Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Barnkonventionen handlar om alla som är under 18 år

Från 2019
Vad är barnkonventionen? - Spela upp på Arenan

Barnens rättigheter har varit nedskrivna och ratificerade i trettio år. Men fortfarande finns allt skäl att påminna om dem.

Barnkonventionen som antogs av FN 20.11 1989 består av 54 punkter, men fyra huvudpinciper är de allra viktigaste.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Alla barn är lika mycket värda och ska ha lika mycket rättigheter. Oberoende av deras bakgrund eller deras föräldrar.

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Barn har inte rösträtt. Därför är det viktigt att de som har makten att fatta beslut gör det med barnens bästa för ögonen.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn ska få mat och vatten, de ska ha någonstans att bo och få vård när det behöver det.

Barn ska också få gå i skola och barn ska inte utsättas för våld. Och våld kan vara både fysiskt och psykiskt.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

De som fattar beslut ska lyssna på barns åsikter. Men det behöver inte alltid bli precis som barnet vill.

Så här sammanfattas också de viktigaste principerna i den video från Utbildningsradion i Sverige, som du hittar högst upp i den här artikeln.
I Sverige blev barnkonventionen svensk lag 1.1.2020. Men också i länder där konventionen inte är lag ska den följas.

Edit 18.11.2021: Texten uppdaterad eftersom Sverige nu har gjort Barnkonventionen till lag.

Diskussion om artikeln