Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Malmö ber de kriminella sluta skjuta - och säger att det fungerar

Från 2019
Uppdaterad 15.01.2020 11:57.
Polischef Stefan Sintéus.
Bildtext Polisområdeschef Stefan Sintéus i Malmö ser effekter av metoden Sluta skjut.
Bild: Malin Palm

Skjutningarna, sprängdåden och brottsligheten överlag har minskat i Malmö de senaste två åren. Ett av projekten som får tack är metoden Sluta skjut, där stad och polis kallar kriminella till möten. Vad de gör sen? Pratar.

I ett mötesrum på Malmö FF:s hemmaarena ordnades ett möte mellan stad, polis och tolv av Malmös värsta kriminella i tisdags.

Av de tolv inbjudna dök nio upp. Åtta valde att stanna och lyssna mötet ut. Det är arrangörerna nöjda med.

Mötet utgjorde en del av metoden Sluta skjut som beskrivs som en av de insatser som har fått det dödliga våldet i Malmö att minska. Metoden lägger fokus på de värsta förbrytarna, eller närmare bestämt på deras vapen.

Det handlar inte om att få dem att bli hederliga medborgare, förklarar Malmös polisområdeschef Stefan Sintéus.

- Det handlar om att få dem att välja bort sina vapen. Vi når de här grupperingarna på djupet, vi förklarar vad vi gör om de inte väljer att ta bort fingret från avtryckaren på pistolen.

Polisbil vid Möllevångstorget i Malmö.
Bildtext Polisen har varit på plats på Möllevångstorget sedan skjutningen i lördags, för att skapa trygghet och tala med invånare men också för att ta emot tips.
Bild: Malin Palm

Fokuserad avskräckning upplyser om konsekvenser, men också om en väg ut

Det handlar alltså om att fokusera på nyckelpersoner genom klassiskt polisarbete, men också med avhopparverksamhet.
Strategin kallas för "fokuserad avskräckning": genom att berätta om både konsekvenserna för handlingarna, men också om vägen ut från brottsligheten har man nått resultat.

Flera av de tolv som kallades till mötet är frihetsberövade eller misstänkta för nya brott. Polisen har gjort riktade kontroller mot dem och prioriterar de utredningar som kan kopplas till just dem.

- Den mest våldsamma gruppen har fått stort fokus på sig från polisen, åklagaren, kronofogden, skatteverket, förklarar Sintéus.

Metoden kommer från USA där den haft effekt i flera städer. Maggie O’Donnell, representant för National Network for Safe Communities som Malmö är i tät kontakt med, förklarar:

Det är alltid en liten grupp människor som driver våldet. Det är inte hela staden som är farlig, Malmö som stad är inte en farlig plats

- Det är alltid, alltid en liten grupp människor som driver våldet. Det är inte hela staden som är farlig, Malmö som stad är inte en farlig plats. Vi ser samma sak i städer över hela USA.

Maggie O'Donnell.
Bildtext Maggie O'Donnell förklarar att nyckeln är att fokusera på den lilla grupp som är våldsam.
Bild: Malin Palm

Att fokusera på den lilla grupp människor som driver våldet gör problemet mer hanterbart, förklarar hon.

Mammor och traumateam berättar om känslor och erfarenheter

Det så kallade call in-mötet i tisdags var det tredje som ordnats sedan Sluta skjut-projektets start. På plats fanns omkring 70 personer: representanter för polis och andra myndigheter, Malmö stad, socialtjänsten, akutvården, och flera representanter för civilsamhället för att visa att de vill att våldet upphör.

Bland annat kallas mammor som förlorat sina barn in till mötena, för att berätta hur det känns.

"Vi vill inte att ni ska dö. Vi vill inte att ni ska döda. Ta emot den hjälp vi erbjuder!" säger en plansch i power point-presentationen som visas. Tanken är att staden och polisen ska hjälpa och motivera dem som önskar lämna det destruktiva livet.

"Vi vill inte att ni ska dö. Vi vill inte att ni ska döda. Ta emot den hjälp vi erbjuder!"

― Malmös budskap till de kriminella

Lizet Vargas som leder traumateamet på akuten i Malmö är med på mötena för att berätta hur illa det kan gå. Hon förklarar för de inkallade kriminella vad traumateamet möter på akutmottagningen när våldsoffer kommer in.

- Många har ju vänner som har hamnat där. Vi berättar hur vi känner i vår yrkesroll, hur känslan går när vi får in dem och känslan är ju att vi vill ju inte att de ska dö, vi vill inte få in dem med de skadorna.

