Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vårdfacket Tehy tar inte till några åtgärder efter avslöjande om missförhållanden på Esbo sjukhus: "En höna av en fjäder", säger huvudförtroendeman

Från 2019
yleiskuva
Bildtext Personal på Esbo sjukhus vittnar om konstant stress och vanvård. Det är vanligt att patienter ges lugnande då ingen hinner sköta om dem, säger de.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Personal vid Esbo sjukhus vittnar om konstant stress och vanvård. "Missförstånd och olika upplevelser", säger vårdfacket Tehys huvudförtroendeman vid Esbo stad. Facket har inte själv fått några anmälningar om den här typen av problem och tänker inte ta till några åtgärder på grund av avslöjandena.

Personalen är utmattad och kvaliteten på vården lider på Esbo sjukhus - det visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

Sju personer som arbetar eller arbetat på Esbo sjukhus vittnar om att arbetsbördan på sjukhuset är orimligt stor. Källorna är från fyra av sjukhusets sex avdelningar. Tre av källorna säger att det är vanligt att patienter ges lugnande medel på grund av att ingen haft tid att sköta dem.

Vårdfacket Tehy avfärdar ändå berättelserna som missförstånd och personliga upplevelser. Största delen av Tehys medlemmar är sjukskötare och närvårdare som jobbar inom den offentliga sektorn, och på sin webbplats skriver facket att dess uppdrag är att "bevaka sina medlemmars ekonomiska, yrkesmässiga och juridiska intressen".

- Jag kan inte säga till dig att någon ljuger - men rubriken var hisnande och vi känner inte igen de här problemen. Det känns som om ni gjort en höna av en fjäder, säger Pekka Rastas, vårdfacket Tehys huvudförtroendeman vid Esbo stad.

- När medier skriver om missförhållanden inom branschen har vi oftast någon sorts uppfattning om problemen här på Tehy, men inte i det här fallet, säger Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakningsledare vid Tehy.

Attityden på sjukhuset var i allmänhet sådan att man inte fick prata om problemen, det var många förmän som hade den attityden

― Sjukskötaren Ulrika

Kirvesniemi säger att Tehy inte reagerar på missförhållanden som uppdagas i media, utan endast då fackets medlemmar tar kontakt.

Rastas medger att det råder personalbrist inom branschen och att det förekommit rekryteringssvårigheter på Esbo sjukhus.

- Det uppkommer ofta situationer där anställda upplevt en situation på olika sätt. Många personer, som upplever att de inte kan ge patienterna den vård de vill kunna ge, har också lämnat branschen, säger Rastas.


Tre källor från olika avdelningar säger att patienter får lugnande då ingen hinner sköta om dem. Menar du att de här personerna missförstått situationerna de beskriver?

- Jag säger att det är en möjlighet, säger Rastas.

"Rastas har personalens förtroende"

Intressebevakningsledare Kirvesniemi säger att hon inte kan kommentera det att förtroendemannen ifrågasätter personalens vittnesmål.

Hon tror inte att hans attityd kan vara en orsak till att medlemmarna inte vittnat om problem till facket.

- Nej, jag vill inte ens börja spekulera i den här frågan. Min uppfattning är att förtroendemannen har våra medlemmars förtroende. Personalen skulle inte välja en förtroendeman som de inte har förtroende för.

Else-Mai Kirvesniemi
Bildtext Else-Mai Kirvesniemi säger att medlemmarna har fullt förtroende för huvudförtroendemannen i fråga.
Bild: Jetro Kokko / Yle

Har du erfarenheter av Esbo sjukhus?

Har du erfarenheter av Esbo sjukhus, som patient, anhörig eller arbetstagare?

Kontakta i så fall reporter Lukas Rusk på telefonnummer 044 421 1703 eller på e-postadressen lukas.rusk@yle.fi.

Kirvesniemi säger att Tehys medlemmar antagligen skulle ha kontaktat förbundet ifall förtroendemannen inte skötte sitt uppdrag.

- Men det har ingen medlem gjort om förtroendemannen i fråga.

Kirvesniemi betonar ytterligare att det inte är på fackets eller förtroendemannens ansvar att bevaka patientsäkerheten på sjukhuset, utan att det ansvaret ligger på sjukhuset.

Jag vill absolut inte säga att man inte får klaga på problem - men jag vill heller inte se att personalbristen blir värre på grund av det

― Pekka Rastas, Tehys huvudförtroendeman vid Esbo stad

"Sällsynt bra samarbete med arbetsgivaren, de sopar inte problem under mattan"

- Jag känner sjukhusets överläkare Roope Leppänen och jag har inte fått den bilden av honom att han skulle sopa problem under mattan. Samarbetet med arbetsgivaren fungerar sällsynt bra, säger Rastas.

Han säger att han kände sig harmsen då artikeln publicerades och är orolig för att den ska orsaka ett imageproblem för sjukhuset.

- Jag vill absolut inte säga att man inte får klaga på problem - men jag vill heller inte se att personalbristen blir värre på grund av det.

Varför tror ni att personalen inte vittnat om problemen till er?

- Det vet jag inte. Det måste du fråga dina källor, kanske de inte är medlemmar i Tehy, säger Kirvesniemi.

- I vissa andra fall har det visat sig att det finns en kultur på arbetsplatsen där personalen inte vågar prata om problem, säger Rastas.

Han har ändå svårt att tro att fackets medlemmar inte skulle våga prata med honom.

- De andra förbundens förtroendemän har inte heller fått information om såna här problem. Jag har fått pris som förbundsaktiv, och medlemmar har sagt till mig att det är lätt att närma sig mig.

Skötare: Förmännen tyckte att vi inte skulle prata om problemen

En sjukskötare som vi kallar Ulrika sade upp sig från sjukhusets rehabiliteringsavdelning i slutet av sommaren. Hon hade jobbat på sjukhuset sedan det öppnade i början av 2017.

Hon sade upp sig på grund av konstant stress och på grund av att det förekom vanvård. Hennes moral höll inte längre, säger hon.

Hon vill inte figurera i artikeln med namn på grund av att det kan påverka hennes arbetsmöjligheter i branschen.

Vi klagade om problemen till sjukhusets ledning, men det blev inte bättre

― Sjukskötaren Ulrika

Ulrika är medlem i Tehy.

Hon säger att hon inte personligen haft att göra med huvudförtroendemannen. Hon blir ändå inte överraskad av att han ifrågasätter personalens vittnesmål.

- Attityden på sjukhuset var i allmänhet sådan att man inte fick prata om problemen, det var många förmän som hade den attityden. Det kan stämma att ingen pratat med facket om problemen, säger hon.

Varför tror du dina kolleger låtit bli att prata med facket om problemen?

- Vi klagade om problemen till sjukhusets ledning, men det blev inte bättre. Jag tror att många slutade klaga efter det, de gav upp. Det kanske är en orsak, förutom förmännens attityder.

Även en annan källa inom sjukhusets vårdpersonal säger att stämningen är den att man inte ska prata om problemen.

Esbo sjukhus överläkare Roope Leppänen säger att ledningen fick många klagomål speciellt under vintern 2017-2018. Enligt honom har ledningen reagerat på klagomålen.

- Bland annat ökade vi mängden personal och vi har också gjort upp nya direktiv för hur man ska gå till väga då en patient måste ges lugnande och surras fast. Vi följer också hela tiden med responsen från personalen och utvecklar vår verksamhet.

henkilökuva
Bildtext Roope Leppänen är överläkare vid Esbo sjukhus.
Bild: Esa Syväkuru / YLE

Diskussion om artikeln