Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Människorättsprofessor: Finlands rykte har fått sig en allvarlig törn

Från 2019
Martin Sheinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter.
Bildtext Martin Scheinin hoppas att Finlands regering kommer att skrida till verket och omvärdera en del av de ändringar som genomfördes under den föregående regeringsperioden så att de är i bättre samklang med de mänskliga rättigheterna.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Människorättsprofessorn Martin Scheinin säger att Europeiska människorättsdomstolens utslag är ett viktigt principiellt beslut som kommer att ha en stor betydelse i framtiden.

Europeiska människorättsdomstolen beslutade på torsdagen att Finland bröt mot Europeiska människorättskonventionen då en irakisk man nekats asyl och skickats tillbaka till Bagdad, där han dödades.

Jag ser ingen seger i en fråga där en människa har förlorat sitt liv

Martin Scheinin

Martin Scheinin, professor vid European University Institute i Florens, säger att han känner sig sorgsen eftersom människorättsdomstolens beslut var så väntat.

– Alla visste att det här skulle hända förr eller senare. Finland har gjort så pass många ändringar i utlänningslagen att rättssäkerheten helt enkelt inte fungerar längre. Det finns en allvarlig risk att människor skickas ut från Finland och som sedan blir torterade eller mördade, säger Scheinin.

Enligt Scheinin är det fråga om ett viktigt principiellt beslut eftersom Finland nu tillhör de länder som kränker mot människorättskonventionens allra centralaste artiklar: nummer två och tre, rätten till liv och förbudet mot tortyr.

Enligt Scheinin är beslutet sorgligt för alla involverade – inklusive Finland. Han förväntar sig att både politikerna och domarna i Finland skärper sig och ser till att det inte händer igen.

– Finlands renommé har nu fått en ganska allvarlig törn.

Hoppas på konkreta åtgärder

Scheinin hoppas att Finlands regering kommer skrida till verket och omvärdera en del av de ändringar som genomfördes under den föregående regeringsperioden så att de är i bättre samklang med de mänskliga rättigheterna.

Det gäller i synnerhet rättigheter för asylsökande kring själva asylprocessen.

Scheinin säger att det är möjligt att dagens beslut leder till flera liknande besvär.

– Men ett av problemen är att advokaterna inte längre vill ta sig an fall som gäller uppehållstillstånd, eller asyl, eftersom Finland medvetet har försvagat möjligheten att få rättshjälp och ersättning för rättshjälp, säger Scheinin.

Han tror att domstolens beslut ändå kommer ha en stor betydelse för Migrationsverket, domstolarna och också för polisen i verkställningsfasen.

– Även om domstolen har beslutat att en person ska skickas bort från Finland måste saken omprövas när beslutet verkställs. Om individen framför sannolika skäl till att han skulle mördas eller torteras så bör polisen vänta och inte genomföra domstolsbeslutet, även om det skulle ha vunnit laga kraft. Mänskliga rättigheter bör beaktas av alla som är involverade.

Är det här en seger för mänskliga rättigheter?

– Jag ser ingen seger i en fråga där en människa har förlorat sitt liv, säger Scheinin.

Diskussion om artikeln