Texten Sluta skjut projiceras på en vägg.
Bildtext Lizet Vargas från traumateamet på akuten är en av dem som deltar i samtalen med de kriminella.
Bild: Malin Palm

Efter det allmänna mötet ordnas uppföljande individuella träffar med de kriminella. Malmö stad vill att budskapet är glasklart: det grova våldet måste upphöra.

Våldet i Malmö har minskat de två senaste åren

Att det som Maggie O'Donnell säger inte är hela Malmö som är farligt är något också Malmöborna gärna lyfter fram. De känner inte igen sin stad i rubrikerna som beskriver den som en krigszon.

En färsk trygghetsmätning från polisen visar att både otryggheten och oron minskat i södra Sverige. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet BRÅ har både skjutningarna, sprängdåden och brottsligheten överlag minskat i Malmö de senaste två åren.

Mängden skjutningar har sjunkit i Malmö 2017-2019 både när det gäller skjutningar utan personskador samt antal skadade och antal döda i skjutningar.

Malmö stad och polisen i Malmö har precis fått pris för det brottsförebyggande arbete de gör och ska representera Sverige på European Crime Prevention Awards som hålls i Helsingfors i december.

Utmaningen är långsiktighet

Fem döda i skjutningar hittills i år är förstås ändå fem för många, liksom antalet skadade och antalet sprängdåd.

Polisen i Malmö poängterar att de är väl medvetna om att det grova våldet inte har upphört och att det finns mycket jobb kvar att göra. Sluta skjut utvärderas som bäst av Malmö universitet och BRÅ, men metoden är bara ett av många verktyg polisen tar till.

I ett halvår framöver har skjutningarna och sprängdåden i Sverige utlysts till nationell särskild händelse, precis som man gjorde med terrordådet i Stockholm och med skogsbränderna.

Nu kommer vi kraftsamla mot den öppna drogscenen

Det här innebär en storsatsning mot våldet i ett halvt år framåt. Poliser, helikoptrar och andra resurser flyttas söderut i Sverige. Stefan Sintéus har utsetts till koordineringschef för arbetet.

- Nu kommer vi kraftsamla mot den öppna drogscenen och mot personer som är kriminella i Malmö. Flera av dem kommer att bli lagförda, kommer att sättas i fängelset, ungdomar kommer att bli omhändertagna. Vi kommer att se ett lugnare Malmö.

Samtidigt behövs det mer än bara tillfälliga kraftsamlingar.

- Utmaningen för oss i Malmö är att vara långsiktiga i detta så det inte kommer tillbaka om ett halvår, säger Sintéus.

De brottsförebyggande satsningarna och interventionerna i Malmö ska också utvärderas. Sluta skjut har också kritiserats för att vara för mjukt mot de kriminella. Malmö universitet och Brottsförebyggande rådet utvärderar som bäst projektet, och om resultaten är goda kommer strategin att spridas till andra städer i Sverige.

Satsningar på skola och fritidsgårdar efterlyses

I debatten om kriminaliteten i Sverige har det de senaste åren ofta höjts röster för att de förebyggande åtgärderna behöver mer pengar. Det behövs satsningar på de unga, på skolan, på fritidsgården, på att lyfta barnfamiljer ur fattigdom.

Polisen understryker också konsekvent att kriminaliteten ofta handlar om narkotikauppgörelser. På polisträffen i måndags underströk både polisen och Malmöstad att det i Malmö framför allt är den stora cannabismarknaden som leder till problem, något de önskar brukarna skulle tänka på. De unga pojkarna utnyttjas som springpojkar i droghandeln.

Den här gången var det väldigt unga människor, det var barn. Det har varit tunga dagar för många.

Fritidsassistent Bengt From jobbar på en fritidsgård i Lindängen i Malmö och har varit med på Sluta skjuts call in-möten. Han är hoppas projektet ska få fortsatt finansiering men säger också att det finns mycket kvar att jobba med när det gäller de unga, framför allt pojkarna.

- Det är inte bra om unga pojkar hamnar efter i skolarbetet, det verkar vara en bidragande orsak, då dras de lättare in i kriminalitet.

Fritidsgården jobbar coachande och stöttande med att få ungdomarna själva att fundera kring vad de vill i livet och hur de ska nå dit. Femtonåringarna som sköts vid Möllevångstorget i lördags har besökt Lindängens fritidsgård, och deras klasskompisar går där ofta.

- Varenda gång det händer är det otroligt ledsamt. Den här gången var det väldigt unga människor, det var barn. Det har varit tunga dagar för många. De unga vill tala kring vad som har hänt. De är oroliga att de kanske själv ska drabbas. Vi försöker vara tröstande och stöttande så gott det går.