryska godsvagnar. Det är den delen som ser ut som vagnens "hjul".
Bild: Yle/Maria Wasström

På områden där grunden under järnvägen är mjuk finns det problem med skakningar från ryska godståg. Så är det i Björneborg och Uleåborg och Nummelin tror att grunden är mjuk också i Lojo.

Grundvatten eller torvtäkter nära banan kan också orsaka samma problem, tillägger han.

Mäter skakningar i en dryg vecka

Trafikledsverket ska nu mäta hur stora skakningarna är i de närliggande husen i Lojo. Mätningarna pågår i tio dagar.

– Mätningarna börjar under nästa vecka i några av husen. Då vet vi exakt hur stora skakningarna är, säger Markku Nummelin.

Frågan hur man ska lösa problemet är svår. Vagnarnas konstruktion kan man inte göra något åt. Att sänka hastigheten minskar visserligen på skakningarna men skapar i sin tur nya problem.

Sänks hastigheten på banan minskar nämligen kapaciteten, konstaterar Nummelin.

Han berättar att det förts många diskussioner på annat håll om man ska sänka hastigheten eller inte, men att inga beslut om sänkt hastighet har fattats.

En sak som kan råda bot på skakningarna på längre sikt är elektrifieringen av tågbanan. Ett elektriskt lok kan öka hastigheten på banan snabbare än dagens diesellok, och då hade sänkta hastigheter inte påverkat tidtabellerna lika mycket som i dag.

Nummelin vill ändå först se vad resultaten från mätningarna i Lojo visar. Sedan kan man börja fundera på vad man kan göra åt problemet.

Tidningen Länsi-Uusimaa var först med nyheten (på finska, kräver inloggning).
Trafikledsverket Väylä gav på onsdagen (13.11) ut ett pressmeddelande (på finska) om skakningsmätningarna som ska inledas i Lojo.

Diskussion om artikeln