Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Amnestys Frank Johansson hoppas att regeringen reagerar snabbt på fällande dom för Finland: "Politiken har inte ändrats fast regeringen har bytts ut"

Från 2019
Frank Johansson, verksamhetsledare på Amnesty International
Bildtext Jag väntar snabba reaktioner inom den sittande regeringen, säger Amnestys Frank Johansson.
Bild: Yle/Anna Savonius

En fällande dom för Finland i Europeiska människorättsdomstolen var ingen överraskning, säger Amnestys verksamhetsledare Frank Johansson. Amnesty kräver ny riktning efter att Finland prickats för sin asylpolitik.

Arg, besviken, sorgsen: Det är orden Amnestys verksamhetsledare tar i sin mun för att beskriva känslorna efter den Europeiska människorättsdomstolens fällande dom mot Finland.

– Vi har i flera års tid varnat för att det här kommer att hända. Myndigheterna har visat stor nonchalans mot rättssäkerheten och avvisningarna i det här landet, säger Frank Johansson.

Johansson betonar att det inte är roligt att Amnesty hade rätt.

– Det är väldigt sorgligt för Finland att vi fått en fällande dom om de absolut mest centrala paragraferna i människorättskonventionen, de om rätten till liv och förbudet mot tortyr.

Vilken betydelse har det att domstolen hänvisar till just de här två paragraferna?

– Strängare än så här kan man knappt säga det. Det här är det mest centrala.

Kräver att Migrationsverket ser om sitt hus

Torsdagens fällande dom bör leda till att regeringen lägger avvisningarna på is omedelbart, kräver Johansson.

– Det ska vara absolut säkert att det det är tryggt att sända människor tillbaka.

Johansson anser att orsaken till att Finland nu är i den här situationen är den tidigare regeringens medvetna politik.

– Rättshjälpen skars ner, myndigheterna hade politisk press på sig att utfärda negativa asylbeslut och verkställa avvisningar.

Den nya regeringen bör omedelbart ändra riktning.

Frank Johansson

Vad betyder den fällande domen för de återstående fall från 2015, som ännu inte avgjorts?

– Det finns fall som nu måste omvärderas helt och hållet. Besluten hittills måste gås igenom och se om man följt den noggrannhet som krävs när det gäller människor och deras liv.

Frank Johansson betonar att det nu gäller för Migrationsverket att se om sitt hus.

– De makthavare som satt press på att asylbesluten ska vara av en viss sort, de har blod på sina händer, säger Johansson.

Han anser också att domstolarna måste se över sina rutiner grundligt eftersom domstolarna är den instans som kan stoppa dåliga beslut från Migrationsverket.

Johansson hoppas att den fällande domen faktiskt leder till förändring. Han säger att Amnesty hittills varit besviken på hur den nya inrikesministern, De grönas Maria Ohisalo, gått tillväga för att förändra den process som den förra regeringen infört.

Han är kritisk till att avvisningarna till till exempel Afghanistan har fortsatt trots att den nya regeringen tillträtt.

– Politiken har inte ändrats, trots att regeringen har bytts ut.

Beskedet från människorättsdomstolen var mycket klart:

– Finland sätt att sköta asylfrågorna håller inte måttet, det duger inte.

Flyktingrådgivningen i nyckelroll – men nära konkurs

Bakom människorättsdomstolens fällande beslut finns en enorm insats vid en mycket liten enhet med säte i Helsingfors: Flyktingrådgivningen. Amnestys Johansson vill lyfta fram deras insats.

– Här besitter man den expertis som krävs för att förstå hur asylsystemet fungerar.

Han säger att det ekonomiska läget för den lilla enheten är katastrofalt. Flyktingrådgivningen håller på att gå i konkurs.

Den förra regeringen minskade på rättshjälpens arvoden och gjorde det ohållbart att föra någons talan i asylärenden i domstol.

Det finns makthavare med blod på sina händer.

En stödkampanj har kört igång till förmån för Flyktingrådgivningen. Amnesty hoppas att justitieministeriet påskyndar en lagändring som skulle ge rättshjälpen betalt för det arbete de utför.

– Vid Flyktingrådgivningen finns det några oerhört duktiga, insatta jurister som har bistått den ihjälskjutna irakierns dotter att överklaga finska domstolsbeslutet till Europeiska människorättsdomstolen.

Han betonar att det här kunnandet inte får gå förlorat.

– Jag är jätteglad över att de fått sådan framgång och synlighet med sin insats i det nu aktuella fallet, betonar Johansson. Det påverkar säkert deras vilja att fortsätta med det väldigt viktiga arbete de gör.

Diskussion om artikeln