Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandring och rika stiftelser än en gång favoriter på Sannfinländarnas nedskärningslista

Från 2019
Uppdaterad 14.11.2019 17:27.
Ville Tavio.
Bildtext Ville Tavio, riksdagsgruppens ordförande, Sannfinländarna.
Bild: Yle/Kalle Mäkelä

Sannfinländarnas hjärtefråga, invandringen, tar upp en tredjedel av partiets skuggbudget för år 2020.

Partiet stöder sej på siffror som den ideologiskt närstående tankesmedjan Suomen Perusta räknat ut.

Siffrorna visar hur mycket invandrare från Irak och Somalia "kostar" samhället under sin livstid.

Enligt Sannfinländarna blir priset högt bland annat eftersom sysselsättningsgraden bland dessa grupper är lägre än bland andra.

Det blir ändå lite oklart vad partiets lösning är, förutom att försvåra möjligheterna att komma till Finland och stanna på humanitära grunder.

För de invandrare som redan lever i landet men inte jobbar hittas inga åtgärder i budgeten. Tvärtom vill man skära ned på åtgärderna.

Vad då skuggbudget?

Ville Tavio, riksdagsgruppens ordförande, om ni är oroliga för invandrargruppers sysselsättningsgrad, varför vill ni då minska utgifterna för integrationspolitiken med 315 miljoner euro?

- Den nuvarande integrationspolitiken har inte fungerat. Vi tycker att den bästa integreringen är när individen själv vill anpassa sej. Då måste vi ta in bara sådana som vill göra det.

Men ni vill skära ned integrations- och sysselsättningsåtgärder för de som redan bor här?

- Att man är utlänning eller har annan bakgrund ska inte ge någon specialbehandling i TE-byråerna.

Vart tog EU-sparet vägen?

En förändring från förra årets skuggbudget är att man inte presenterar någon prislapp för alla de utgifter man ska minska på som i nuläget går till EU.

I fjol hittade partiet 300 miljoner euro att spara in av olika betalningsposter från Finland till EU.

- Vi fick så mycket kritik för att det är svårt att spara in på det där. Det skulle kräva förhandlingar inom EU och man kan inte ta beslutet endast på nationell nivå.

- Vårt minimikrav är att brexit inte får leda till höjda EU-avgifter för oss.

Sannf: Vi sparar mer än Rinnes regering

Sannfinländarna räknar ut sin skuggbudget i förhållande till Rinnes regerings nuvarande budget för 2020.

Enligt partiet ger skuggbudgeten 194 miljoner euro extra i statskassan jämfört med regeringens budget.

De största inbesparingarna jämfört med regeringsbudgeten är:

  • Asyl- och integrationskostnader 315 m. euro
  • Utvecklingsbistånd 300 m. euro
  • Stöd till vindkraft 229 m. euro

De största utgiftsposterna jämfört med regeringen är:

  • Pengar till vårdpersonal -70 m. euro
  • Stöd "den finländska småbrukaren" -50 m. euro
  • Pengar till polisen -50 m. euro

Sysselsättningseffekten blir oklar

Sannfinländarna vill inte i skuggbudgeten ge några uppskattningar om hur sysselsättningen påverkas. Enligt partiet hör sysselsättningsreformer inte hemma i budgetförslag.

Ni vill ändå till exempel höja pensionsindexet och sänka skatter på pensioner jämfört med arbetsinkomst. Det kan ha sysselsättande effekter, som ni inte redogör för?

- Överlag är det svårt att räkna sysselsättningseffekter. Nu får ju till exempel pensionärer mer köpkraft och kan konsumera mera.

Sannfinländarna har låtit riksdagens informationstjänst räkna ut effekterna av skuggbudgeten. Det brukar partierna göra nuförtiden.

Den rapporten publiceras om en vecka.

De rika stiftelserna i skottgluggen

En kär fråga ända sedan Timo Soinis tider har varit att ålägga rika stiftelser att betala skatt på sina vinster.

I tiderna skällde Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki ut Timo Soini för att försvåra stiftelsernas arbete för behjärtansvärda ändamål.

Numera vill också V att stiftelser berörs av en källskatt.

Sannfinländarna vill inte berätta vilka som hör till de rika stiftelserna ("suursäätiöt").

Ville Tavio, skulle er skatt beröra också till exempel stiftelsen Barnens dag?

- Vi måste se om det finns stiftelser som behöver stöd via andra medel.

Så det finns rika stiftelser och goda rika stiftelser?

- Förstås måste lagen vara samma för alla, men efteråt måste man se om det blir för svårt att nå goda ändamål för vissa. Då måste staten rycka in.

Tavio: Träd finns det tillräckligt av i landet

Sannfinländarna vill ge mer pengar till lantbrukaren, sloganen är en ordlek: "Suomalaisen maaseudun puolella" (sv. För den finländska landsbygden, en anspelning på hädangångna FLP, det vill säga Suomen Maaseudun Puolue).

Däremot vill man inte skydda naturen i den utsträckning man gör nu. Partiet räknar med att spara 40 miljoner euro genom att bland annat minska på markuppköp för naturskydd.

- Vi vill att områden skyddas på frivillig grund, inte med tvångsskydd. Skog finns det nog tillräckligt av. Besparingen består av minskning av skyddsarbetsplatser inom miljömyndigheterna.

Är det där man kan få in 40 miljoner?

- Nog blev det, hm ..., tiotals miljoner som vi tycker oss se att man skapar arbetsplatser med inom den sektorn.

Här kan du läsa hela skuggbudgeten (endast på finska)

Artikeln ändrad kl 17:25: "Annullera höjd bränsleskatt" är inte en inbesparing.

Diskussion om artikeln