Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lukes rapport om hur skarv och säl påverkar fisket överraskar inte – "Rapporten kommer antagligen att leda till diskussion"

Från 2019
Skarvkoloni på liten holme, Vasa skärgård
Bild: YLE/Joakim Lax

Lukes rapport om hur skarvarna och sälarna påverkar yrkesfisket i Östersjön innehåller enligt en sakkunnig på NTM-centralen inga överraskningar. Inte heller på naturskyddssidan säger man sig få ut så mycket av rapporten.

I rapporten hade nästan 300 fiskare i sex länder kring Östersjön intervjuats och de finländska fiskarna vittnade om skador på sina fiskeredskap och minskade fångster på grund av säl och skarv.

Antti Halkka är redaktionschef på tidningen Suomen luonto, Finlands natur. Tidningen ges ut av Finlands naturskyddsförbund. Han har läst rapporten och rapportens innehåll kom inte som någon överraskning för honom.

- När man intervjuar fiskare säger de att en begränsning av beståndet är det bästa sättet, men vi på naturskyddssidan tänker att man borde begränsa skadorna och inte beståndet, säger Halkka.

Ingen ny naturvetenskaplig information

Inte heller Salli Uljas på Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland blev överraskad över svaren som fiskarna ger i rapporten.

- Den är väldigt intressant i synnerhet för att den var så bred och så många fiskare från Östersjöområdet var intervjuade. Men det här budskapet har vi hört från fiskare tidigare, så rapporten innehöll inga överraskningar, säger Uljas.

Uljas säger att det mesta som kommer fram i rapporten är känt från tidigare och rapporten presenterar ingen ny naturvetenskaplig information.

- Myndigheternas beslut baserar sig på naturvetenskaplig information och därför gav den här rapporten inte så mycket. Rapporten kommer antagligen att leda till diskussion eftersom det är tydligt att skarvarna och sälarna innebär problem för många fiskare.

Två sälhuvuden guppar i havet.
Bildtext Sälen orsakar problem för många fiskare.
Bild: Yle/Andy Ödman

Enligt Halkka är jaktkvoten för gråsäl 1500 individer per år, av det skjuts knappt 400 sälar.

"Åtgärderna tillräckliga"

Om man kan påvisa att en skarvkoloni orsakar skada kan man ansöka om undantagslov för att till exempel pricka eller olja deras ägg.

Enligt Halkka är de här åtgärderna tillräckliga så länge de fungerar.

- Man begränsar stammen av gråsäl ganska kraftigt, den har inte vuxit så mycket de senaste 20 åren. I år var skarvstammen lite mindre än i fjol, så att forskarna tror att den kraftigaste tillväxten nu är över. Jag tycker att systemet vi har nu räcker, säger Halkka.

Uljas berättar att man vet att skarvens fångstmetoder påverkar fiskars beteende.

- Därför måste fiskarna ändra sina fångstmetoder.

Ensam storskarv på en trädtopp
Bildtext Skarv i ett träd.
Bild: YLE/Joakim Lax

Påverkar lokalt

Halkka tycker att de skador som sälarna och skarvarna orsakar borde bli mindre, men inte genom att minska stammen av säl och skarv.

- Man kan försöka jaga de individer som förorsakar skadorna. På sälsidan är det mest hansälarna som gör skada, säger Halkka.

Uljas berättar att man vet att skarven påverkar fiskbeståndet väldigt lokalt, men hon säger att man inte har undersökt skarvens utbredning tillräckligt.

- De undersökningar vi har gjort visar att skarvens påverkan är väldigt lokal, nu behöver vi mera information om var de här områden där skarven påverkar fisket finns.

Halkka tycker inte att dagens jakt är så effektiv, med tanke på att bara ungefär en fjärdedel av kvoten fylls.

- Vi tror att kvoten borde bli mindre, men man kunde jaga lite mer säl. Stammen håller inte om man skjuter 1500 sälar, säger Halkka.

Diskussion om artikeln